Bu gün: 21 Yanvar 2018, Bazar
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «İnsan və heyvan fiziologiyası» kafedrası
ADPU-nun Kimya və Biologiya fakültəsinin «İnsan və heyvan fiziologiyası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Stuktur
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412)

Əməkdaşlar

Nizam Mirxas oğlu Mehdizadə
(dos., b.ü.f.d.)
Elnarə Cabir qızı Mehbalıyeva
(dos.,b.ü.f.d.)
Ədalət Nurulla oğlu Fərəcov
(prof., b.e.d.)
Məmməd Abbas oğlu Qarayev
(prof., b.e.d.)
Tamilla Ələkbər qızı Feyzullayeva
(prof., b.ü.f.d.)
Minaxanım Əliağa qızı Orucova
(dos., b.ü.f.d.)
Safura Əli qızı Ələkbərova
(dos., b.ü.f.d.)
Vəsilə Şükür qızı Bayramova
(dos., b.ü.f.d.)
Laura Heydər qızı Həsənova
(dos., b.ü.f.d.)
Laləndə Ülfət qızı Ağayeva
(dos., b.ü.f.d.)
İradə Vilayət qızı Qafarova
(dos.,b.ü.f.d.)
Lalə Vaqif qızı Mürsəlbəyova
(dos.əvəzi, p.ü.f.d.)
Nəzakət İsmayıl qızı Qasımova
(b/m)
Afiyət Əkbər qızı Abdinova
(b/m.)
Azadə Əhməd qızı İmamverdiyeva
(b/m.)
Rasimə Əlihüsyn qızı Atakişiyeva
(b/m.)
Fəzilə Əliəsgər qızı Məmmədova
(b/m.)
Sürəyya Həsən qızı Bəbirova
(b/m.)
Rəfiqə Mahmud qızı ƏKbərova
(b/m.)
Xatirə Eyyub qızı Quliyeva
(b/m.)
Gülnarə Sabir qızı Əzimova
(b/m.)
Nahidə Həsən qızı Nağıyeva
(b/m.)
Nazir İshat oğlu Mirzəyev
(b/m.)
Həsən Cahangir oğlu Əliyev
(b/m.)
Rafael Nəsir oğlu Soltanov
(t.ü.f.d.,m.)
Xuraman İsa qızı Səfərova
(t.ü.f.d.,m.)
Aliyəxanım Cavid qızı Şahverdiyeva
(m.)
Solmaz Musa qızı Cəfərova
(m.)
Vüsalə Akif qızı Həsənova
(b.ü.f.d.,m.)
İranə Əhməd qızı Məmmədova
(b.ü.f.d.m.)
Könül İlham qızı İbrahimova
(m.)
Yeganə Vahid qızı Əhmədova
(m.)
Leyla Məmməd qızı Hüseynova
(m.)
Könül Maqsud qızı Quliyeva
(m.)
Jalə Rəhman qızı Qafarova
(m.)
Arzu Rakif qızı İskəndərova
(m.)
Səadət Çingiz qızı Qəmbərova
(m.)
Aysel İlqar qızı Fərəcova
(m.)
Maidə Siraculla qızı Sultanova
(lab/m.)
Xatirə Cəlil qızı Hüseynli
(b/l.)
Elnurə Qiyas qızı Cəfərova
(b/l.)
Samirə Vəliyullah Ağayeva
(b/l.)
Günay Gündüz qızı Niftiyeva
(b/l.)
Aygün Aydın qızı Məmmədova
(b/l.)

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitertinin Biologiya fakültəsinin İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası 1930-cu ildə yaradılmışdır. Kafedranın müdiri vəzifəsinə həmin vaxtda prof. A.A. Əmirov seçilmişdir. Ə.Əmirovun (1889-1930) vəfatından sonra kafedraya elmlər doktoru, prof. S.R.Ocaqverdizadə başçılıq etmişdir.

1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitertinin fiziologiya kafedrası Azərbaycan Dövlət Universitertinin eyni adlı kafedrası ilə birləşdirilmişdir. O zaman kafedraya akademik A.İ. Qarayev rəhbərlik etmişdir.

1951-ci ildə fiziologiya kafedrası yenidən bərpa olunmuş və kafedraya biologiya elmləri namizədi, dos. Tələt qayıbov müdir seçilmişdir. 1967-ci ildə fiziologiya kafedrasına R.İ. Səfərov müdir vəzifəsinə seçilmiş və 1993-cü ilədək həmin vəzifədə işləmişdir. 1994-cü ildən Fiziologiya kafedrasına biologiya üzrə elmlər doktoru, prof. Ə.N. Fərəcov rəhbərlik edir.

Strukturu

Kafedranın nəzdində Magistrantların və Doktorantların elmi tədqiqat işi apara bilmələri üçün laboratoriya fəaliyyət göstərməkdədir.

Fiziologiya üzrə ixtisaslaşmış auditoriya (otaq 121) fəaliyyət göstərir.

 

Statistik göstəricilər

 • 19 nəfər professor-müəllim heyəti:
  • 2 nəfər elmlər doktoru, professor,
  • 7 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent,
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru
  • 2 nəfər baş müəllim,
  • 7  nəfər müəllim,
 • 6 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır:
  • 6 nəfər böyük laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

T.Qayıbovun rəhbərliyi ilə fiziologiya kafedrasının nəznində ilk dəfə olaraq “İonlaşdırıcı şüalanmanın postnatal ontogenezdə orqanizmin rezistentliyinə təsiri” adlı elmi-tədqiqat problem laboratoriyası yaradılmışdır.

