Bu gün: 21 Yanvar 2018, Bazar
ADPU-nun Tarix və coğrafiya fakültəsinin «İqtisadi coğrafiya və CTM» kafedrası
ADPU-nun Tarix və coğrafiya fakültəsinin «İqtisadi coğrafiya və CTM» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Stuktur
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan:

Telefon: +994125656577

Faks:

WEB: http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Cografiya_fakultesi/kafedra/Iqtisadi_cografiya/index.htm

E-mail:iqtisadicografiyavectm@mail.ru

Əməkdaşlar

Oqtay Kamil oğlu Alxasov
(kaf.m., dos., p.f.d.)
Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov
(prof.)
Dadaş Mətləb oğlu Ələsgərov
(dos., p.f.d.)
Məlikməmməd Xanoğlan oğlu Məmmədov
(dos., c.f.d.)
Sona Hüseynağa qızı İmanova
(dos., c.f.d.)
Kərəm Bayram o]lu Bayramov
(b/məl. c.f.d.)
Mirvari Idris qızı Verdiyeva
(p.f.d., b/müəl)
Qabil Mahmud oğlu Səmədov
(b/müəl., c.f.d.)
Nəzakət İbrahim Qızı Zamanova
(müəl)
Vəfa Elder qızı Tağıyeva
(müəl)
Nəcibə Novruz qızı Axundova
(müəl)
Səmayə İbrət qızı Həsənova
(müəl.)
Fəxriyyə Arif qızı Məmmədova
(müəl.,)
Dünyabəyim Teymur qızı Əfəndiyeva
(müəl)
Lamiyə Məhəmməd qızı Abasova
(müəl)
Leyla İslam qızı Əliyeva
(müəl)
Solmaya Əmirəli qızı. Əmirəliyeva
(müəl.)
Pakizə Afiq qızı Orucova
(müəl.)
Nisə Şahin qızı Xəlilova
(b/lab.)
 Zəminə Rəsul qızı İsmayılova
(b/lab.)
Günel Fərman qızı Quliyeva  
(b/lab.)
Reyhan Zakir qızı Rəhimova İsmayılova 
(lab)

Tarixi

Kafedra 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Müxtəlif vaxtlarda prof. N.N.Allahverdiyev, prof. H.Ə.Sadıxlı, dos. T.P.Gərayzadə, dos. D.M.Ələsgərov ona rəhbərlik etmişlər. Halhazırda dos. Kərəm Bayramov kafedraya rəhbərlik edir. 

Kafedra əməkdaşları ilk günlərdən başlayaraq respublikada Coğrafiya elminin inkişafına, yüksək ixtisaslı coğrafiya müəllimi hazırlığına diqqətlə yanaşmışlar. Kafedra üzrə olan gənc müəllimlər və tədris köməkçi heyətinin dərindən ixtisaslaşmasına, magistrlərin hazırlanmasına ciddi fikir verilir. Regionların sosial – iqtisadi inkiıafı, ali və orta məktəbdə coğrafiyanın tədrisinin keyfiyyətini yüksəltmək istiqamətlərində elmi tədqiqat işi aparırlar.

Statistik göstəricilər

 • İqtisadi coğrafiya kafedrasının professor-müəllim heyəti:
  • 4 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
  • 3 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim
  • 9 nəfər müəllim
 • İqtisadi coğrafiya kafedrasının 5 nəfər tədris köməkçi heyəti:
  • 1 nəfər laboratoriya müdiri
  • 4 nəfər böyük laborant

Elmi fəaliyyət

“İqtisadi coğrafiya və CTM” kafedrası respublikada ali təhsilin bakalavriat və magistratura pillələrində “Coğrafiya müəllimliyi” istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas kafedrasıdır.

Kafedra, müasir təhsil sisteminin xüsusiyyətlərinə uyğun kəmiyyətlərə malik olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün bir çox sahələri əhatə edən 30-dan çoxmüxtəlif fənnin tədrisini həyata keçirir.

Kafedranın tədris etdiyi fənlər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən azərbaycan və rus dillərində tədris olunur.

Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini artırmaq, tədris prossesinin səmərəliliyini yüksəltmək, o cümlədən, tələbələrimizin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təcrübi vərdişlərini artırmaq məqsədi ilə mütəmadi coğrafiyaçı olaraq alimlərin və pedaqoq mütəxəssislərinin iştirakı ilə elmi seminarlar keçirilərək onlara təhsil müddətində öyrənmiş olduqları biliklərin real həyatda istifadəsi öyrədilir. Bu mənada tədris metodikamızda nəzəriyyə və praktika arasında qurmağa çalışdığımız körpü və tarazlıq kafedramızın qeyd edilməyə dəyər ən önəmli özəlliyidir.

Kafedrada İqtisadi və sosial coğrafiyanın bütün sahələri ilə yanaşı bu fənlərin tədrisi metodikası da tədris olunur. Kafedra əməkdaşları iki istiqamətdə - “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” və “Ali və orta məktəblərdə coğrafiyanın müasir tədrisi metodikası problemləri” istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Kafedranın nəzdində tədris kabinələri, təlimdə texniki vasitələr laboratoriyası, magistrlər üçün xüsusiləşdirilmiş kabinə fəaliyyət göstərir.

