Bu gün: 24 Fevral 2018, Şənbə
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı» kafedrası
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...

Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
Kafedra pasportu

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412) 493 01 41

E-mail:

WEB: http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/Filologiya_fakultesi/kafedra/Azerbaycan_edebiyyati_tarixi/index.htm

Əməkdaşlar

Himalay Ənvər oğlu Qasımov
(kafedra müdiri, prof.)
Tərlan Cabbar oğlu Novruzov
(prof.)
Elman Hilal oğlu Quliyev
(prof.)
Təyyar Salam oğlu Cavadov
(prof.)
Fikrət Çingiz oğlu Rzayev
(prof.)
Ramin Muxtar oğlu Əhmədov
(dos.)
Mahmud Qara Allahmanlı
(prof.)
Ramil Manaf oğlu Əliyev
(prof.)
Nəcəf Həsən oğlu Nəcəfov
(dos.)
Qüdrət Umud oğlu Umudov
(dos.)
İsgəndər Əhməd oğlu Orucəliyev
(dos.)
Sakibə İsmayıl qızı Ələsgərova
(dos.)
Nigar Feyzulla qızı Qasımzadə
(dos.)
Təranə Yusif qızı Rəhimli
(dos., fil.ü.f.d.)
Əntiqə Aslan qızı Qəhrəmanova
(f.ü.f.d.müəl.)
Ulduz Fərhad qızı Qəhrəmanova
(m.)
Pərvin Əlamdar qızı Nurəliyeva
(m.)
Təranə Məhəmməd qızı Əzimova
(b/m)
Yeganə Nəriman qızı Qasımova
(b/m)
Məlahət Ramiz qızı Babayeva
(müəl.)
   
Şahanə Əliyyannağı qızı Məhərrəmova
(m.)
Ətrabə Qamboy qızı Səfərova
(b/l)
Aygül Şamil qızı Əlimərdanova
(l.)
   

Tarixi

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası 90 ildən artıq bir müddətdə tarixi inkişaf yolu keçən Ali Pedaqoji Təhsil ocağının yaşıdıdır. Daha doğrusu, 1921-ci ildə yaranan Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu ilə birgə “Dil-ədəbiyyat kafedrası” da fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1921-1924-cü illərdə “Dil-ədəbiyyat kafedrası”na görkəmli maarifçi, pedaqoq, böyük yazıçı, şair və dramaturq Abdulla Şaiq Talıbzadə başçılıq etmışdir. 30-40-cı illərdə kafedraya tənqidçi-ədəbiyyatşünas Əli Nazim və görkəmli alim prof.Bəkir Çobanzadə rəhbərlik etmişlər.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasına 1946-cı ildən 1958-ci ilədək professor Mikayıl Rəfili, 1958-ci ildən 1976-cı ilə qədər isə akademik Feyzulla Qasımzadə rəhbərlik etmişdir.

1976-cı ildən isə professor Məmməd Məmmədov kafedraya rəhbərlik etmək kimi şərəfli bir missiyanı öz üzərinə götürdü.

1983-cü ildən 1998-ci ilə qədər isə kafedraya şifahi xalq ədəbiyyatı üzrə çox görkəmli mütəxəssis, fundamental dərslik və dərs vəsaiti və monoqrafiyaların müəllifi, xatiri daim əziz tutulan və bu gün də elmin və təhsilin qayğısını vətəndaşlıqla çəkən prof. Paşa Əfəndiyev başçılıq etmişdir.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasına rəhbərlik missiyasını 1998-2002-ci illər dönəmində tanınmış tənqidçi-ədəbiyyatşünas, sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçısı, ədəbiyyat nəzəriyyəsindən sanballı dərsliklərin və dərs vəsaitlərin, proqramların müəllifi professor Abbas Hacıyev üzərinə götürmüşdür.

2003-cü ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasına filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Himalay Qasımov başçılıq edir.

