Bu gün: 21 Yanvar 2018, Bazar
ADPU-nun Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və çağırışaqədər hazırlıq fakültəsinin «Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı fənləri və onların tədrisi metodikası» kafedrası
ADPU-nun Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və çağırışaqədər hazırlıq «Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı fənləri və onların tədrisi metodikası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Stuktur
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: Ənvər Qasımzadə 58

Telefon: (99412) 597 32 55

Faks:

WEB: http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Musiqi_fakultesi/kafedra/Fizterbiye/index.htm

Əməkdaşlar

Rafiq Məmmədbağır oğlu Baxşəliyev
(kaf.m., dos, p.f.d.)
Əli Əyyub oğlu Mehdiyev
(prof., p.e.d.)
Akif Əliaslan oğlu Əmiraslanov
(dos., p.f.d.)
Natiq Sabir oğlu Əliyev
(b/m)
Məsim Allahverdi oğlu Quliyev
(m.)
Laçın İzzət oğlu Əsgərov
(m.)
Əvəz Rəşid oğlu Sadıqov
(b/m)
İradə Həbib qızı Bədəlova
(m.)
Şərif Abbasqulu oğlu Allahquliyev
(b/m)
Vəliyəddin Ziyəddin oğlu Müsəllimov
(m.)
Gülbaba Balasoltan oğlu Quliyev
(dos.)
Baloğlan Sarı oğlu Quliyev
(dos., p.f.d.)
Məmməd Rəhim oğlu Kərimov
(m.)
Gülbəniz Adil qızı Həsənova
(b/m)
Zərəngiz İlyas qızı Qasımova
(b/m.)
       
Aydın Faiq oğlu Əfəniyev
(Tədris ustası)
       

Tarixi

Fiziki tərbiyə və ÇH tədrisi metodikası kafedrası 1981-cu ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri prof. Hənifə Qurbanov,prof. Əli Mehtiyev, dos. Baloğlan Quliyev, dos. Akif Əmiraslanov və пrof. Rafiq Baxşəliyev olmuşdur. Hazrda da prof. R. Baxşəliyev kafedraya rəhbərlik edir. Qarabağ savaşı zamanı məzunlarımızın böyük əksəriyyəti orduda xidmətə çağrılmış və müharibədə iştirak etmişlər. Bu Qarabağ müharibəsində 18 məzunumuz şəhid olmuş, onlardan iki nəfəri Mirələkbər İbrahimov və Mətləb Quliyev Azərbaycan Respublikasının Milli qəhrəmanı adыna layiq görülmüşlər.

Statistik göstəricilər

 • 11 müəllim heyəti,
  • 1 nəfər proffessor
  • 3 nəfər dosent
  • 6 nəfər baş müəllim,
  • 2 nəfər müəllim,
 • 7 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır.
  • 4 nəfər böyük laborantdan ibarətdir.
  • 2 nəfər labirant
  • 1 nəfər təlim ustası

Elmi fəaliyyət

Kafedrada elmi – tədqiqat işi aparan professor – müəllim heyətinin tərkibi – 12 nəfər
Onlardan: professor – 1 , elmlər namizədi – 2 ,dosent – 3 ,baş müəllim – 6 ,müəllim – 1

Istiqamət:Orta ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı fənlərinin məzmunu, formaları və verilməsi metodikası öyrənmək, təhlil etmək və ümumiləşdirmək.

Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı müəllimlərinin peşə hazırlığının  təkmilləşdirilməsi.

Problem: Orta ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı fənlərinin təşkili, formaları və keçirilməsi metodikası.

Mövzular:

 1. professor Baxşəliyev R.M. İbtidai sinif şagirdləri ilə dərsdənkənar fiziki tərbiyə məşğələlərinin təşkili.
 2. dos. Əmiraslanov A.Ə. İstehsalat gimnastikasının təşkili və keçirilməsi formaları.
 3. dos. Quliyev B.S. Azərbaycanda fiziki tərbiyə sisteminin əsasları.
 4. dos. Quliyev G.B. Sovet hakimiyyəti illərində güləşin inkişafı.
 5. b/m. Allahquliyev Ş.Ə. Basketbolda hücumda oyunun komanda taktikası.
 6. b/m. Şikarov Ş.N. Mülkü müdafiə strukturunun təkmilləşdirilməsinin əsasları.
 7. b/m.Sadıqov Ə.R. Sıra hazırlığının tədrisi metodikasının əsasları.
 8. b/m.Əliyev N.S. Gənclərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsinin ideya – nəzəri əsasları.
 9. b/m. Kərimov M.R. Voleybolda müdafiə taktikası.
 10. b/m.Fərəcov F.T. Taktiki hazırlıq dərslərinin formaları və onların tətbiq edilməsi qaydaları.
 11. müəl.Məmmədova G.Ə.Bədən tərbiyəsi məşğələlərində həkim – pedaqoji nəzarətin təşkil edilmə metodları.

