Bu gün: 24 Fevral 2018, Şənbə
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «Xarici dillər və onların tədrisi metodikası» kafedrası
ADPU-nun Filologiya fakültəsinin «Xarici dillər və onların tədrisi metodikası» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
Kafedra pasportu

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon:(99412)493 49 51

E-mail:

WEB: http://adpu.loc/gen/html/azl/fakulte/Filologiya_fakultesi/kafedra/Xarici_diller/index.htm

Əməkdaşlar

Leyla Orxan qızı Vəzirova
(k/m f.e.d)
Larisa Vladimirovna Kolesnikova
(f.ü.f.d. dos)
Iradə Sabir qızı Vəliyeva
(b.m)
Sevinc Əziz qızı Sadıxova
(f.ü.f.d. dos)
Nurlana Nürəddin qızı Kazımova
(f.ü.f.d. dos)
Şəmsiyyə Şahəli qızı Köçərli
(b.m)
Mətanət Sabir qızı Musayeva
(m)
Samirə Kamal qızı Məmmədova
(m)
Xədicə Tofiq qızı Çələbiyeva
(m)
Zərifə Zeygam qızı Tapdıqova
(b.m)
Fəridə Teyyub qızı Əmirbəyova
(b.m)
Aygün Rəşid qızı Qocayeva
(m)
Aytən Gulşan qızı Cəfərova
(m)
Səidə Bəhlul qızı Dadaşova
(b.m)
Lyudmila Məmməd qızı Mehdiyeva
(b.m)
Aynur Adil qızı Zeynalova
(m)
Həqiqət Mahmud qızı Məmmədova
(m)
Gülbəniz Sədulla qızı Məmmədova
(m)
Tubuxanım Cəbrayıl Sultanova
(b.m)
Zakir Qəmbər oğlu Rəsulov
(b.m)
Şəlalə Dadaş qızı Vəliyeva
(b.m)
Aygün İdris İsmayılova
(f.ü.f.d. dos)
Nigar Mais qızı Ələkbərova
(b.lab)
Sevda Yusif qızı Məmmədova
(b.lab)

Tarixi

ADPU-nun Rus dili kafedrası 1936-1937- tədris ilində müstəqil Rus dili kafedrası kimi təşkil edilmiş və dos. V.L.Arxarova müdir seçilmişdir. Sonrakı illərdə kafedraya N.Q.Yukovskaya, N.Terentyeva, dos. A.A.Roşal, Y.A.Əliyev və dos. İ Y.Yudkin rəhbərlik etmişdir. 1967-ci ildən 2006-ci ilin sentyabrına qədər kafedraya prof.T.N.Əliyeva rəhbərlik etmişdir. 2006-çı ilin noyabrından kafedraya dos.L.O.Vəzirova rəhbərlik edir.

Static göstəricilər(2016)

 • 23 nəfər professor-müəllim heyəti,
  • 5 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;
  • 9 nəfər baş müəllim;
  • 8 nəfər müəllim;
 • 3 nəfər köməkçi heyət,
  • 3 baş lobarant;

Elmi fəaliyyət

Son illərdə kafedra əməkdaşlari tərəfindən «Сопоставительный анализ синонимических парадигм русского и азербайджанского языков» (dos. L.O.Vəzirova, 2010), «Практический курс русского языка» (dos. L.O.Vəzirova, dos. N.N.Kazımova, dos. S.Ə.Sadıxova, S.K. Məmmədova, 2007), «Развитие речи при изучении имени существительного» (S.Ə.Sadıxova,2010), «Композиционно-смысловая структура сложного синтаксического целого») (dos. S.Ə.Sadıxova, 2010), monografiya, dərslik və dərs vəsaitləri, «Программа по практическому курсу русского языка для бакалавров АГПУ» (dos. L.O. Vəzirova, dos. N.N. Kazımova, S.K. Məmmədova, 2009), hazırlanaraq çap edilmişdir ki, həmin proqram üzrə yeni dərslik hazırlanır. «Развитие русской речи при изучении глагола» (dos. S.Ə.Sadıxova, 2012) dərs vəsaiti.

Tədris işi

Kafedranın müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə rus dili fənninin yüksək səviyyədə tədris edir.

