Bu gün: 17 Oktyabr 2017, Çərşənbə axşamı
Tarix fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
Tarix və Coğrafiya fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları
fakultənin sessiya imtahanları üzrə test bankları burada yerləşir...

2016/2017 yaz sessiyası üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
1 Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK105 (Tarix - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Müasir tarix II   201620172_105_04_189
2  Qafqaz xalqları tarixi   201620172_105_04_203
3 XX əsrdə Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı   201620172_105_04_613
4 Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri   201620172_105_04_925
5 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları   201620172_105_02_114
6 Azərbaycan tarixi   201620172_105_02_121
7 Mülki Müdafiə   201620172_105_02_191
8 Orta əsrlər tarixi   201620172_105_02_196
9 Şərqi Avropa xalqları tarixi   201620172_105_02_298
10 Toponomika   201620172_105_02_955
11 Müasir tarix   201620172_105_03_189
12 Qafqaz xalqları tarixi   201620172_105_03_203
13 Tarixin tədrisi metodikası   201620172_105_03_225
14 Yeni tarix   201620172_105_03_252
15 Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası   201620172_105_03_832
16 Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri   201620172_105_03_925
17 Azərbaycan tarixi (Dövlət imtahanı)   201620172_105_04_121
18 Müasir tarix (Dövlət imtahanı)   201620172_105_04_189
19 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_105_04_197
20 Tarixin tədrisi metodikası (Dövlət imtahanı)   201620172_105_04_225
21 Türk xalqları tarixi (Dövlət imtahanı)   201620172_105_04_237
       
       

FK205 (Tarix - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 Azərbaycan tarixi cografiya   201620172_205_03_066
2 Qafqazda ermənilərin məskunlaşması   201620172_205_03_084
3 Azərbaycan tarixi   201620172_205_03_121
4 Qafqaz Albaniyasının problemləri   201620172_205_04_202
5 XX əsrdə Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı   201620172_205_04_613
6 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi   201620172_205_04_871
7 Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı   201620172_205_04_914
8 Toponimika   201620172_205_04_955
9 Qafqazda ermənilərin məskunlaşması   201620172_205_05_084
10 Kurikulum   201620172_205_05_096
11 Müasir tarix   201620172_205_05_189
17 Azərbaycan tarixi (Dövlət imtahanı)   201620172_205_05_121
18 Müasir tarix (Dövlət imtahanı)   201620172_205_05_189
19 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_205_05_197
20 Tarixin tədrisi metodikası (Dövlət imtahanı)   201620172_205_05_225
21 Türk xalqları tarixi (Dövlət imtahanı)   201620172_205_05_237
       
       

FK128 (История - Rus bölməsi - Əyani)

1 Современная история   201620172_128_04_363
2  История народов Кавказа   201620172_128_04_377
3  Национально – освободительное движение в Азербайджане в XX веке   201620172_128_04_672
4 Международные взаимоотношение Азербайджана   201620172_128_04_993
5 История восточно Европейских народов   201620172_128_02_278
6 Конституция Азербайджанский Республики   201620172_128_02_288
7 История Азербайджана sefeviler   201620172_128_02_295
8 Гражданская оборона   201620172_128_02_365
9 История средних веков   201620172_128_02_370
10 Топонимика   201620172_128_02_956
11 Современная история   201620172_128_03_363
12 История народов Кавказа   201620172_128_03_377
13 Методика преподавания истории   201620172_128_03_399
14 Новая история   201620172_128_03_426
15 Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası   201620172_128_03_833
16 Международные взаимоотношение Азербайджана   201620172_128_03_993
17 История Азербайджана (Dövlət imtahanı)   201620172_128_04_295
18 Современная история (Dövlət imtahanı)   201620172_128_04_363
19 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_128_04_371
20  Методика преподавания истории (Dövlət imtahanı)   201620172_128_04_399
21 История тюрских народов (Dövlət imtahanı)   201620172_128_04_411
       
       

FK106 (Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Xəzərin iqtisadi coğrafiyası   201620172_106_04_045
2 Kurikulum   201620172_106_04_096
3 Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası   201620172_106_04_112
4 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası   201620172_106_04_410
5 Coğrafiya tarixi   201620172_106_04_530
6 Azərbaycan tarixi   201620172_106_02_121
7  Mülki mudafiə   201620172_106_02_191
8 Pedaqogika   201620172_106_02_197
9 Torpaq coğrafiyası, torpaqşünaslığın əsasları ilə   201620172_106_02_235
10 İqtisadi və sosial coğrafiyayanın əsasları   201620172_106_02_410
11 Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası   201620172_106_03_112
12 CTM   201620172_106_03_126
13 Materiklərin fiziki coğrafiyası   201620172_106_03_176
14 Informatika və İKT   201620172_106_03_183
15 Geoinformasiya sistmleri   201620172_106_03_210
16 Dünyanın iqtisadi coğrafiyası   201620172_106_03_410
17 Coğrafiyanın tədrisi metodikası (Dövlət imtahanı)   201620172_106_04_126
18 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_106_04_197
19 Ümumi yerşünaslıq (Dövlət imtahanı)   201620172_106_04_242
20 Fiziki cografiya (Dövlət imtahanı)   201620172_106_04_865
21 İqtisadi və sosial coğrafiya (Dövlət imtahanı)   201620172_106_04_866
       
       

