Bu gün: 24 Fevral 2018, Şənbə
ADPU-nun Tarix və coğrafiya fakültəsinin «Fəlsəfə və sosial fənlər» kafedrası
ADPU-nun Tarix və coğrafiya fakültəsinin «Fəlsəfə və sosial fənlər» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: : AZ 1072, Bakı şəh., Nərimanov ray.,Akademik Həsən Əliyev 104

Telefon: : 465-03-18(143)

Faks:01-25-64-80-47

WEB: http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Tarix_fakultesi/kafedra/Felsefe/index.htm

Əməkdaşlar

Asif Əbülfəz oğlu Axundov
(kafedra müdiri, s.e.ü.f.d.)
Məhəmməd Alı oğlu Balayev
(f.ü.f.d, professor)
Yasin Alı oğlu Qaraməmmədli
(f.e.n, dosent)
Kamal Qəşəm oğlu Hüseynov
(f.e.n, dosent)
Mirzəli İbad oğlu Ceferov
(i.e.n, dosent)
Svetlana Məmməd qızı Adgözəlova
(f.e.n, dosent)
Zemfira Əli qızı Zülalova
(f.ü.f.d., dos.)
Leyli Danil qızı Quliyeva
(f.ü.f.d., dosent)
Telman Şaban oğlu Haqverdiyev
(f.ü.f.d.,dos.)
Əhməd Qəşəm oğlu Məmmədov
(müəl.,İ.ü.f.d.)
Cəfər Südeyyib oğlu Cəfərli
(t.e.ü.f.d.)
Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov
(dos.)
Rəşad Əsəd oğlu Sadıqov
(b/m.,s.e.ü.f.d.)
Taliyə Bayram qızı Məmmədova
(f.ü.f.d.,dos.evezi)
Nigar Fikrət qızı Qəhrəmanova
(müəl., s.e.ü.f.d.)
   
Vaqif Əziz oğlu Əliyev
(baş müəllim)
Fazilə Yəhya qızı Hüseynli
(müəl.)
Mədinə Arif qızı Mehdiyeva
(müəl.)
Zakir Saleh oğlu Nağıyev
(b/m.)
   

Tarixi

Kafedra 1930-1931-ci tədris ilində yaradılmışdı. O zaman Dialektik materializm kafedrası adlanırdı.

Kafedra müdiri əvvəl professor A.B.Çikalov, sonra Ə.K.Zəkuzadə seçilmişdir. İlk illərdə kafedrada prof. A.O.Makovelski, Ə.K.Zəkuzadə, H.N.Hüseynov, H.Ə.Əfəndiyev və b. işləmişlər. Marksizm-leninizm kafedrası ilə birləşdikdən sonra 1937-1938-ci illərdə kafedraya dos. M.Ə.Mahmudov, 1939-1940-cı illərdə akademik H.N.Hüseynov rəhbərlik etmişdir.

Kafedra 1950-1951-ci tədris ilindən etibarən yenə müstəqil fəaliyyət göstərınəyə başlamışdır. Sonrakı illərdə kafedraya dos. H.Ə.Əfəndiyev (1957-1964), dos. M.H.Əliyev (1964-1972), prof. C.S.Quliyev (1972-1978), dos. Ş.C.Salmanov (1978-1980), dos. A.H.Mikayılov (1980-1982), dos. Ş.Ə.Ələkbərov (1983-1985), dos. Y.A.Qaraməmmədli (1985-1990), prof. S.Ş.Xəlilov (1991-1993), prof. M.A.Balayev (1993-1999), dos. B.Ə.Fərəcov (1999-2005), dos. K.Q.Hüseynov (2006-2007) rəhbərlik etmişdir. 2007-ci ildə prof. M.A.Balayev yenidən Fəlsəfə kafedrasına müdir vəzifəsinə seçilmişdir.

Kafedranın əməkdaşları əsasən dialektik və tarixi materializm, təbiətşünaslığın fəlsəfi əsasları, Azərbaycanda fəlsəfi fikir tarixi problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuşlar. Sosial və mənəvi proseslərin metodoloji problemləri, ictimai fikir tarixi, milli-mənəvi dəyərlərin forınalasına amilləri və qanunauyğunluqları -tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.

