Bu gün: 19 Sentyabr 2017, Çərşənbə axşamı
ADPU-nun Coğrafiya və ÇH fakültəsinin «İqtisadi coğrafiya» kafedrası
ADPU-nun Coğrafiya və ÇH fakültəsinin «İqtisadi coğrafiya» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Stuktur
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan:

Telefon:

Faks:

WEB: http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Cografiya_fakultesi/kafedra/Iqtisadi_cografiya/index.htm

Əməkdaşlar

Kərəm Bayramov
(kaf.m., dos. c.f.d.)
Dadaş Mətləb oğlu Ələsgərov
(dos., p.f.d.)
Mirvari Idris qızı Verdiyeva
(dek.m., p.f.d., m)
Məlikməmməd Xanoğlan oğlu Məmmədov
(dos., c.f.d.)
Oqtay Kamil oğlu Alxasov
(dos., c.f.d.)
Yunis Qulu oğlu İsmayılov
(dos., c.f.d.)
Sona Hüsüynağa qızı İmanova
(b/m., c.f.d.)
Nəzakət İbrahim Qızı Zamanova
(m.)
Vəfa Elder qızı Tağıyeva
(m.)
Nəcibə Novruz qızı Axundova
(m.)
Səmayə İbrət qızı Həsənova
(m.)
Sevda Mikayıl qızı Nuriyeva 
(lab/m)
 Reyhan Rəhman qızı İbrahimova
(lab.)
Reyhan Zakir qızı Rəhimova 
(b/lab.)
Zəminə Rəsul qızı
İsmayılova 
(b/lab)
İlhamə Bəbiş qızı Süleymanova
(b/lab.)
Günel Fərman qızı Quliyeva
(b/lab)
Nisə Şahin qızı Xəlilova
(b/lab)
Şəbnəm Sərdar qızı Kərimova
(lab)
Fatma Vəkil qızı Sayadlı
(lab)
       
Sevil  Xanlar qızı Mədətova
(lab.)
       

Tarixi

Kafedra 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Müxtəlif vaxtlarda prof. N.N.Allahverdiyev, prof. H.Ə.Sadıxlı, dos. T.P.Gərayzadə, dos. D.M.Ələsgərov ona rəhbərlik etmişlər. Halhazırda dos. Kərəm Bayramov kafedraya rəhbərlik edir. 

Kafedra əməkdaşları ilk günlərdən başlayaraq respublikada Coğrafiya elminin inkişafına, yüksək ixtisaslı coğrafiya müəllimi hazırlığına diqqətlə yanaşmışlar. Kafedra üzrə olan gənc müəllimlər və tədris köməkçi heyətinin dərindən ixtisaslaşmasına, magistrlərin hazırlanmasına ciddi fikir verilir. Regionların sosial – iqtisadi inkiıafı, ali və orta məktəbdə coğrafiyanın tədrisinin keyfiyyətini yüksəltmək istiqamətlərində elmi tədqiqat işi aparırlar.

Statistik göstəricilər

 • İqtisadi coğrafiya kafedrasının professor-müəllim heyəti:
  • 1 nəfər elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
  • 5 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent
  • 2 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim
  • 6 nəfər müəllim
  • 1 nəfər əvəzçiliklə professor
  • 1 nəfər əvəzçiliklə dosent
  • 1 nəfər əvəzçiliklə baş müəllim
 • 8 nəfər tədris köməkçi heyəti
  • 1 nəfər laboratoriya müdiri
  • 4 nəfər böyük laborant
  • 2 nəfər laborantdan ibarətdir

Elmi fəaliyyət

Kafedrada İqtisadi və sosial coğrafiyanın bütün sahələri ilə yanaşı bu fənlərin tədrisi metodikası da tədris olunur. Kafedra əməkdaşları iki istiqamətdə - “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” və “Ali və orta məktəblərdə coğrafiyanın müasir tədrisi metodikası problemləri” istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Kafedranın nəzdində tədris kabinələri, təlimdə texniki vasitələr laboratoriyası, magistrlər üçün xüsusiləşdirilmiş kabinə fəaliyyət göstərir.

