Bu gün: 17 Oktyabr 2017, Çərşənbə axşamı
Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
fakultənin sessiya imtahanları üzrə test bankları burada yerləşir...

2016/2017 yaz sessiyası üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
1 Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK108 (Məktəbəqədər təlim və tərbiyə - Azərbaycan bölməsi - Əyani) 

1 Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik   201620172_108_04_012
2 Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası   201620172_108_04_131
3 İnklüziv təhsil   201620172_108_04_860
4 Məktəbə hazırlıq   201620172_108_04_988
5 Pedaqogika tariXI   201620172_108_04_990
6 Nitq mədəniyyəti   201620172_108_02_064
7 Аlman dili   201620172_108_02_102
8 Fransız dili. Davamedici   201620172_108_02_154
9 Xarici dil   201620172_108_02_169
10 Pedaqoji psixologiya   201620172_108_02_198
11 Rus dili   201620172_108_02_216
12 Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı   201620172_108_02_260
13 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafıTest-sosial menevi inkişaf   201620172_108_02_269
14 Sosial pedaqogika   201620172_108_02_531
15 Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik   201620172_108_03_012
16 Fəlsəfə   201620172_108_03_149
17 Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası   201620172_108_03_230
18 Etnopedaqogika   201620172_108_03_356
19 Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası   201620172_108_03_538
20 Məktəb təliminə hazırlığın pedaqoji əsasları   201620172_108_03_988
21 Məktəbəqədər pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_108_04_180
22 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_108_04_197
23 Pedaqoji psixologiya (Dövlət imtahanı)   201620172_108_04_198
24 Uşaq psixologiyası (Dövlət imtahanı)   201620172_108_04_245
25 Nitq inkişafı (Dövlət imtahanı)   201620172_108_04_535
       
       

FK308 (Məktəbəqədər təlim və tərbiyə - Rus bölməsi - Əyani) 

1 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   201620172_308_02_065
2 Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığının əsasları   201620172_308_02_077
3 Соц.нрав.развития   201620172_308_02_246
4 Xarici dil   201620172_308_02_343
5 Pedaqoji psixologiya   201620172_308_02_065
6 Coциальная педагогика   201620172_308_02_462
       
       

FK125 (Korreksiaedici təlim - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Əqli gerilik və onun psixokorreksiyası   201620172_125_04_013
2 Kliniki psixologiya   201620172_125_04_504
3 Xususi Psixologiya   201620172_125_04_550
4 Inkluziv tehsil   201620172_125_04_860
5 Təlim psixologiyası   201620172_125_04_967
6 Uşaq ədəbiyyatı   201620172_125_02_244
7 Korreksion pedaqogika   201620172_125_02_434
8 Autizmli uşaqların emosional-iradi sferasının xüsusiyyətləri   201620172_125_02_519
9 Psixodiaqnostikanın əsasları   201620172_125_02_542
10 Xususi Psixologiya   201620172_125_02_550
11 Hiperaktiv uşaqlarda diqqətin pozulması   201620172_125_02_601
12 Fəlsəfə   201620172_125_03_149
13 Riyaziyyat və riyaziyyatın xüsusi məktəblərdə tədrisi metodikası   201620172_125_03_249
14 Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası   201620172_125_03_532
15 Görmə funksiyalarının pozulması və psixokorreksiyası   201620172_125_03_938
16 Xüsusi pedaqogikanın müasir problemləri   201620172_125_03_970
17 Dövlət Loqopediya (Dövlət imtahanı)   201620172_125_04_175
18 Pedaqogika  (Dövlət imtahanı)   201620172_125_04_197
19 Ümumi psixologiya (Dövlət imtahanı)   201620172_125_04_201
20 Ana dili və riyaziyyatın tədrisi metodikası  (Dövlət imtahanı)   201620172_125_04_409
21 Defektologiyanın əsasları (Dövlət imtahanı)   201620172_125_04_540
       
       

FK325 (Korreksiaedici təlim - Rus bölməsi - Əyani)

1 Специальная психология   201620172_325_02_165
2 Uşaq ədəbiyyatının əsasları   201620172_325_02_418
3 Нарушения внимания у гиперактивных детей   201620172_325_02_629
4 Аутизм   201620172_325_02_815
5 Коррекционная педагогика   201620172_325_02_980
6 Psixodiaqnostikanın əsasları   201620172_325_02_506
       
