Bu gün: 24 Fevral 2018, Şənbə
ADPU-nun Tarix və Coğrafiya fakültəsinin «Ümumi Pedaqoqika» kafedrası
ADPU-nun Tarix və Coğrafiya fakültəsinin «Ümumi Pedaqoqika» kafedrası
tarixi, strukturu, əməkdaşlar, elmi fəaliyyət, tədris işi...
Əlaqə
Əməkdaşlar
Tarix
Statistika
Elmi fəaliyyət
Tədris işi
Xarici əlaqələr
• Elmi məqalələr

Əlaqə

Ünvan: AZ 1000, Bakı Üzeyir Hacıbəyli, 68

Telefon: (99412) 598 12 61

Faks:

E-mail: iramin.isaev@mail.ru

Əməkdaşlar

İramin Namaz oğlu İsayev
(kafedra müdiri,prof.)
Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə
(ped.üz.elm.dok.,prof.)
Miri Bilal oğlu Həsənov
(ped.üz.fəl.dok.,dos.)
Heyder Allahyar oğlu Cəfərov
(ped.üz.fəl.dok.,dos.)
Müslüm Hətəm oğlu Nəzərov
(ped.üz.fəl.dok.,dos.)
Kəmalə Rüstem qızı Quliyeva
(ped.üz.fəl.dok., dos)
Şiruyə Məhəmmədəli qızı Azadəliyeva
(ped.üz.fəl.dok., dos)
Südabə Məmmədəli qızı Qurbanova
(ped.üz.fəl.dok., dos)
Sahilə Abdüləzim qızı Orucova
(ped.üz.fəl.dok., dos)
Emilya Rafiq qızı Hüseynova
(ped.üz.fəl.dok., dos)
Ənvər Niftulla oğlu İmanov
(dos.)
Gülarə Məhəmməd qızı Qocayeva
(ped.üz.fəl.dok., b/m.)
Şəfiqə Veys qızı Zülfüqarova
(ped.üz.fəl.dok., b/m.)
Əsmət İdris qızı İsmayılxanova
(ped.üz.fəl.dok., b/m.)
Püstəxanım Məmmədkərim qızı Balayeva
(b/m.)
 
Ofelya Mürsəl qızı Mürsəlova
(b/m.)
Kəmalə Rafiq qızı Quliyeva
(ped.üz.fəl.dok., b/m.)
Səbinə Rafiq qızı Hacıyeva
(ped.üz.fəl.dok., m.)
Nuridə Əliş qızı Qasımova
( b/ laborant)
Zemfira Sait qızı Qədirova
(b/m.)
       
Nigar Ağaəli qızı İsmayılova
(m.)
       

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin şöhrət payında Ümumi Pedaqogika kafedrasının xüsusi yeri var.1931-ci il sentyabrın 29-da (V.İ.Lenin adına )ADPİ-nin rektorluğunun iclasında iyirmi səkkiz kafedra təsdiq edilmişdi.1927-ci ildən kafedrada assistent, 1929-cu ildən dosent, 30-cu ildən kafedranı idarə edən dos.M.Rəhimli 1931-ci il sentyabrın 29-da olan qərara əsasən kafedra müdiri təsdiq edilmişdi. 1931-1937-ci ilin fevralın16-na kimi kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Sonralar isə Nəsir Asatur (1937-1942) , prof .Ə. Seyidov (1943-1950)və (1956-1974) , prof. M. Muradxanov (1951-1956) akademik M. Mehdizadə (1950-1951) , 1974-1977-ci illərdə isə prof. B. Əhmədov, prof. N. Kazımov, dos.C. Şəfiyev, 1977-ci ildən 2013-cü ilə kimi akademik H.Əhmədov rəhbərlik etmişlər.

2013-cü ildən bu günə kimi Ümumi pedaqoqika kafedrasına prof.İ.N.İsayev rəhbərlik edir.

Static göstəricilər

 • 19 nəfər professor-müəllim heyəti
  • 1 nəfər elmlər doktoru, professor
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru, professor
  • 8 nəfər fəlsəfə doktoru , dosent
  • 4 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim
  • 1 nəfər fəlsəfə doktoru , müəllim
  • 3 nəfər baş müəllim
  • 1 nəfər müəllim
  • 1 nəfər böyük laborant
  • 1 nəfər laborant

