Bu gün: 17 Oktyabr 2017, Çərşənbə axşamı
Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
fakultənin sessiya imtahanları üzrə test bankları burada yerləşir...

 

2016/2017 yaz sessiyası üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
  Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK101 (Riyaziyyat - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Secmə fənn (Məhdud variasiyalı funksiyalar nəzəriyyəsi)   201620172_101_04_035
2 Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları   201620172_101_04_642
3 Riyazi fizika tənlikləri   201620172_101_04_653
4 Riyazi məntiq   201620172_101_04_878
5 Elementar riyaziyyat   201620172_101_02_146
6 Fəlsəfə   201620172_101_02_149
7 İnformatika və Təhsildə İKT   201620172_101_02_183
8 Pedaqogika   201620172_101_02_197
9 Riyazi analiz   201620172_101_02_212
10 Ümümi ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı   201620172_101_03_005
11 Az dili və nitq mədəniyyəti   201620172_101_03_064
12 Diferensial tənliklər   201620172_101_03_132
13 Hesablama riyaziyyati   201620172_101_03_162
14 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi   201620172_101_03_174
15 Riyaziyyatın tədrisi metodikası   201620172_101_03_215
16 Cəbr (Dövlət İmtahanı)   201620172_101_04_125
17 Həndəsə (Dövlət İmtahanı)   201620172_101_04_161
18 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_101_04_197
19 Riyazi analiz (Dövlət İmtahanı)   201620172_101_04_212
20 Riyaziyyatın tədrisi metodikası (Dövlət İmtahanı)   201620172_101_04_215
       
       

FK115 (Riyaziyyat-İnformatika - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Ümümi ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı   201620172_115_04_005
2 Diferensial həndəsə və topologiya   201620172_115_04_130
3 Ümumi fizika   201620172_115_04_151
4 Kompyuter şəbəkəsi, İnternet və multimediya texnologiyası   201620172_115_04_828
5 Az dili və nitq mədəniyyət   201620172_115_02_064
6 Azərbaycan tarixi   201620172_115_02_121
7 Elementar riyaziyyat   201620172_115_02_146
8 Fəlsəfə   201620172_115_02_149
9 Informatika   201620172_115_02_167
10 Riyazi analiz   201620172_115_02_212
11 Ümumi fizika   201620172_115_03_151
12 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi   201620172_115_03_174
13 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika   201620172_115_03_476
14 Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası   201620172_115_03_630
15 Seçmə fənn (Triqonometrik funksiyalar,triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər)   201620172_115_03_788
16 İnformatika (Dövlət İmtahanı)   201620172_115_04_167
17 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_115_04_197
18 Riyazi analiz (Dövlət İmtahanı)   201620172_115_04_212
19 Cəbr və həndəsə (Dövlət İmtahanı)   201620172_115_04_754
20 Riyaziyyat və İnformatikanın tədrisi metodikası (Dövlət İmtahanı)   201620172_115_04_641
       
       

FK117 (Математикa- Rus bölməsi - Əyani)

1 Riyazi məntiq   201620172_117_04_008
2 Secmə fənn (Məhdud variasiyalı funksiyalar nəzəriyyəsi)   201620172_117_04_086
3 Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları   201620172_117_04_675
4 Riyazi fizika tənlikləri   201620172_117_04_709
5 Elementar riyaziyyat (cəbr)   201620172_117_02_320
6 Философия   201620172_117_02_323
7 İnformatika və Təhsildə İKT   201620172_117_02_341
8 Pedaqogika   201620172_117_02_371
9 Riyazi analiz   201620172_117_02_386
10 Az dili və nitq mədəniyyəti   201620172_117_03_064
11 Riyaziyyatin tədrisi metodikasi   201620172_117_03_296
12 Diferensial tənliklər   201620172_117_03_306
13 Hesablama riyaziyyatı   201620172_117_03_337
14 KDFN (Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi)   201620172_117_03_378
15 Riyazi analizin xüsusi məsələləri (Ölçü nəzəriyyəsi)   201620172_117_03_794
16 Riyaziyyatın tədrisi metodikasi (Dövlət İmtahanı)   201620172_117_04_296
17 Cəbr (Dövlət İmtahanı)   201620172_117_04_299
18 Həndəsə (Dövlət İmtahanı)   201620172_117_04_335
19 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_117_04_371
20 Riyazi analiz (Dövlət İmtahanı)   201620172_117_04_386
       
       

