Bu gün: 17 Oktyabr 2017, Çərşənbə axşamı
Kimya fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
Kimya və Biologiya fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
fakultənin sessiya imtahanları üzrə test bankları burada yerləşir...
Vaqif Əmikişiyev, Test Qrupunun rəhbəri

2016/2017 yaz sessiyası üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
  Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK103 (Kimya - Azərbaycan - Əyani)

1 Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları   201620172_103_04_096
2 Təhsildə İKT   201620172_103_04_650
3 Muasir telim texnologiyalari   201620172_103_04_787
4 Üzvi sintez   201620172_103_04_435
5 Neft kimyasi və neft kar.t.k.ç   201620172_103_04_326
6 Mülki mudafiə   201620172_103_02_191
7 Pedaqogika   201620172_103_02_197
8 Uzvi kimya   201620172_103_02_522
9 Analitik kimya   201620172_103_02_681
10 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları   201620172_103_03_114
11 YMB   201620172_103_03_502
12 Kimya texnologiyasi   201620172_103_03_663
13 Qeyri.üzvi kimyanın əsasları   201620172_103_03_699
14 Fizki kolloid kimya   201620172_103_03_729
15 Neft kimyasi   201620172_103_03_326
16 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_103_04_197
17 ÜZVİ kimya (Dövlət İmtahanı)   201620172_103_04_522
18  QEYRI - UZVI KIMYA (Dövlət İmtahanı)   201620172_103_04_680
19 Analitik kimya (Dövlət İmtahanı)   201620172_103_04_681
20 Kimyanın tədrisi metodikası (Dövlət İmtahanı)   201620172_103_04_682
       
       

FK124 (Kimya_Biologiya - Azərbaycan - Əyani)

1 Təkamül təlimi   201620172_124_04_229
2 Kimya texnologiyasi   201620172_124_04_663
3 Dərman maddələrinin sintezi   201620172_124_04_518
4 İnsan və heyvan fiziologiyası   201620172_124_04_664
5 Kompleks birləşmələrin fotometrik tədqiqi   201620172_124_04_851
6 Azərbaycan tarixi   201620172_124_02_121
7 Mülki mudafiə   201620172_124_02_191
8 Pedaqogika   201620172_124_02_197
9 Kompleks birləşmələr kimyası   201620172_124_02_659
10 Analitik kimya   201620172_124_02_681
11 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   201620172_124_03_064
12 Heyvanların morfologiyası   201620172_124_03_513
13 Üzvi kimya   201620172_124_03_522
14 Fiziki kolloid kimya   201620172_124_03_729
15 Mikologiya   201620172_124_03_797
16 Genetika və seleksiya   201620172_124_03_850
17 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_124_04_197
18  ÜZVİ kimya (Dövlət İmtahanı)   201620172_124_04_522
19  QEYRI - UZVI KIMYA (Dövlət İmtahanı)   201620172_124_04_680
20 Kimyanın və biologiyanın tədrisi metodikası (Dövlət İmtahanı)   201620172_124_04_683
21 Zoologiya (Dövlət İmtahanı)   201620172_124_04_687
22 Botanika (Dövlət İmtahanı)   201620172_124_04_688
       
       

FK104 (Biologiya - Azərbaycan - Əyani)

1 Ekologiya və təbiətdən istifadə   201620172_104_04_361
2 Məktəb gigiyenası   201620172_104_04_798
3 Mikologiya   201620172_104_04_797
4 Biofizika   201620172_104_04_657
5 Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası və sensor sistem   201620172_104_04_521
6 Təkamül təlimi   201620172_104_04_229
7 Azərbaycan tarixi   201620172_104_02_121
8 Fəlsəfə   201620172_104_02_149
9 Informatika və təhsidə İKT   201620172_104_02_183
10 Pedaqogika   201620172_104_02_197
11 İnsan anatomiyası   201620172_104_02_512
12 Mülki mudafiə   201620172_104_03_191
13 Yaş fiziologiyası   201620172_104_03_195
14 Heyvanların morfologiya və sistematikası   201620172_104_03_513
15 Biologiyanın tədrisi metodikası   201620172_104_03_679
16 Mikrobiologiya və virusologiya əsasları ilə   201620172_104_03_730
17 Mikologiya   201620172_104_03_797
18 Məktəb gigiyenası   201620172_104_03_798
19 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_104_04_197
20 İnsan və heyvan fiziologiyası (Dövlət İmtahanı)   201620172_104_04_664
21 Biologiyanın tədrisi metodikasi (Dövlət İmtahanı)   201620172_104_04_679
22 Zoologiya (Dövlət İmtahanı)   201620172_104_04_687
23 Botanika (Dövlət İmtahanı)   201620172_104_04_688
       
       

FK238 (Biologiya - Rus - Əyani)

1 Məktəb gigiyenası   201620172_238_04_858
2 Экология и рациональное природопользование   201620172_238_04_975
3 Физиология ЦНС и сенсорная система   201620172_238_04_594
4 Darvinizm   201620172_238_04_095
5 Biofizika   201620172_238_04_048
6 Микология   201620172_238_04_032
7 История Азербайджана   201620172_238_02_295
8 Философия   201620172_238_02_323
9 Hesablama riyaziyyatı və informatika   201620172_238_02_341
10 Pedaqogika   201620172_238_02_371
11 İnsan anatomiyası   201620172_238_02_976
12 Физиология человека и животных (Dövlət İmtahanı)   201620172_238_04_092
13 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_238_04_371
14 Методика предподавании биологии (Dövlət İmtahanı)   201620172_238_04_652
15 Ботаника (Dövlət İmtahanı)   201620172_238_04_874
16 Зоология (Dövlət İmtahanı)   201620172_238_04_876
       