Çap olunmuş əsərlər:

Kitab – dos. Quliyev B.S. “İbtidai sinif şagirdlərinin fiziki tərbiyəsinin aktual problemləri”. Bakı, 2013, 17 ç.v.
Məqalə - dos. Quliyev B.S. “İdman fənlərinin tədrisində kompleks yanaşma və bu sahədəki başlıca vəzifələrin  təsnifatlaşdırılması”, ADPU, “Elmi Xəbərlər”, 2013, № 1.
Fakültə və kafedra elmi seminarlarında dinlənilmiş mövzular: dos.Quliyev B.S.”Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə fənni” proqramı üzrə işin təşkili.
           

Mükafat alanlar:

 1. .dos.Quliyev B.S. “Şöhrət” diplomu və “Qızıl Qələmlər”mükafatı laureatı. Respublikanın ictimai, siyasi və elmi həyatında iştirak.
 2. dos. A.Ə.Əmiraslanov Respublika, universitet və fakültə elmi – metodiki şurasının üzvüdür.
 3. dos. Quliyev B.S. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin elmi – metodik şurasının və fakültə elmi – şurasının üzvü.

Mövzular:

 1. professor Baxşəliyev R.M” İbtidai sinif şagirdləri ilə dərsdənkənar fiziki tərbiyə məşğələlərinin təşkil”. Həmin tədqiqat işi fiziki tərbiyənin aktual problemlərindən biri olan dərsdənkənar məşğələlərə həsr olunmuşdur. Burada müasir tələblərə uyğun məktəbdə təşkil olunan dərsdənkənar fiziki tərbiyə məşğələlərinin mahiyyəti, məzmunu, vəzifələri, vasitələri və onların tədrisi metodikası araşdırılır.
 2. dos. Əmiraslanov A.Ə.:” İstehsalat gimnastikasının təşkili və keçirilməsi formaları”. Məlumdur ki, istehsalatda əmək məhsuldarlığının yüksədilməsi üçün bir sıra pedaqoji – psixoloji məsələlərə diqqət yetirmək çox vacibdir. Bu mənada tədqiqat işində istehsalat gimnastikasının təşkili və həyata keçirilməsi formaları şərh olunur. Gimnastikanın şəraitdən asılı olaraq təşkili metodikası izah olunur və faydalı tövsiyələr verilir.
 3. dos. Quliyev B.S. “Azərbaycanda fiziki tərbiyə sisteminin əsasları”.
  Məlumdur ki, ölkəmiz öz müstəqilliyini qazanmışdır. Müstəqillik illərində bədən tərbiyəsi və idmana diqqət daha da artırılmışdır. Bütün bunlar fiziki tərbiyənin elmi əsaslarla inkişafı ilə sıx əlaqədardır. Həmin tədqiqat işində Azərbaycanda fiziki tərbiyə sisteminin elmi – pedaqoji əsasları tədris olunur. Xüsusən, fiziki tərbiyənin hərtərəfli inkişafa təsiri, ideya əsasları, onun anatomik – fizioloji baxımdan istiqamətləri araşdırılır.
 4. dos. Quliyev G.B.: “Sovet hakimiyyəti illərində güləşin inkişafı”.
  Həmin tədqiqat işində güləşin inkişaf tarixinə nəzər yetirilir. Xüsusən, sovet hakimiyyəti  və müstəqillik illərində Azərbaycan idmançılarının Avropa və Dünya çempionatlarında, Beynəlxalq Qran-pri yarışlarında Olimpiya oyunlarında uğurları tədqiq olunmuşdur.
 5. b/m. Allahquliyev Ş.Ə. “Basketbolda hücumda oyunun komanda taktikası”.    Həmin tədqiqat işində basketbol idman növünün bir sıra vacib məsələləri əhatə edilmişdir. Xüsusən, basketbolun inkişafı tarixi haqqında qısa məlumat verilir, onun müasir dövr üçün əhəmiyyəti qeyd olunur. Bununla yanaşı, basketbolun taktikasına diqqət yetirilir, o cümlədən həmin idman növündə hücum zamanı oyunun komanda taktikası izah edilir.
 6. b/m. Şikarov Ş.N. “Mülkü müdafiə strukturunun təkmilləşdirilməsinin əsasları”. Bu tədqiqat işində MM strukturundan bəhs olunur, xüsusən MM dərslərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi yolları göstərilir, vacib təkliflər irəli sürülür.
 7. b/m.Sadıqov Ə.R. “Sıra hazırlığının tədrisi metodikasının əsasları”.
  Sıra hazırlığına həsr edilmiş həmin tədqiqat işində sıra təşkilinin növləri izah edilir və bu sahədə olan komanda və göstərişlərin yerinə yetirilməsi metodikası öz əksini tapır.
 8. b/m.Əliyev N.S.: “Gənclərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsinin ideya – nəzəri əsasları”. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə aid olan həmin tədqiqat işi də ilk növbədə, onun mahiyyəti, vəzifələri, vasitələri və təşkilat formaları tədqiq olunur. Xüsusən, gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin ideya – nəzəri istiqamətləri şərh olunur.
 9. b/m. Kərimov M.R.: “Voleybolda müdafiə taktikası”.
  İdman oyunlarında voleybol özünəməxsus yer tutur. Voleybol yarışlarında isə qalibgəlmək üçün onun müdafiə taktikası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunları nəzərə alaraq, oyun zamanı müdafiə taktikasının müxtəlif variantları nəzərdən keçirilir.
 10. b/m.Fərəcov F.T. “Taktiki hazırlıq dərslərinin formaları və onların tətbiq edilməsi qaydaları”.
  Ölkənin müdafiəsində taktiki hazırlıq böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu işdə taktiki hazırlıq dərslərinin formalarının düzgün seçilməsi və tədqiqi xüsusən əhəmiyyətlidir. Bu mənada həmin tədqiqat işində taktiki hazırlığın və onun tətbiqinin səmərəli təşkili yolları və qaydaları pedaqoji baxımdan araşdırılır.
  11.müəl.Məmmədova G.Ə.” Bədən tərbiyəsi məşğələlərində həkim – pedaqoji nəzarətin təşkil edilmə metodları”.