Kafedra üzrə tədris planlarinda nəzərdə tutulmuş tədris olunan fənn üzrə tədris proqrami hazirlanmiş və elmi şurada təsdiq edilmişdir. Fənn üzrə tədris mövcüd təqvim-tematik plana uyğun aparilir. Son illər kafedrada tədris olunan fənnin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmaqdadır.

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Fransız dili. x/dilin fonetikası-3
  • Fransız dili müəllimliyi
 2. SF: (ISFB04)- Müasir danışıq dili
  • Fransız dili müəllimliyi
 3. Fransız dili. x/dilin qrammatikası-2
  • Fransız dili müəllimliyi
 4. Ana dili(rus)
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 5. Ana dili(rus) tədrisi metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 6. SF: (IV bl): Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 7. SF: (III bl): Müəllimin nitq mədəniyyətinin əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 8. SF: (III bl): Orfoqrafiya veə orfoepiya təliminin metodik əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 9. Nitq mədəniyyəti
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 10. SF: Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 11. İxtisas dilinin üslubiyyatı (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 12. SF:(I bl) Nəzəri fonetika
  • Fransız dili müəllimliyi
 13. SF:(VI bl) Tərcümə
  • Fransız dili müəllimliyi
 14. SF:(IV bl) Dil tarixi
  • Fransız dili müəllimliyi
 15. İxtisas dilinin tədrisi metodikası 1(ibtidai siniflər üçün)
  • Fransız dili müəllimliyi
 16. SF:(II bl) Nəzəri qrammatika (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 17. İxtisas dilinin tədrisi metodikası 2
  • Fransız dili müəllimliyi
 18. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu)(fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 19. Yazılı və şifahi n/p VII 31
  • Fransız dili müəllimliyi
 20. SF:ISFB02 Mətbuat dili
  • Fransız dili müəllimliyi
 21. İxtisas ölkə ədəbiyyatı
  • Fransız dili müəllimliyi
 22. Ölkəşünaslıq
  • Fransız dili müəllimliyi
 23. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu 1)
  • Fransız dili müəllimliyi
 24. Yazılı vı şifahi n/p - VIII
  • Fransız dili müəllimliyi
 25. Xarici dil qrammatikası-1 (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 26. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu)
  • Fransız dili müəllimliyi
 27. SF:(III bl) Fransız dilçiliyi
  • Fransız dili müəllimliyi
 28. Xarici dil qrammatika 2
  • Fransız dili müəllimliyi
 29. Xarici dil oxu və nitq (yuxarı oxu 1)
  • Fransız dili müəllimliyi
 30. SF: (III bl) Fransız dilçiliyi
  • Fransız dili müəllimliyi
 31. Xarici dil oxu və nitq (aşaqı orta oxu-1) (fransız)
  • Fransız dili müəllimliyi
 32. Xarici dil fonetikası-1
  • Fransız dili müəllimliyi
 33. Xarici dil qrammatikası-3
  • Fransız dili müəllimliyi
 34. Xarici dil fonetikası-3
  • Fransız dili müəllimliyi
 35. Əski azərbaycan yazısı
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi
 • Xarici dillər (alman-1, alman-2, rus-1, rus-2, fransız-1, fransız-2)
  • Kimya və Biologiya fakültəsi
  • Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və ÇQH fakültənin dekanı
  • Fizika və Texnalogiya fakültəsi
  • Filologiya fakültəsi
  • İbtidai təhsil fakültə
  • Tarix və Coğrafiya fakültəsi
  • Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
  • Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi
 • Rus dili
  • Kimya və Biologiya fakültəsi
  • Musiqi, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə və ÇQH fakültənin dekanı
  • Fizika və Texnalogiya fakültəsi
  • Filologiya fakültəsi
  • İbtidai təhsil fakültə
  • Tarix və Coğrafiya fakültəsi
  • Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
  • Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi

Magistratura pilləsi üzrə

 1. SF:İbtidai siniflərdə şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirdiyi yollar
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 2. Linqivstik təhlilin elmi metodik əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 3. Ana dilinin tədrisinin aktual problemləri
  • İbtidai sinif müəllimliyi
 4. Orfoqrafiya və orfoepiyanın elmi əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi

 

Xarici əlaqələr

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Xarici dillər və onların tədrisi metodikası kafedrasının pasportu

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.02394

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)