       

FK204 (Biologiya - Azərbaycan - Qiyabi)

1 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   201620172_204_03_064
2 Ingilis dili   201620172_204_03_169
3 Mülki Müdafiə   201620172_204_03_191
4 Torpaqşünaslıq   201620172_204_03_235
5 Genetika və seleksiya   201620172_204_04_342
6 Bioloji kimya və molekulyar biologiya   201620172_204_04_357
7 Entomologiya və ətraf mühitin mühafizəsinın tədrisi   201620172_204_04_362
8 Ekoloji genetika   201620172_204_04_656
9 Biofizika   201620172_204_04_657
10 Ümumi təhsiin kirukulumunun əsasları   201620172_204_05_096
11 Təkamül təlimi   201620172_204_05_229
12 Heyvanların ekologiyası   201620172_204_05_268
13 Bitki fiziologiyası   201620172_204_05_346
14 Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası və sensor sistem   201620172_204_05_521
15 İnsan və heyvan fiziologiyası   201620172_204_05_664
16 Pedaqogika   201620172_204_05_197
17 İnsan və heyvan fiziologiyası   201620172_204_05_664
18 Biologiyanın tədrisi metodikasi   201620172_204_05_679
19 Zoologiya   201620172_204_05_687
20 Botanika   201620172_204_05_688
21 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_204_05_197
22 İnsan və heyvan fiziologiyası (Dövlət İmtahanı)   201620172_204_05_664
23 Biologiyanın tədrisi metodikasi (Dövlət İmtahanı)   201620172_204_05_679
24 Zoologiya (Dövlət İmtahanı   201620172_204_05_687
25 Botanika (Dövlət İmtahanı)   201620172_204_05_688
       
       

FK237 (Biologiya - Rus - Qiyabi)

1 Genetika və seleksiya   201620172_237_04_047
2 Экологическая генетика   201620172_237_04_049
3 Entomologiya və ətraf mühitin mühafizəsinın  tədrisi   201620172_237_04_050
4 Bioloji kimya   201620172_237_04_052
5 Экология позвоночных   201620172_237_05_039
6 Ümumi təhsilin kirukulumunun əsasları    201620172_237_05_041
7 Biofizika   201620172_237_05_048
8 Физиология растений   201620172_237_05_079
9 İnsan və heyvan fiziologiyası   201620172_237_05_092
10 Darvinizm   201620172_237_05_095
11 Физиология ЦНС и сенсорная система   201620172_237_05_597
12 Физиология человека и животных (Dövlət İmtahanı)   201620172_237_05_095
13 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_237_05_371
14 Методика предподавании биологии (Dövlət İmtahanı)   201620172_237_05_652
15 Ботаника (Dövlət İmtahanı)   201620172_237_05_874
16 Зоология (Dövlət İmtahanı)   201620172_237_05_876
       
       

2016/2017 yaz kredit imtahanları üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
  Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK103 (Kimya - Azərbaycan - Əyani)

1 Azərbaycan tarixi   2016201721_103_02_121
2 Pedaqogika   2016201721_103_02_197
3 Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya   2016201721_103_02_201
4 Üzvi kimya   2016201721_103_03_522
5 Aşqarlar kimyası   2016201721_103_03_786
6 Ümumi fizika   2016201721_103_04_151
7 Dərman maddələrinin sintezi   2016201721_103_04_518
       
       

FK124 (Kimya_Biologiya - Azərbaycan - Əyani)

1 Mikrobiologiya və virusologiya əsasları ilə   2016201721_124_03_730
2 Fəlsəfə   2016201721_124_04_149
3 Üzvi sintez   2016201721_124_04_435
       
       

FK238 (Biologiya - Rus - Əyani)

1 Экология позвоночных животных   2016201721_238_03_039
2 Az dili və nitq mədəniyyəti   2016201721_238_03_065
       
       

FK104 (Biologiya - Azərbaycan - Əyani)

1 Rus dili   2016201721_104_01_216
2 Xarici dil   2016201721_104_02_169
3 Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya   2016201721_104_02_201
4 Üzvi kimya   2016201721_104_03_522
5 Biocoğrafiya   2016201721_104_03_622
6 İnsan və heyvan fiziologiyası   2016201721_104_03_664
       
       

FK204 (Biologiya - Azərbaycan - Qiyabi)

1 Azərbaycan tarixi   2016201721_204_02_121
2 Fəlsəfə   2016201721_204_02_149
3 İnformatika və Təhsildə İKT   2016201721_204_02_183
4 Pedaqogika   2016201721_204_02_197
5 İnsan anatomiyası   2016201721_204_02_512
6 Üzvi kimya   2016201721_204_03_522
7 Mikrobiologiya və virusologiya   2016201721_204_03_730
8 Ekologiya və təbiətdən istifadə   2016201721_204_04_361
9 Biofizika   2016201721_204_04_657
10 Məktəb gigiyenası   2016201721_204_04_798
11 İngilis dili   2016201721_204_03_169
       
       

FK237 (Biologiya - Rus - Qiyabi)

1 История Азербайджана   2016201721_237_02_295
2 Философия   2016201721_237_02_323
3 Pedaqogika   2016201721_237_02_371
4 Микология   2016201721_237_04_032
5 Biofizika   2016201721_237_04_048
6 Экология и рациональное природопользование   2016201721_237_04_975
       
       

 

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.027488

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)