Şagirdlərin səhhət – sağlamlığının möhkəmləndirilməsində həkim – pedaqoji nəzarətin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu tədqiqat işində fiziki tərbiyə zamanı həkim – pedaqoji nəzarətin təşkili metodikası tətbiq edilir. Onun tədris ilinin əvvəlində, ortalarında və axırında aparılması məsləhət görülür.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)

 1. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası.
 2. Fiziki tərbiyənin təşkili və idarəolunması.
 3. Bədən tərbiyəsinin tarixi.
 4. İdman  nəzəriyyəsi.
 5. Tətbiqi fiziki  hazırlığın nəzəri əsasları.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 6. İxtisasa giriş.
 7. Vətənin müdafiəsinə hazıram və atıcılıq. 
 8. Gənclərin  çağırışaqədər hazırlığının tədrisi metodikası.
 9. Hərbi Vətənpərvərlik Tərbiyəsinin əsasları.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 10. Mülki müdafiə.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 11. Üzgüçülük və onun tədrisi metodikası.
 12. İdman oyunları və onun tədrisi metodikası.
 13. Yüngül atletika və onun tədrisi metodikası.
 14. Gimnastika və onun tədrisi metodikası.
 15. Güləş və onun tədrisi metodikası.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 16. Əlbəyaxa döyüş.
 17. Sıra hazırlığı.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 18. Milli güləş və onun tədrisi metodikası.
 19. İdman qurğuları.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 20. Bədii gimnastika.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 21. Badminton və tennis.
 22. Voleybol və basketbol.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 23. İdman ustalığının artırılması.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 24. Hərbi qanunvericiliyin əsasları və şagirdlərin hüquqi tərbiyəsi
 25. Orduda fiziki hazırlığın nəzəri əsasları.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 26. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 27. Məktəb gigiyenası.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 28. Tətbiqi üzgüçülük.
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi
 29. Idman gimnastikası və onun tədrisi metodikası
 30. Mütəhərrik oyunlar
  • Fiziki tərbiyə və çagırışaqədər hazırlıq müəllimliyi

Xarici əlaqələr

Tələbələrimiz xarici ölkələrdə ,Dünya , Avropa və Olimpiya oyunlarında yaxından iştirak edirlər.

Onlardan:

 • Mehdizadə Əjdər – Qaydasız döyüş üzrə Avropa çempionu, 2010.
 • Abuzərov Nihad – Əlbəyaxa döyüş üzrə Dünya çempionu, II yer, 2011.
 • Mollayev Nizami – Qaydasız döyüş, Avropa II yer,2011.
 • Hüseynov İlqar – Unuversial Hərbi idman növü, Avropa I yer 2011, Dünya çepionu III yer.

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.023919

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)