Ekoloji fiziologiya sahəsində yalnız Azərbaycanda deyil, o vaxtki İttifaq fizioloqları arasında xüsusi elmi nüfuzu olan Roza Qafarova 1967-ci oldə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Prof.R.Qafarova 30 ildən artıq ADPU-nun biologiya, kimya-biologiya fakültəsinin (1967-1997-ci illərdə) dekanı vəzifəsinə seçilmiş və fakültə elmi-pedaqoji işlərin səmərəli təşkilinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir.Əməkdar elm xadimi, prof. R.Z.Qafarovanın elmi rəhbərliyi və rəsmi opponentliyi ilə onlarla gənc namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
R.Səfərov ali təhsilini Moskvada almış, orada namizədlik dissertasiyası, 1962-ci ildə Tiblisi şəhərində doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.Sonralar onun rəhbərliyi ilə 17 nəfər elmlər namizədi, 5 nəfər elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Ə.N.Fərəcov baş beyinin limbik sistemi strukturlarında “neyromediator təbiətli birləşmələr” in metobolizmini postnal ontogenezdə və orqanizmin müxtəlif funksional vəziyyətlərində tədqiq edir. Onun rəhbərliyi ilə 8 nəfər biologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Prof. Ə.N.Fərəcov 2000-ci ildə “XX əsrin görkəmli adamı” adına laiq bilinmiş və Beynəlxalq Biologiya cəmiyyətinin (mərkəzi Kembric universitertindədir) qızıl medalını almışdır.O, 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnistutunda Dissertasiya şurasının həmsədri kimi fəaliyyət göstərir. O, 15 ildən artıqdır ki, Biologiya fənni üzrə respublika olimpiyadasının münsiflər heyətinin sədri kimi fəaliyyət göstərir, məktəblilərin beynəlxalq biologiya olimpiyadalarında koordinator kimi respublikamızı təmsil edir.
Kafedranın əsas elmi istiqaməti “Orqanizmin fərdi inkişafında neyrohumoral tənzim mexanizmlərini müxtəlif faktorların təsiri şəraiti”ndə öyrənməkdir.

Kafedranın bütün müəllimləri plan üzrə elmi tədqiqat işinə cəlb olunmuşlar. Kafedrada icra olunan elmi işlərin nəticələri son 5 ildə 100-dən artıq olub. Respublika daxilində və xarici ölkələrin ən nüfuzlu elmi nəşrlərində çap olunmuşdur.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər:                                                   

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Histologiya
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 2. İnsan anatomiyası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 3. Fərdi inkişafın biologiyası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 4. İnsan və heyvan fiziologiyası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 5. Biofizika
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 6. Mərkəzi sinir sistemi və sinir sisteminin fiziologiyası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 7. SF: İmmunologiya və enzimologiyanın əsasları
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 8. SF: Yaş fiziologiyası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Böyük ixtisas təcrübəsi
  • Fiziologiya ixtisası
 2. Fiziologiya elminin müasir  problemləri
  • Fiziologiya ixtisası
 3. Fiziologiyanın elm tarixi və metodologiyası
  • Fiziologiya ixtisası
 4. AMMEE
  • Fiziologiya ixtisası
 5. Ali sinir fəaliyyəti və neyrofiziologiya
  • Fiziologiya ixtisası
 6. Mərkəzi sinir sistemi və sinir sisteminin fiziologiyası
  • Fiziologiya ixtisası
 7. Analizatorların fiziologiyası
  • Fiziologiya ixtisası
 8. Həzmin fiziologiyası
  • Fiziologiya ixtisası
 9. Qan və qan dövranının fiziologiyası
  • Fiziologiya ixtisası
 10. Endokrin və bioloji aktiv maddələr
  • Fiziologiya ixtisası
 11. SF: Psixofiziologiya
  • Fiziologiya ixtisası
 12. SF: Çoxalma fiziologiyası
  • Fiziologiya ixtisası
 13. SF: Müqayisəli fiziologiya
  • Fiziologiya ixtisası
 14. Pedaqoji təcrübə
  • Fiziologiya ixtisası
 15. İstehsal təcrübəsi
  • Fiziologiya ixtisası
 16. Dissertasiya işinə rəhbər
  • Fiziologiya ixtisası
 17. Magistr proqram rəhbəri
  • Fiziologiya ixtisası

Professor, əməkdar elm xadimi, R.Səfərov “Analizatorların fiziologiyası” və “Oyanmış toxumanın fiziologiyası” adlı dərs vəsaitlərini çap etdirmişdir. Prof.Ə.Fərəcov ali və orta ixtisas məktəbləri üçün  8 adda dərslik və dərs vəsaitinin, 4 adda monoqrafiyanın müəllifidir. O, orta məktəblər üçün “Biologiya-İnsan” fənnindən electron dərs vəsaitinin multimedia resurslarının (azərbaycan və rus dillərində) müəllifidir. Hazırda kafedra öz işini bakalavr üzrə 8, magistratura üzrə isə 17 tədris roqramı əsasında həyata keçirir.

Xarici əlaqələr

Prof. Ə.N.Fərəcov baş beyinin limbik sistemi strukturlarında “neyromediator təbiətli birləşmələr” in metobolizmini postnal ontogenezdə və orqanizmin müxtəlif funksional vəziyyətlərində tədqiq edir. Bu sahədə onun 200-ə yaxın elmi əsəri dünyanın müxtəlif ölkələrinin (Almaniya, İspaniya, Türkiyə, İran, Rusiya, İngiltərə, Fransa və b.) nüfuzlu elmi nəşrlərində çap olunmuşdur. Hazırda onun vasitəçiliyi altında kafedranın bir çox xarici ölkələrlə və eyni zamanda respublikamızın Milli Elmlər akademiyası, Fiziologiya İnistutu ilə də əlaqəsi vardır.

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.025564

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)