Kafedrada iki istiqamətdə - “Regionlarda təsərrüfatın və əmək ehtiyatlarının ərazi təşkilinin qanunauyğunluqlarının və xüsusiyyətlərinin tədqiqi” və “Ali və orta ümumtəhsil məktəblərində coğrafiyanın təliminin yüksəldilməsi yolları” istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Kafedranın nəzdində elmi seminar və TEC xətti ilə işlər yerinə yetirilir. 2013-cü ilin sentyabr ayında kafedranın dosenti O.K.Alxasov Türkiyə Respublikasında keçirilən beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmişdir.

Kafedra təsdiq olunmuş tədris planına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Bir qayda olaraq mühazirələr böyük elmi və tədris təcrübəsi olan elmi dərəcəli müəllimlər tərəfindən oxunur, praktik dərslərdə müəllimlər geniş təhlil və test nümunələrinin hazırlanması və yerinə yetirilməsini həyata keçirirlər. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən keçirilən fənlərə dair metodik tövsiyyə və dərs vəsaitləri hazırlanaraq tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi

 1. Əhali coğrafiyası
 2. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
 3. Coğrafiyanın tədrisi metodikası
 4. Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 5. Təbiətdən istifadə və proqnozlaşdırma
 6. İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 7. Dünya təsərrüfatının coğrafiyası
 8. İqtisadi coğrafiyaya giriş
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 9. Azərbaycan coğrafiyasının tədrisi metodikası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 10. Xəzərin iqtisadi coğrafiyası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
 11. Regionların iqtisadi coğrafiyasi
  • Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Coğrafiyanın tədrisinin müasir problemləri
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 2. CTM tarixi və metodologiyası
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 3. CTM tədqiqat metodları
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 4. CTM pedaqoji və psixoloji əsaslar
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 5. Coğrafiyanın təlim vasitələri
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 6. Məktəb coğrafiyasında  İKT-dən istifadə
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 7. Coğrafiya dərslərində interaktiv təlim
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 8. Coğrafiya tədrisində diyarşünaslıq prinsipi
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 9. Məktəb coğrafiyasının elmi-nəzəri əsasları
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 10. Coğrafiya təliminin əsasları
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 11. Fiziki və iqtisadi coğrafiyanın tədrisində anlayışların formalaşması
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 12. İqtisadi coğrafiya elminin müasir problemləri
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 13. Coğrafiya elminin tarixi və metodologiyası
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 14. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 15. Coğrafi elmi-tədqiqatların əsaslar
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 16. Sosial-iqtisadi xəritələşdirmə və informatika
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 17. Konstruktiv coğrafiyanın əsasları
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 18. Azərbaycan yaxın xarici geosiyasi məkanda
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 19. Rayon layihələşdirilməsi və ekoekspertizası
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 20. Geourbanistika və rurolistika
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 21. Siyasi coğrafiyanın əsasları
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 22. Regional planlaşdırma və coğrafi proqnozlaşdırma
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 23. Təbiətdən istifadənin sosial-coğrafi problemləri
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası
 24. Cəmiyyətin ərazi təşkili
  • İqtisadi və social coğrafiya ixtisası

Kafedra təsdiq olunmuş tədris planına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Bir qayda olaraq mühazirələr böyük elmi və tədris təcrübəsi olan elmi dərəcəli müəllimlər tərəfindən oxunur, praktik dərslərdə müəllimlər geniş təhlil və test nümunələrinin hazırlanması və yerinə yetirilməsini həyata keçirirlər. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən keçirilən fənlərə dair metodik tövsiyyə və dərs vəsaitləri hazırlanaraq tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

Xarici əlaqələr

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.024049

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)