Bu gün: 24 Fevral 2018, Şənbə
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası» kafedrası
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...

Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
Kafedra pasportu

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412) 498 18 25

Faks:

WEB: http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/Filologiya_fakultesi/kafedra/Azerbaycan_dili/index.htm

Əməkdaşlar

Əzizxan Vəli oğlu Tanrıverdi
(kaf.m., prof., fil.ü.e.d.)
Nadir Əziz oğlu Abdullayev
(prof., p.ü.f.d.)
Fikrət Ramazan oğlu Xalıqov
(prof. f.ü.e.d)
Minəxanım Allahşükür qızı Nuriyeva
(prof., fil.ü.e.d., 0.5 ştat)
Məhərrəm Abbasəli oğlu Hüseynov
(dos. fil.ü.e.d. )
Kamil Kamal oğlu Bəşirov
(dos., fil.ü.e.d.)
Vaqif Tapdıq oğlu Qurbanov
(dos. ped.ü.f.d,)
Nabat Beydulla qızı Cəfərova
(dos. ped.ü.f.d.)
Allahverdi Şəmistan oğlu Hacıyev
(dos., fil.ü.f.d.)
Pəri Şəmsəddin qızı Paşayeva
(dos., ped.ü.f.d.,)
Ənvər Məhəmməd oğlu Abbasov
(dos., ped.ü.f.d.)
Həmzə Qəmbər oğlu Əliyev
(dos., ped.ü.f.d.)
Mələk Hidayət qızı Məmmədova
(b/m., fil.ü.f.d.)
Şəlalə Zahid qızı Nəbiyeva
(dos., ped.ü.f.d.)
Məmmədxan Cəmil oğlu Soltanov
(dos. f.ü.f.d)
Tamam Allahverdi qızı Mehrabova
(b/m., fil.ü.f.d.)
Rəhilə Əşrəf qızı Hümbətova
(dos., fil.ü.f.d.)
Maya Rəhim qızı Kərimova
(m. ped.ü.f.d.)
Gültəkin Atəş qızı Abdullayeva
(b/m., ped.ü.f.d.)
Fəridə Akif qızı Səfərəliyeva
(dos., ped.ü.f.d. )
İlham Əli oğlu Abbasov
(b/m.)
Atəş Abdulla oğlu Abdullayev
(dos. ped.ü.f.d. )
Sevda İslam qızı Abbasova
(dos. ped.ü.f.d.)
Adil Həsən oğlu Balıyev
(b/m.)
Esmira Fərhad qızı Məmmədova
(m. ped.ü.f.d. )
Cəmilə Dünyamalı qızı Bəhmənova
(b/m.)
Bəhram Cəfər oğlu Məmmədov
(m.)
İlkin Vahid oğlu Əsgərov
(m.)
Arif Sədrəddin oğlu Kazımov
(b/m.)
Tahirə Tahir qızı Səfərova
(m.)
Nazilə Yusif qızı Yusifova
(m., ped.ü.f.d.)
Mahirə Molud qızı Abdullayeva
(m. ped.ü.f.d.)
Lalə Qismət qızı Musayeva
(m.)
Əminə Vüqar qızı Məmmədova
(m.)
Sənubər Cəfərqulu qızı Bağırova
(b/lab.)

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası 1959-cu ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedraya 1979-cu ilə qədər prof.A.Abdullayev, 1979-cu ildən 2009-cu ilə kimi prof.H.Balıyev, 2009-cu ildən 2011-ci ilədək prof.B.Xəlilov rəhbərlik etmişdir. Hazırda kafedra müdiri prof.Əzizxan Vəli oğlu Tanrıverdidir.

Kafedranın inkişafında prof.A.Abdullayev, prof.H.Balıyev, prof.B.Xəlilov, prof.Ə.Tanrıverdi, dos.İ.Bayramov, dos.Ə.Əhmədov və başqalarının səmərəli xidmətləri olmuşdur.

Statistik göstəricilər(2016)

 • 3 nəfər elmlər doktoru, professor;
 • 1 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor;
 • 4 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;
 • 2 nəfər filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent
 • 9 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;
 • 3 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim;
 • 2 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim;
 • 3 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim;
 • 5 nəfər baş müəllim;
 • 3 nəfər müəllim;
 • 3 nəfər lobarant;

Elmi fəaliyyət

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının elmi işlərinin istiqaməti əsasən aşağıdakıları əhatə edir:

 • orfoqrafiyanın orfoepiya ilə əlaqələndirilməsi;
 • nitq hissələrinin tədrisi problemləri;
 • üslubiyyatın tədrisi problemləri;
 • onomastika, leksikologiya və qrammatika problemləri;

Kafedra üzvləri Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası, Təhsil Problemləri İnstitutu, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ilə əməkdaşlıq edir.
Kafedra üzvləri respublika və beynəlxalq konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış edirlər.
Kafedra əməkdaşlarının "Tomson reuters" jurnalında 1, impakt faktorlu jurnallarda 5 məqaləsi dərc olunmuşdur

Son bir ildə kafedra əməkdaşlarının 8 monoqrafiyası, 9 dərs vəsaiti, 120-dən çox məqaləsi çap olunmuşdur.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Azərbaycan dili
 2. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
 3. Ana dilinin tədrisi metodikası
 4. Azərbaycan dili və onun xüsusi məktəblərdə tədrisi metodikası
  • Korreksiyaedici təlim ixtisası
 5. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
  • İbtidai sinif müəlliliyi ixtisası
  • Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası
  • Musiqi müəllimliyi
  • Təsviri incəsənət müəllimliyi
  • Texnologiya müəllimliyi
  • Korreksiyaedici təlim
 6. SF: Nitq inkişafı metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
 7. SF: Hüsnxət
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
 8. SF: Orfoepiya və orfoqrafiyanın əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Müasir Azərbaycan dili
 2. Orfoqrafiya və orfoepiyanın əsasları
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 3. Linqvistik təhlilin elmi-metodoloji əsasları
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 4. Azərbaycan dili tədrisinin aktual problemləri
 5. Azərbaycan dili tədrisinin müasir problemləri
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 6. Azərbaycan dili və tarixi onomologiya
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 7. Leksikologiya və semasiologiyanın tarixi inkişafı və metodologiyası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 8. Ali məktəblərdə ana dilinin tədrisi metodikası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 9. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 10. Nitq mədəniyyəti
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 11. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi və metodologiyası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 12. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə filologiya, pedaqogika və psixologiya, tarix, riyaziyyat, biologiya, ibtidai sinif müəllimliyi fakültələrində Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kursu üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya və məşğələ dərsləri aparırlar. Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada HSM-020005 Azərbaycan dili və ədəbiyyatın metodologiyası və metodikası istiqaməti üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən xeyli tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir:

 • Ə.Tanrıverdi. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, 2012.
 • N.Abdullayev. Azərbaycan dilinin müxtəsər orfoepiya lüğəti. Bakı, 2013.
 • K.Bəşirov. Azərbaycan dilinin sinonim qoşa sözlər lüğəti. Bakı, 2012.
 • Vaqif Qurbanov. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 2014

Xarici əlaqələr

Kafedra əməkdaşlarının əldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, Türkiyədə və başqa xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda məruzə edilmiş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. H.Balıyev, A.Balıyev. Azərbaycan dili. I hissə Bakı, 2015

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının pasportu

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.0084190000000001

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)