Kafedrada nəzəri bilikləri təcrübi şəkildə əlaqələndirmək, tələbələrin hərtərəfli inkişaf etmiş, savadlı, qabiliyyətli və dünyagörüşlü inkişafı üçün uzaq kompleks çöl təcrübələri həyata keçirilir. Bakı şəhərinin nümunəvi orta məktəblərində coğrafiya fənlərinin müasir tədris metodları ilə öyrədilməsində fəal iştirak edir, şagirdlər və orta məktəb kollektivi ilə birgə tədbirlər, viktorinalar, müsabiqələr, tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün elmi-təcrübi konfranslar təşkil edirlər. Kafedra əməkdaşlarından dos.K.B.Bayramov, dos.M.X.Məmmədov, dos.Y.Q.İsmayılov ali məktəblər üçün dərs vəsaitləri, metodik tövsiyyələr, dos.O.K.Alxasov, dos.D.M.Ələsgərov, b/m.M.İ.Verdiyeva orta məktəblər üçün dərslik, dərs vəsaitləri, praktikum hazırlığında fəal iştirak edir. O.K.Alxasov orta məktəblərin VII, IX və X, D,Ələsgərov VII, Q.M.Səmədov VIII sinifləri üçün dərsliklərin müəllifləridir. Kafedra müxtəlif ali məktəblərin müvafiq kafedraları, AMEA-nın H.Əliyev adına Coğrafiya institutunun, Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutunun  müvafiq şöbələri ilə elmi-pedaqoji və elmi-tədqiqat işləri aparır, elmi seminar və konfranslarda iştirak edir. 

K.Bayramov, Y.İsmayılov, S.İmanovanın “Latın Amerikası ölkələri”, K.Bayramovun “Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri”, M.Məmmədovun “Dünya təsərrüfatının coğrafiyası” dərs vəsaitləri ali məktəb tələbələri və magistrləri üçün hazırlanmış vəsaitdir. 

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi

 1. Əhali coğrafiyası
 2. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
 3. Coğrafiyanın tədrisi metodikası
 4. Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 5. İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 6. Dünya təsərrüfatının coğrafiyası
 7. İqtisadi coğrafiyaya giriş
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 8. Xəzərin iqtisadi coğrafiyası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 9. Regionların iqtisadi coğrafiyasi
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 10. Avropa ölkələrinin coğrafiyası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 11. Ümumitəhsil kurikulumun əsasları
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 12. Xəzərin iqtisadi coğrafiyası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Coğrafiyanın tədrisinin müasir problemləri
 2. CTM tarixi və metodologiyası
 3. CTM tədqiqat metodları
 4. CTM pedaqoji və psixoloji əsaslar
 5. Coğrafiyanın təlim vasitələri
 6. Məktəb coğrafiyasında  İKT-dən istifadə
 7. Coğrafiya dərslərində interaktiv təlim
 8. Coğrafiya tədrisində diyarşünaslıq prinsipi
 9. Məktəb coğrafiyasının elmi-nəzəri əsasları
 10. Coğrafiya təliminin əsasları
 11. Fiziki coğrafiyanın anlayışların formalaşması
 12. İqtisadi coğrafiyanın anlayışların formalaşması
 13. Coğrafiya kabinələri və meydançalarında aparılan işlər
 14. Xəritə və digər kartoqrafik vasitələr
 15. Coğrafiya dərslərində riyazi hesabların aparılması metodları

Kafedra təsdiq olunmuş tədris planına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Bir qayda olaraq mühazirələr böyük elmi və tədris təcrübəsi olan elmi dərəcəli müəllimlər tərəfindən oxunur, praktik dərslərdə müəllimlər geniş təhlil və test nümunələrinin hazırlanması və yerinə yetirilməsini həyata keçirirlər. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən keçirilən fənlərə dair metodik tövsiyyə və dərs vəsaitləri hazırlanaraq tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

Xarici əlaqələr

Kafedranın dosenti O.K.Alxasov 2009-cu və 2011-ci illərdə Türkiyə Respublikasında Ankara şəhərində təlim-tərbiyə kurulunda kurikulum üzrə kurslarda dinləyici olmuş və sertfikat almışdır. O, həmçinin Ankarada Hacıtəpə Universitetində (2010), Eskişehirdə Osmanqazi Universitetində (2013) Kocaeli Universitetində (2014), İstanbul şəhərində Texnik Yıldız Universitetində (2014) müxtəlif Elmi konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 2011-ci ildə O.Alxasov Cənubi Koreyaya dəvət olunmuş Seul şəhərindəki məktəblərdə, Təhsil Nazirlirliyində, Koreya Akademiyasında görüşlər keçirmişdir. Onun Rusiyada (Tümen), Ukraynada (Poltava) elmi məqalələri çap olunmuşdur. Türkiyədə çap olunacaq yeni Təhsil jurnalına (Eğitim Dərgisi) redaksiya heyətinə üzv kimi dəvət olunmuşdur.

Kafedranın dosenti S.H.İmanova Antaliyada keçirilən Təhsil konfransında (aprel 2017) iştirak edərək elmi məruzə ilə çıxış etmişdir. F.Məmmədova və N.axundova Kocaeli Universitetində keçirlən konfransda (2014) elmi məruzə ilə çıxış etmişdir. Dos.M.Məmmədovun Rusiyada (Sankt Peterburq), b/müəl.N.Axunivanın, nüəl.L.İ.Əliyevanın, dos.S.İmanovanın Rusiyada elmi məqalələri çap olunmuşdur. 

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.025104

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)