Son illərdə prof. M.A.Balayevin «İslam və onun ictimai-siyasi həyatda rolu» (1991), «İslam, əxlaq və siyasət» (1994), «Azərbaycanda milli hərəkat ideyalarının yaranınası və tarixi təkamülü» (şərikli, 1994), «İncəsənətin növləri» (şərikli, 1997), «Azərbaycanda islam dininin öyrənilməsi» (2005), «Heydər Əliyev və Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafı» (şərikli, 2007), «Görkəmli alim və ictimai xadim» (2009), B.Fərəcovun «Elmi-texniki inqilab və biosfera problemi» (1999), «Biosfer və noosferanın təbii-elmi və fəlsəfi əsasları» (2000), «Müasir ekoloji şəraitin sosial-iqtisadi aspektləri» (2001), dos. Y.A.Qaraməmmədlinin «Diplomatiya: ensiklopedik lüğət» (şərikli, 2005), «Fəlsəfə ensklopedik lüğəti» (şərikli, 1997), «Riskin idarə olunınasında insan amili-psixoloji faktorlar» (şərikli, 2004), «Qəza təbabəti-fövqəladə hallarda əhaliyə psixoloji xidmətin təşkili» (şərikli, 2009, Azərbaycan və ingilis dillərində), dos.L.D.Quliyevanın «Estetik mədəniyyət» (1993), «Ümumi qanunauyğunluq və mədəniyyətin inkişafı», (1994), «Gender və sənətşünaslıq» (2006), «Gender və sənətşünaslıq» (2007), baş müəllim T.Ş.Şərifovun «İncəsənətin növləri» (şərikli, 1994), «Ailə-məişət mədəniyyəti» (2010), «Mənim elmi yaradıcılığım» (2010) adlı monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri nəşr olunınuşdur.

1990-cı ilin sonunda fəlsəfə kafedrasının bazasında Mədəniyyətşünaslıq kafedrası təşkil edilmiş, dos. Y.A.Qaraməmmədli müdir təyin olunınuşdur, 1996-cı ildə yenidən fəlsəfə kafedrası ilə birləşdirilmişdir.

Son beş ildə kafedra əməkdaşları tərəfindən 5 monoqrafiya, 7 proqram və 20-dən çox elmi məqalə çap olunınuşdur. Müasir dövrdə kafedranın əməkdaşları fəlsəfənin aktual problemləri ilə bağlı araşdırınalar aparır, Azərbaycan ictimai, fəlsəfi fikrinin ən mühüm məqamlarını, orta əsr mütəfəkkirlərinin fəlsəfi baxışlarını, müasir dövrün ekoloji, gender və mədəniyyət problemlərini tədqiq edirlər. Hazırda kafedrada  9 nəfər-1 nəfər elmlər doktoru, professor (Məhəmməd Balayev), 6 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent (Məmməd İsınayıov, Yasin Qaraməmmədli, Kamal Hüseynov, Zemfıra Zülalova, Svetlana Adıgözəlova, Leyla Quliyeva), 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim Taliyə Məmmədova, 1 nəfər baş müəllim Tosim Şərifov, 1 nəfər laborant Günel Həsənova fəaliyyət göstərir.

Static göstəricilər(2017)

  • 19 nəfər professor-müəllimheyəti,
   • 1 nəfər fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, professor,
   • 7 nəfər fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
   • 2 nəfər siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
   • 1 nəfər tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
   • 2 nəfər iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
   • 2 nəfər baş müəllim,
   • 2 nəfər müəllim,
   • 2 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Fəlsəfə kafedrasının elmi tətqiqat işləri əsasən 2 istiqamətdə 3 problem üzrə aparılmışdır.

 • Birinci istiqamət "Dünyanın fəlsəfi anlaşılması", ikinci istiqamət "Sosial tərəqqinin fəlsəfi problemləri" adlanır.
 • Birinci istiqamət üzrə 4 nəfər, ikinci istiqamət üzrə isə 4 nəfər müəllim elmi - tədqiqat işi aparmışdır.