FK134 (Tarix-Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Meliorativ coğrafiya   201620172_134_04_001
2 Antik dünya mədəniyyəti   201620172_134_04_615
3 Turk xalqlari medeniyyeti   201620172_134_04_617
4 Toponimika   201620172_134_04_955
5 Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi   201620172_134_04_995
6  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti   201620172_134_02_064
7 Azərbaycan tarixi   201620172_134_02_121
8 Geomorfologiya   201620172_134_02_158
9 Türk xalqları tarixi   201620172_134_02_237
10 Geologiya   201620172_134_02_618
11 Asiya və Afrika ölkələri tarixi   201620172_134_03_105
12 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası   201620172_134_03_111
13  Informatika və təhsildə İKT   201620172_134_03_183
14 Şərqi Avropa xalqları tarixi   201620172_134_03_298
15 Materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası   201620172_134_03_416
16 Biocoğrafiya   201620172_134_03_622
17 Landşaftsunaslııq   201620172_134_03_625
18 İqtisadi coğrafiya (Dövlət imtahanı)   201620172_134_04_055
19 Tarixin və coğrafiyanın tədrisi metodikası, Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_134_04_056
20 Azərbaycan tarixi (Dövlət imtahanı)   201620172_134_04_121
21 Ümumi tarix (Dövlət imtahanı)   201620172_134_04_496
22 Fiziki cografiya (Dövlət imtahanı)   201620172_134_04_865
       
       

FK206 (Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 Azərbaycan CTM   201620172_206_03_044
2 Pedaqogika   201620172_206_03_197
3 Geoinformasiya sistmleri   201620172_206_03_210
4 İstehsalın texniki iqtisadi əsasları   201620172_206_03_623
5 Landşaftsunaslııq   201620172_206_03_625
6 CTM   201620172_206_04_126
7 Materiklerin fiziki cografiyasi   201620172_206_04_176
8 MDB fiziki coğrafiyası   201620172_206_04_957
9 Kurikulum   201620172_206_05_096
10 Dünyanın iqtisadi coğrafiyası   201620172_206_05_410
11 Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası   201620172_206_05_112
12 Coğrafiyanın tədrisi metodikası (Dövlət imtahanı)   201620172_206_05_126
13 Pedaqogika (Dövlət imtahanı)   201620172_206_05_197
14 Ümumi yerşünaslıq (Dövlət imtahanı)   201620172_206_05_242
15 Fiziki cografiya (Dövlət imtahanı)   201620172_206_05_865
16 İqtisadi və sosial coğrafiya (Dövlət imtahanı)   201620172_206_05_866
       
       

FK133 (Ekologiya - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Bitki və heyvan oekologiyası (Dövlət İmtahanı)   201620172_133_04_011
2 Tətbiqi ekologiya (Dövlət İmtahanı)   201620172_133_04_723
3 Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və p (Dövlət İmtahanı)   201620172_133_04_923
4 Geoekologiya (Dövlət İmtahanı)   201620172_133_04_927
5 Ümumi və nəzəri ekologiya (Dövlət İmtahanı)   201620172_133_04_950
       
       

FK119 (Menecment - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 İqtisadiyyat (Dövlət İmtahanı)   201620172_119_04_170
2 Pedaqogika (Dövlət İmtahanı)   201620172_119_04_197
3 Ümumi psixologiya dövlet qarışıq (Dövlət İmtahanı)   201620172_119_04_201
4 İdarəetmə nəzəriyyəsi (Dövlət İmtahanı)   201620172_119_04_837
5 Təhsilin əsasları və Azərbaycanda təhsil siste (Dövlət İmtahanı)   201620172_119_04_877
       
       

2016/2017 yaz kredit imtahanları üzrə NTB

Fənnin adı Müəllim Bankın kodu
1 Ümumi Nümunəvi Test Bankları (NTB) - keçid...

FK105 (Tarix - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Orta əsrlər tarixi   2016201721_105_02_196
2 Informatika və İKT   2016201721_105_03_183
3 Asiya və Afrika ölkələri tarixi   2016201721_105_04_105
       
       

FK205 (Tarix - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1 İnformatika və Təhsildə İKT   2016201721_205_01_183
2 Orta əsrlər tarixi   2016201721_205_02_196
3 Qafqaz xalqları tarixi   2016201721_205_02_203
4 Pedaqogika   2016201721_205_03_197
5 Tarixin tədrisi metodikası   2016201721_205_03_225
6 Şərqi Avropa xalqları tarixi   2016201721_205_03_298
7 Toponomika   2016201721_205_03_955
8 Tarixin interaktiv təlimi   2016201721_205_05_067
9 Fəlsəfə   2016201721_205_05_149
10 Müasir tarix   2016201721_205_05_189
11 Fars dili   2016201721_205_03_042
12 Azərbaycan tarixi   2016201721_205_04_121
       
       

FK106 (Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Rus dili   2016201721_106_01_216
2 Pedaqogika   2016201721_106_02_197
3 Ali Riyaziyyat   2016201721_106_02_214
4 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası   2016201721_106_03_111
5 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları   2016201721_106_03_114
6 Qarisiq_Qafqazın fiziki coiğrafiyası son işlənən   2016201721_106_03_204
7 Biocoğrafiya   2016201721_106_03_622
       
       

FK134 (Tarix-Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1 Yeni tarix   2016201721_134_03_252
2  İqtisadi və sosial coğrafiyayanın əsasları   2016201721_134_03_410
       
       

FK128 (История - Rus bölməsi - Əyani)

1 Informatika və İKT   2016201721_128_03_183
       
       

 

 

 

 

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.007051

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)