       

FK126 (Təhsildə sosial-psixoloji xidmət - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Məhdud uşaqlar   201620172_126_04_015
2 Təhsilin idarə edilməsi   201620172_126_04_016
3 İnsan alverinə qarşı mübarizə   201620172_126_04_078
4 Psixologiya tarixi   201620172_126_04_553
5 Ünsiyyət və munasibətlərin psixologiyası   201620172_126_04_555
6 İnklüziv təhsil   201620172_126_04_860
7 Defektologiya və Loqopediyanın əsasları   201620172_126_02_175
8 Pedaqoji psixologiya   201620172_126_02_198
9 Sosiologiya   201620172_126_02_223
10 Təhsildə psixoloji xidmət və praktikum   201620172_126_02_882
11 Idarəetmə və menc psixologiyası   201620172_126_02_941
12 Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya   201620172_126_03_014
13 Məhdud imkanlı uşaqların psixologiyası   201620172_126_03_015
14 Azərbaycan tarixi   201620172_126_03_121
15 Psixofiziologiya   201620172_126_03_200
16 Kliniki psixologiya   201620172_126_03_504
17 Psixoanaliz   201620172_126_03_981
18 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_126_04_197
19 Ümumi psixologiya (Dövlət imtahanı)   201620172_126_04_201
20 Sosial psixologiya (Dövlət imtahanı)   201620172_126_04_222
21 Psixologiyanın tədrisi metodikası (Dövlət imtahanı)   201620172_126_04_509
22 İnkişaf və yaş psixologiyası (Dövlət imtahanı)   201620172_126_04_534
       
       

FK326 (Təhsildə sosial-psixoloji xidmət - Rus bölməsi - Əyani)

1 Pedaqoji psixologiya   201620172_326_02_395
2 Основы дефектологии и логопедии   201620172_326_02_737
3 Psixoloji xidmeti   201620172_326_02_942
4 Психология управления и менеджмента   201620172_326_02_948
5 Sosiologiya   201620172_326_02_398
       
       

FK208 (Məktəbəqədər təlim və tərbiyə - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   201620172_208_03_064
2 Defektologiya və Loqopediyanın əsasları   201620172_208_03_175
3 Məktəbəqədər təhsildə pedaqoji texnologiya və innovasiya   201620172_208_03_234
4 Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə   201620172_208_04_226
5 Əmək təlimi   201620172_208_04_265
6 Savad təlimi metodikası   201620172_208_04_503
7 Nitq inkişafı metodikas   201620172_208_04_535
8 Məktəbəqədər pedaqogika tarixi   201620172_208_04_990
9 Defektologiya və Loqopediyanın əsasları   201620172_208_05_175
10 Etnopedaqogika   201620172_208_05_356
11 Xalq pedaqogikasında məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyə məsələləri   201620172_208_05_403
12 Müəllim və tərbiyəçinin pedaqoji ustalığı   201620172_208_03_260
13 İnklüziv təhsil   201620172_208_05_860
14 Məktəbəqədər pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_208_05_180
15 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_208_05_197
16 Pedaqoji psixologiya (Dövlət imtahanı)   201620172_208_05_198
17 Uşaq psixologiyası (Dövlət imtahanı)   201620172_208_05_245
18 Nitq inkişafı (Dövlət imtahanı)   201620172_208_05_535
       
       

2016/2017 yaz kredit imtahanları üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
1 Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK108 (Məktəbəqədər təlim və tərbiyə - Azərbaycan bölməsi - Əyani) 

1 İnformatika və Təhsildə İKT   2016201721_108_01_183
2 Defektologiya və Loqopediyanın əsasları   2016201721_108_03_175
       
       

FK125 (Korreksiaedici təlim - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Azərbaycan tarixi   201620171_125_01_121
2 XARICI DIL   201620171_125_01_169
3 Psixologiya   201620171_125_01_201
4 Informatika və İKT   201620171_125_02_183
       
       

FK208 (Məktəbəqədər təlim və tərbiyə - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 Məktəb təliminə hazırlığın pedaqoji əsasları   2016201721_208_03_988
2 Sosial pedaqogika   2016201721_208_03_531
3 Pedaqoji psixologiya   2016201721_208_02_198
       
       

 

 

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.020541

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)