FK132 (İnformatika - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Süni intelekt və ekspert sistemləri   201620172_132_04_007
2 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika   201620172_132_04_476
3 Kompüter modelləşdirilməs   201620172_132_04_790
4 Fəlsəfə   201620172_132_02_149
5 Həqiqi Dəyişənli Funksiyalar Nəzəriyyəsi   201620172_132_02_159
6 Seçmə blok5-proqramlaşdırma dilləri   201620172_132_02_177
7 Alqoritmik dillər   201620172_132_02_368
8 Seçmə blok 8( Windows 7 və 8 –in standart proqramları)   201620172_132_02_422
9 Diskret riyaziyyat   201620172_132_02_637
10 Azərbaycan tarixi   201620172_132_03_121
11 Alqoritimləşdirmə və proqramlaşdırma   201620172_132_03_388
12 Ədədi üsullar   201620172_132_03_467
13 Təhsidə İKT   201620172_132_03_650
14 Qrafiki redaktor proqramlari   201620172_132_03_708
15 İnformatika (Dövlət İmtahanı)   201620172_132_04_167
16 İnformatikanın tədrisi metodikası (Dövlət İmtahanı)   201620172_132_04_168
17 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_132_04_197
18 Əməliyyat sistemləri (Dövlət İmtahanı)   201620172_132_04_630
19 Kompüter şəbəkələri və təhsildə İKT (Dövlət İmtahanı)   201620172_132_04_828
       
       

FK201(Riyaziyyat - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 Riyaziyyat və informatika   201620172_201_03_146
2 Fəlsəfə   201620172_201_03_149
3 Həqiqi Dəyişənli Funksiyalar Nəzəriyyəsi   201620172_201_03_159
4 Sosiologiya   201620172_201_03_223
5 Riyazi məntiq   201620172_201_03_878
6 Diferensial tənliklər   201620172_201_04_132
7 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi   201620172_201_04_174
8 Riyazi məntiq   201620172_201_04_878
9 Ümümi ölçü nəzəriyyəsi və Lebeq inteqralı   201620172_201_05_005
10 Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları   201620172_201_05_096
11 Məhdud variasiyalı funksiyalar nəzəriyyəsi   201620172_201_05_035
12 Triqonometrik  funksiyalar,triqonometrik  tənliklər  və  bərabərsizliklər   201620172_201_05_788
13 Xetti cebr ve hendese   201620172_201_05_094
14 Cəbr (Dövlət İmtahanı)   201620172_201_05_125
15 Həndəsə (Dövlət İmtahanı)   201620172_201_05_161
16 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_201_05_197
17 Riyazi analiz (Dövlət İmtahanı)   201620172_201_05_212
18 Riyaziyyatın tədrisi metodikası (Dövlət İmtahanı)   201620172_201_05_215
       
       

FK217(Математикa- Rus bölməsi - Qiyabi)

1 Riyazi məntiq   201620172_217_04_008
2 Diferensial tənliklər   201620172_217_04_306
3 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi   201620172_217_04_378
       
       

2016/2017 yaz kredit imtahanları üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
  Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK101 (Riyaziyyat - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Həndəsə   2016201721_101_02_161
2 Az dili və nitq mədəniyyəti   2016201721_101_02_064
3 Azərbaycan tarixi   2016201721_101_02_121
4 Fəlsəfə   2016201721_101_02_149
5 Mülki mudafiə   2016201721_101_02_191
6 Riyazi analiz   2016201721_101_02_212
7 Azərbaycan tarixi   2016201721_101_03_121
8 Ümumi fizika   2016201721_101_03_151
9 HDFN   2016201721_101_03_159
10 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi   2016201721_101_03_174
11 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika   2016201721_101_03_476
12 Triqonometrik funksiyalar,triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər   2016201721_101_03_788
13 Cəbr   2016201721_101_01_125
       
       

FK115 (Riyaziyyat-İnformatika - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 HDFN   2016201721_115_03_159
2 Funksiyalar nəzəriyyəsi   2016201721_115_03_647
3 Təhsidə İKT   2016201721_115_03_650
4 Məktəb gigiyenası   2016201721_115_04_798
5 Riyazi analiz   2016201721_115_02_212
6 Riyazi analiz   2016201721_115_02_495
       
       

FK117 (Математикa- Rus bölməsi - Əyani)

1 Funksional analiz   2016201721_117_03_330
2 HDFN   2016201721_117_03_188
3 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi   2016201721_117_03_378
4  Az dili və nitq mədəniyyəti   2016201721_117_02_065
5 Mülki mudafiə   2016201721_117_02_365
       
       

FK132 (İnformatika - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Cəbr   2016201721_132_01_125
2  Mülki Müdafiə   2016201721_132_01_191
3 Diferensial tənliklər   2016201721_132_02_132
4 Fəlsəfə   2016201721_132_02_149
5 XARICI DIL   2016201721_132_02_169
6 Mülki mudafiə   2016201721_132_02_191
7 Mülki mudafiə   2016201721_132_03_191
8 Triqonometrik funksiyalar,triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər   2016201721_132_03_788
       
       

FK201(Riyaziyyat - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 Cəbr   2016201721_201_01_125
2 Azərbaycan tarixi   2016201721_201_02_121
3 Elementar riyaziyyat   2016201721_201_02_146
4 İnformatika və Təhsildə İKT   2016201721_201_02_183
5 Pedaqogika   2016201721_201_02_197
6 Riyazi analiz   2016201721_201_02_212
7 Hesablama riyaziyyati   2016201721_201_03_162
8 Riyaziyyatın tədrisi metodikası   2016201721_201_03_215
       
       

FK217(Математикa- Rus bölməsi - Qiyabi)

       
       

 

 

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.026242

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)