Kafedra bu gün fəaliyyət göstərən filologiya elmləri doktoru, professor Himalay Ənvər oğlu Qasımov, filologiya elmləri doktoru, professor Paşa Şərif oğlu Əfəndiyev, filologiya elmləri doktoru, professor Elman Hilal oğlu Quliyev, filologiya elmləri doktoru, professor Təyyar Salam oğlu Cavadov, filologiya elmləri doktoru, professor Mahmud Qara oğlu Allahmanlı, prof. Ramazan Oruc oğlu Allahmanlı, dosent Ramin Muxtar oğlu Əhmədov, dosent Yaqub Məhərrəm oğlu Babayev, dosent Nəcəf Həsən oğlu Nəcəfov, dos. Qüdrət Umud oğlu Umudov,dosent Təranə Yusif qızı Rəhimli, fil.f.d., baş müəllim Yaşar Hüccətulla oğlu Rzayev, fil.f.d., baş müəllim Təranə Məhəmməd qızı Əzimova, baş müəllim Yeganə Nəriman qızı Qasımova, müəllim Məlahət Ramiz qızı Babayeva, müəllim Pərvin Ələmdar qızı Nurəliyeva, b/l. Zərnurə Əhəd qızı Hüseynova və b/l. Ətrabə Qamboy qızı Səfərovanın əzmkar fəaliyyəti sayəsində yeni-yeni uğurlara imza atır.

Static göstəricilər(2016)

 • 26 nəfər professor-müəllim heyəti:

  • 7 nəfər professor,
  • 7 nəfər dosent,
  • 3 nəfər baş müəllim,
  • 5 nəfər müəllimdən,
  • 3 nəfər böyük lobarant
  • 1 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Prof. H.Ə.Qasımov – AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda və ölkənin müxtəlif universitetlərində İxtisaslaşdırılmış Disertasiya Şuralarının üzvü olmuşdur. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Disertasiya Şuralarının üzvüdür. Digər professorlar da müxtəlif Dissertasiya Şuralarında, elmi metodik şuralarda fəaliyyət göstərir ki, bu da kafedranın elmi potensialının yüksəkliyini özündə ehtiva edir.

Tədris işi

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 2. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 3. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 4. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 5. XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 6. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi müasir dövr
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 7. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 8. Ədəbi tənqid tarixi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 9. Azərbaycan ədəbiyyatı (ingilis)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 10. Azərbaycan ədəbiyyatı (fransiz)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 11. Azərbaycan eposu
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 12. Dünya ədəbiyyatı (qədim və orta əsrlər)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 13. Dünya ədəbiyyatı (Şərqi slavyan xalqları və Qərb ölkələri)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 14. Dünya ədəbiyyatı (Türk və Şərq xalqları)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 15. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 16. H.Əliyev və ədəbiyyat məsələləri
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 17. Klassik şeir janrı
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 18. Mifologiya
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 19. İxtisas ölkəsinin ədəbiyyatı (fransız)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
 20. İxtisas ölkəsinin ədəbiyyatı (ingilis)
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Dünya Ədəbiyyat (XIX əsr rus ədəbiyyatında tənqidi realizm)
  • Dünya ədəbiyyatı
 2. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri qərbi Avropada ədəbi proses
  • Dünya ədəbiyyatı
 3. Dünya ədəbiyyatında lirik poeziya Şərq-Qərb XIX əsrə qədər
  • Dünya ədəbiyyatı
 4. Dünya yazılı ədəbiyyatında əsatir və folklor
  • Dünya ədəbiyyatı
 5. Ədəbi əlaqələr
  • Dünya ədəbiyyatı

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, seminar dərsləri aparırlar. Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada Azərbaycan müəllimliyi istiqaməti üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedranın tədris planlarında tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazirlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir. Fənlər bir qayda olaraq təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması da uğurlardan soraq verir. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən çoxlu sayda dərs vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bunlara misal olaraq H.Qasımovun, P.Əfəndiyevin, E.Quliyevin, T.Cavadovun R.Qafarlının, R.Əhmədovun, M.Allahmanlının, Y.Babayevin və digərlərinin tələbələrin istifadəsinə təqdim etdiyi əsərləri göstərmək olar.

Xarici əlaqələr

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları Rusiya , İran, Türkiyə, və başqa ölkələrin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqə saxlamış, birgə elmi-tədqiqat işləri aparmışlar.

Kafedra əməkdaşlarının dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, , İranda, Türkiyəda və başqa xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxəlq elmi konfraslarda və simpoziumlarda məruzə lərlə çıxış etmiş, çap olunmuş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışlar.

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı tarixi kafedrasının pasportu

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.008298

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)