Kafedra müəllimləri tərəfindən 2012-ci ilin elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmiş və həmin işlər hazır şəkildə universitetin elmi işlər hissəsinə təqdim olunmuşdur.

Aparılmış elmi işlərə aid müəllimlərin Universitetin "Xəbərləri"ndə məqalələri çap olunmuşdur.

Kafedranın 3 nəfər müəllimi, dos. Y. Qaraməmmədli, dos. L. Quliyeva və dos. K. Hüseynov Universitetdə keçirilən beynəlxalq elmi konfransda məruzə etmişlər.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

 • Fəlsəfə
 • İqtisadiyyat
 • Sosiologiya
 • Politologiya
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
 • Sosial iş
 • İnsan alverinə qarşı mübarizə
 • Davamlı insan inkişafı
 • Multikulturalizmə giriş

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Fəlsəfə
 2. İqtisadiyyat
  • İbtidai təhsil
  • Tarix-coğrafiya ixtisası
  • Coğrafiya ixtisası
  • Riyaziyyat və informatika ixtisası
  • Psixoloji xismət ixtisası
 3. Sosiologiya
  • Sosial iş ixtisası
  • Fizika müəllimliyi ixtisası
  • Texnologiya müəllimliyi ixtisası
  • Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası
  • Psixologiya müəllimliyi ixtisası
 4. Politalogiya
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
  • Sosial iş ixtisası
 5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Hüququn əsasları
  • Tarix müəllimliyi ixtisası
  • Fiziki Tərbiyyə ixtisası
  • Məktəbəqədər təhsil ixtisası
  • Psixoloji xidmət ixtisası
  • İnformatika müəllimliyi ixtisası
  • TKimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası
  • Ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
  • Biologiya müəllimliyi ixtisası
 6. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
  • Tarix müəllimliyi ixtisası
 7. İnsan alverinə qarşı mübarizə
  • Məktəbəqədər təhsil ixtisası
  • Psixoloji xidmət ixtisası
  • Korreksiyaedici təlim ixtisası
 8. Davamlı insan inkişafı
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
 9. Multikultiralizmə giriş
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

Magistr pilləsi

 1. Fəlsəfə
  • İnformatika ixtisası
  • Fizikanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
  • Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Biologiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Coğrafiya fənninin metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq ixtisası
  • Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənlərinin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisası
  • Mnecment ixtisası
  • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  • Korreksiyaedici təlim və tərbiyənin metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
  • İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası ixtisası (rus bölməsi)
  • Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodikası və metodologiyası ixtisası (rus bölməsi)
  • Korreksiyaedici təlim və tərbiyənin metodikası və metodologiyası ixtisası (rus bölməsi)

Tədris işi "Fəlsəfə" və "Məntiq" fənnləri üzrə proqram hazıılamış və Elmi Şuraya təqdim etmişdir. Hal - hazırda Fəlsəfə kafedrasında tədris olunan "Fəlsəfə" fənni üzrə proqram. ("Fəlsəfə" fənni üzrə proqram. Bakı 2010, "Məntiq" fənni Bakı 2011) çap olunub istifadəyə verilmişdir.

Kafedranın müəllimləri dərs dediyi fakültələrdə lazımi formada mühazirələr oxuyur, fəlsəfədə meydana gələn yeniliklərlə tələbələri tanış edirlər.

Xarici əlaqələr

Fəlsəfə kafedrası üzvləri 2016–2017–ci tədris ilində Azərbaycan Respublikası Prezident yanında DİA–ın Fəlsəfə və psixologiya kafedrası, Bakı Dövlət Universitetinin Fəlsəfə, İdarəçilik Akademiyası və Sosiologiya kafedraları və AMEA–nın Fəlsəfə İnstitutu ilə daim əlaqə saxlayır, əməkdaşlıq edir, onların iclas və seminarlarında iştirak edir, kafedra üzvləri həmin institutda müntəzəm olaraq ixtisasartırma kurslarında olurlar.

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.008551

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)