Bu gün: 20 Yanvar 2018, Şənbə
ADPU-nun nun Riyaziyyat və İnformatika fakültəsinin «Hesablama riyaziyyatı və informatika» kafedrası
ADPU-nun nun Riyaziyyat və İnformatika fakültəsinin «Hesablama riyaziyyatı və informatika» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
Kafedra pasportu
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412)

Faks:

WEB: http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Riyaziyyat_fakultesi/kafedra/Informatika/index.htm

Əməkdaşlar

Rövşən Zülfiqar oğlu Hümbətəliyev
(kaf.m., dos., r.e.d.)
Zemfira Əsgər qızı Tağıyeva
( dos., r.f.f.d)
Əlif Məmmədhəsən oğlu Məmmədov
(prof., r.f.d.)
Əbülfət Qulam oğlu Pələngov
(prof., p.e.d.)
Qurban  İsa oğlu Əliyev
(dos., r.f.d.)
Arif Rüstəm oğlu Büniyatov
(prof.)
Rəhimə Qurban qızı Cəlilova
(dos.)
Sevinc Cəmil-Cahid qızı Cəbrayılzadə
(dos.)
Hidayət Nemət oğlu Tağıyev
(dos.)
Mətanət Asəf qızı Musayeva
(r.ü.f.d, m.)
Səadət Bəybala qızı
Mazanova
(dos., t.f.d.)
Səid Seyidağa oğlu Həmidov
(dos., p.f.d.)
Arzu Məsim oğlu Quliyev
(dos.)
Elşad Həmid oğlu Həmidov
(dos.)
Çingiz Muxtar oğlu Həmzəyev (b/m., t.f.d.)
Fəzxriyyə Qaryağdı qızı Səfərəliyeva
(p.ü.f.d, m.)
Sevinc Ələkbər qızı Şabanova
(b/m.)
Elmira Zeynal qızı Aliyeva
(b/m.)
Kamilə Qəzənfər qızı Qasımova
(b/m.)
Kəbirə Adil qızı Mirzəyeva
(b/m., r.f.d.)
Qönçə İmamverdi qızı Bəşirova
(b/m.)
Aynur Mobil qızı  Qasımova
(m.)
Şəhla Məcid qızı Rəsulova
(m.)
Səkinə İmran qızı Səfiyeva
(m.)
Leyla Qafar qızı Həmidova
(b/lab.)
Sevil Əlyəddin qızı Şirinova
(b/lab.)
Məhriqə Məhərrəm qızı Hüseynova
(b/lab.)
Sərmayə Aslan qızı Həziyeva
(b/lab.)
Gülnarə Abdullayeva

(b/lab.)
İlhamə Namizəd qızı Muradova
(lab.)
Aysel Mustafa qızı Kazımova
(lab.)
Oktay İsgəndər oğlu İsgəndərov
(m.)
Qumru Rəfael qızı Rəhimova
(b/lab.)
Xuraman Əliqulu qızı Əliyeva
(b/lab.)
Nərgiz Əşrəf qızı Rüstəmova
(b/lab.)

Dəvət olunmuş müəllimlər

       
Etibar Məmmədəli oğlu Axundov
(m.)
       

 

Tarixi

Kafedra 1971 –ci ildə “Hesablama riyaziyyatı və ehtimal nəzəriyyəsi ” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 1971-1981-ci illərdə kafedranın müdiri dos.H.Əliyev olmuşdur. Sonra kafedraya prof.Ə.M.Məmmədov (1981-1996) rəhbərlik etmişdir. 1998-ci ildən hal-hazıra kimi kafedra müdiri vəzifəsində dos. Z.Ə.Tağıyeva çalışır.

Static göstəricilər

Hazırda (2016)

  • 26 nəfər professor müəllim heyəti
   • 4 nəfər professor,
   • 8 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent,
   • 4 elmlər namizədi baş müəllim,
   • 4 nəfər baş müəllim
   • 6 nəfər müəllim
  • 4 nəfər 0,5 ştat əvəzçiliklə dosent, müəllim
  • 5 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır.
   • 5 nəfər böyük laborant

Elmi fəaliyyət

Son İllərdə kafedranın potensialı artmış, elimi dərəcəlilərin sayı çoxalmışdır. Belə ki, M.Ö.Yusifov 2008-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2010-cu ildə professor elimi adı almışdır. 2010 –cu ildə  dos.Ə.Q.Pələngov pedaqoji elimlər doktoru alimlik  dərəcəsi almışdır.
Kafedranın əməkdaşları tərəfindən indiyədək 500-dən dən çox elmi metodiki məqalə, 3 monoqrafiya, 15 dərs vəsaiti çap olunmuşdur. Son illərdə Ə. Pələngovun «Proqramlaşdırma dilləri» (2011), Z. Tağıyeva, Ə. Həsənova və S. Cəbrayılzadənin «İnformatika və İKT» (2011), M. Yusifov və K. Cəfərovun «Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan praktikum»  (2011). M. Yusifovun «Rəqslər nəzəriyyəsinin riyazi həll üsulları» (2011) dərslik və dərs vəsaitləri nəşr olunmuşdur.
Kafedranın əməkdaşlarından M. Ö. Yusifov vəƏ. Q.Pələngovun Z.Ə.Tağıyevanın əsərləri Rusiya, Belorusiya və Türkiyənin nüfuzlu elmi jurnallarında çap olunmuşdur. Ə.Q.Pələngov Moskva şəhərində keçirilən XVIII Beynəlxalq konfransda iştirak edib və sertifikat alıb.

Kafedrada «İnformatika və İKT tətbiqi» və «Tətbiqi riyaziyyatın nəzəri və metodiki məsələləri» adlı elmi metodiki seminar fəaliyyət göstərir. Kafedra əməkdaşları informatika və hesablama riyaziyyatının əsaslarının öyrədilməsi istiqamətində elmi-tədqiqat işi aparırlar.         

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. SF: Müasir proqramlaşdırmanın əsasları: Excel&VBA
 2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 4. Hesablama riyaziyyatı
 5. Kompyuter arxitekturası
 6. Tədris praktikası
 7. Kompyuter şəbəkələri, internet, multimediya
 8. Kompyuter şəbəkələri
 9. Kompyuter modelləşdirilməsi, modelləşdirmənin əsasları
 10. Süni intellekt və ekspert sistemləri
 11. Əməliyyat sistemləri
 12. İnformatika və onun tədrisi metodikası
 13. İnformatika
 14. İnformatika və onun əsasları

Magistratura pilləsi üzrə

 1. İnformatikanın müasir problemləri (aktual problemləri)
 2. İnformatikanın riyazi məntiqi əsasları
 3. Ali məktəbin müəyyən etdiyi fənn (proqramlaşdırma dilləri)
 4. Elmi araşdırmalar və təhsil prosesində kompyuter texnologiyalarının tətbiqi
 5. SF: Web  texnalogiyasının əsasları, multimediya sistemləri, HTML dili, Kompyuter sisteminində Kodlaşdırma və kriptoqrafiya
 6. Kompyuter şəbəkələri və işlənən informasiyanın paylanması
 7. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazasının  idarəetmə sistemləri (VBİS)
 8. Kompyuter sistemlərində informasiyaların qorunması. Kodlaşdırma və kriptoqrafiya
 9. İnformatikanın tarixi və metodologiyası
 10. Kompyuter sisteminin quruluşu və əməliyyat sistemləri
 11. İnstrumental proqram vasitələri
 12. Əməliyyat sistemləri və onun tədrisi metodikası
 13. İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi nəzəri əsasları
 14. Kompyuter modelləşdirilməsinin metodoloji əsasları
 15. Kompyuter riyaziyyatının tədrisi metodikası
 16. İnformatika kursunun tədrisində əməliyyat sistemlərinin tətbiqi metodikası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə riyaziyyat, fizika, kimya, tarix , filologiya, biologiya, mühəndis pedaqoji və bədii qrafika və s. Bütün  fakültələrdə informatika kursu  üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxunur, laboratoriya və məşğələ dərsləri aparırlar. Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada TEM 060909- İnformatika və İnformatikanın Tədrisi Metodikası ixtisasları üzrə  magistr hazırlığı həyata keçirilir. Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazirlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir, və Təhsil Naziriyinin qrifi üzrə nəşir olunmuşdur. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən çoxlu sayda tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

 • Ə.Pələngovun. “İnformatika (Windows, Word, Excel proqramları üzrə praktik kurs)”.
  Bakı, ADPU-2005; Z.T. “İnformatika (Basic və Pascal proq-ramları üzrə praktik və nəzəri kurs)”. Bakı, ADPU-2005;
 • S.Həmidovun. ”Kompüter sistemi və ondan istifadə texnologiyası”. Bakı, ADNA, 2007;  
 • Ə Məmmədov. “Kombinatorikanın, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikada məsələlər həllində rəhbərlik”. 2008, 21 çap vərəqi. S.B.Mazanova. «İnformatika», Metodik vəsait, Bakı; «Şərq-Qərb ASC-nin mətbəəsi». 2008-ci il, 208s;
 • Ə.Məmmədov “Hesablama riyaziyyatı”. 2010, 29 çap vərəqi.
 • Z.Tağıyeva. “İnformatika kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair praktiki praktikum”. BAKI 2010-2011;
 • Z.Tağıyeva. “İnformatika və İKT“. Bakı 2011;
 • Ə.Məmmədov. “ Paskal proqramlaşdırma dili”. 2011, 18 çap vərəqi;
 • M.Yusifov. “Proqramlaşdırmanın əsasları”. (2012) dərsliyini, “VIII sinifdə riyaziyyatdan olimpiada çalışmaları”. 2011; “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan praktikum”. 2011; Proqramlaşdırmanın əsasları. 2012; “Proqramlaşdirma dilləri”. Bakı, ADPU-2011; Ə.Məmmədov. “Kombinatorikanın, ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikanın əsasları”. 2011, 33 çap vərəqi; dos. S.B.Mazanova, dos. Z.Tağıyeva. «Kompüter  sisteminin quruluşu və əməliyyat sistemləri». dərs vəsaiti, ADPU-nun mətbəəsi, Bakı; Ü.Həcibəyov küçəsi, 34, 2012 il, s 206; dos. S.B.Mazanova, dos. Z.Tağıyeva, M.M.Abbasova. «İnformatika i primenenie informaüionnıx kompğöternıx texnoloqiy v uçebnom proüesse». çapdadır. M.Yusifov. “IX sinifdə riyaziyyatdan olimpiada çalışmaları”. 2013.; “X-XI siniflərdə riyaziyyatdan olimpiada çalışmaları”. 2013. metodik vəsaitlərini misal göstərmək olar.

Xarici əlaqələr

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox respublikaları və elmi mərkəzləri ilə, habelə İran, Türkiyə, Dagıstanda başqa ölkələrin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqə saxlamış, birgə elmi-tədqiqat işləri aparmışlar. Kafedra əməkdaşları əldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Ukraynada, Belorusiyada, Gürcüstanda, Türkiyəda və Maxacqalada  keçirilən beynəlxəlq elmi konfraslarda və simpoziumlarda məruzə edilmiş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat və informatika fakültəsinin Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının pasportu

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.025213

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)