Elmi fəaliyyət

Ümumi pedaqogika kafedrasının əməkdaşlarının fəaliyyəti çoxsahəli və hərtərəfli olmuşdur. Onlar yüksək səviyyəli mühazirələr və seminar məşğələləri aparmaqla yanaşı, ciddi elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olmuş, dissertasiyalar müdafiə etmiş, pedaqoji məzmunlu, metodiki xarakterli monoqrafiyalar, kitab və kitabçalar, elmi məqalələr hazırlamış, proqramlar , metodik vəsaitlər tərtib etmişlər. Professorlar İ.İsayev, R.Hüseynzadə, dosentlər K.Quliyeva, S.Orucova, M.Həsənov, S.Qurbanova, M.Nəzərov, E.Hüseynova, Ş.Azadəliyeva, Ə.İsmayılxanova və digərləri pedaqogika tarixi və təhsilin müasir problemləri ilə elmi tədqiqat işləri aparır, uyğun metodik vəsaitlər hazırlayırlar. Bunlardan ali pedaqoji təhsil sistemində ilk dəfə olaraq “Pedaqogika fənn kurikulumu”dur (Müəlliflər: prof.İ.İsayev, dosentlər M.Həsənov, K.Quliyeva, S.Qurbanova). 

Tədris işi

Tədris olunan fənnlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Pedaqogika
  • Riyaziyyat-Informatika müəllimliyi ixtisası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası
  • Fransız dili müəllimliyi ixtisası
  • İngilis dili müəllimliyi ixtisası
  • Tarix müəllimliyi ixtisası, Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Fizika müəllimliyi ixtisası
  • Kimya müəllimliyi ixtisası
  • Kimya-biologiya müəllimliyi ixtisası
  • Biologiya müəllimliyi
  • Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası
  • Informatika müəllimliyi ixtisası
  • Coğrafiya müəllimliyi ixtisası
  • Texnologiya müəllimliyi ixtisası
  • Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisası
 2. Magistratura pilləsi üzrə

  1. Peşəyönümü və sosial məşğulluğun əsasları
  2. Pedaqogikanın müasir problemləri
  3. Təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə
  4.  SF: Vətəndaş təhsili və tərbiyəsi
  5. Sosial pedaqogika
  6. Təhsil və cəmiyyət
  7. Təhsil menecmentinin tarixinin metodologiyası və metodları
  8. Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  9. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  10. Ümumi pedaqogika
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  11. Pedaqogika tarixi
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  12. Pedaqogikanın tədrisi metodikası
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  13. Təhsil sisteminin idarə edilməsi
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  14. Pedaqoji ustalığın əsasları
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  15. Pedaqoji texnologiyalar
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  16. Təhsil menecmentinin müasir problemləri
   • Menecment ixtisası
  17. Təhsil siyasəti
   • Menecment ixtisası
  18. Təhsildə kurrikulumun idarə edilməsi
   • Menecment ixtisası
  19. Təhsil müəssisələrində innovasiyaların idarə edilməsi
   • Menecment ixtisası
  20. Təhsil sisteminin idarə edilməsi
   • Menecment ixtisası
  21. Təhsildə keyfiyyətin idarə edilməsi
   • Menecment ixtisası
  22. Təhsil fəlsəfəsi
   • Menecment ixtisası
  23. Davamlı təhsil və peşəkar inkişaf
   • Menecment ixtisası
  24.  SF: Etnopedaqogika
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  25.  SF: Pedaqoji antropologiya
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  26.  SF: Ümumi və pedaqoji valeologiya
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  27.  SF: Şərqdə məktəb və pedaqoji fikir tarixi
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  28.  SF: Pedaqoji tədqiqatların metodologiyası və metodları
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisasıı
  29.  SF: Ailə dəyərləri
   • Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası
  30.  SF: Təhsildə QHT
   • Menecment ixtisası
  31.  SF: Təhsildə İKT
   • Menecment ixtisası
  32.  SF: Müqayisəli və beynəlxalq təhsil
   • Menecment ixtisası
  33.  SF: Təhsildə təşkilati davranış
   • Menecment ixtisası
  34.  SF: Təhsildə liderlik
   • Menecment ixtisası
  35.  SF: Təhsilin statistikası
   • Menecment ixtisası
  36.  SF: Təhsil menecmentinin pedaqogika və psixologiyası
   • Menecment ixtisası
  37.  SF: Təhsildə sahibkarlıq fəaliyyəti
   • Menecment ixtisası
  38.  SF: Distant təhsil
   • Menecment ixtisası

  Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə Ana dili və ədəbiyyatı, fransız dili, ingilis dili, fizika, riyaziyyat, kimya, mühəndis pedaqoji və bədii qrafika, biologiya müəllimliyi ixtisasları üzrə pedaqogika fənnindən, Magistr səviyyəsi üzrə Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi, menecment ixtisaslarına uyğun Ümumi pedaqogika, Ali məktəb pedaqogikası, ailə dəyərləri, tərbiyə işinin metodikası, təhsil menecmentinin pedaqogika və psixologiyası və s. fənlərdən yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, seminar məşğələləri aparılır.

  Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Qrifi ilə təsdiq edilmişdir. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim -tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki , kafedra əməkdaşları tərəfindən çoxlu sayda tədris vəsaitləri hazırlanaraq tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bunlara misal olaraq kafedranın sabiq müdiri akad.H.M.Əhmədovun “İdarəetmənin pedaqogika və psixologiyası”(2001), “Avrasiya xalqlarının məktəb və pedaqoji fikir tarixinə dair oçerklər” (2010, elmi redaktor: prof.İ.İsayev), “Azərbaycan pedaqoji antologiyası” (2011), “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi”(2014) dərslik və dərs vəsaitlərini, prof.İ.N. İsayevin “Из истории педагогики Азербайджан” (1991, şərikli), “Pedaqoji irsimizdən” dərs vəsaiti (1991), “M.V.Vidadinin, Q.B.Zakirin təlim tərbiyə haqqında fikirləri” dərs vəsaiti, (1994), ”Pedaqogika” (1993, şərikli), “Pedaqogika”(2003)- (2006), A.O.Çernyayevskinin maarifçilik fəaliyyətinin tədqiqi tarixindən”, (2010), “Pedaqoji irsimizdən” (2013), “M.V.Vidadidən H.K.Sanılıyadək”, monoqrafiya, (2014), “Pedaqogika fənn kurikulumu” (2015, şərikli); prof.Ə.Paşayevin”Pedaqogika”(2007, şərikli); prof.A. Həsənovun “Pedaqogika” (2007); prof.M.İlyasovun “Peşəyönümün əsasları” (2011), ”Müəllimin pedaqoji ustalığı” (2013); dos.M.Həsənovun ”Pedaqogika-sxemlər”(II nəşr), (2003), ”Pedaqogika-sxemlər”(III nəşr), (2007); dos.H.Bayramovun ”İdarəetmənin pedaqogikası və psixologiyası”(2000),”Təhsili idarəetmənin əsasları” (bakalavr, 2010), ”Təhsil sisteminin idarə edilməsi” (2013); dos.H.Cəfərov “Pedaqoqika naçalnova obrazovaniya” (2004, şərikli); dos.K.Quliyeva “Ümumtürk pedaqoji fikrində əxlaqi –mənəvi dəyərlər”(2002, şərikli), “Yuxarı sinif şagirdlərinin müəllimlik peşəsinə istiqamətləndirilməsi”, (2003); S.Orucovanın “Педагогические взгляды Узеира Гаджибекова” (1988), “Sosial pedaqoqun peşə hazırlığının sistemi”, (2006); prof.R.Hüseynzadə “Pedaqogika”, 2 cilddə. Bakalavr təhsili üçün, (2013), Педагогика, учебник (2015, şərikli), Ailə pedaqogikası (2016, şərikli), dos.M.Nəzərov “Управленческая педагогика и психология”, Учебно-методическое пособое, (2007), “Yuxarı sinif şagirdlərinin vətəndaşlıq tərbiyəsi”, (2003, şərikli); dos.Ş.Azadəliyeva “Təhsil-tərbi¬yənin müasir problemləri” (2011); dos.E.Hüseynova “Kiçik yaşlı məktəb¬lilərdə özünəinam tərbiyəsi” (2001); p.ü.f.d., b/m.Ə.İsmayılxanova “Əxlaqi-mənəvi dəyərlər” (2015) adlı dərslik və dərs vəsaitlərini göstərə bilərik.

  Xarici əlaqələr

  Kafedra əməkdaşları əldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Ukraynada, Özbəkistanda, Gürcüstanda, Türkiyədə və başqa xarici ölkələrin mətbuat orqanlarında məqalələr nəşr etdirmiş, keçirilən beynəlxalq elmi konfransların və simpoziumların işində tezis və məqalələrlə iştirak etmişlər.

Faydalı Linklər

azerbaijan.az
heydar-aliyev.org
president.az
edu.gov.az
science.gov.az
e-gov.az
virtualkarabakh.az
fact-info.az
irs-az.com
az.wikipedia.org
Açıq Hökümət

Sual-Cavab
Təbiət elmləri fənnləri üzrə "ardıcıllıq" testlərini necə tərtib etmək olar?
"Iki mərhələli imtahan" hansı qaydalar üzrə keçirilir?
"Qara siyahi"yə düşmüş tələbələrlə bağlı hansı addımlar atılmalıdır?
Test bankları yoxdur...
Qiyabi təhsil alan tələbələr hansı test banklarından istifadə etməlidirlər?
Xəbər Lenti
ADPU-nun Quba Filialının “ Kron” komandası intellektual bilik yarışının qalibi oldu
Elmi-innovativ seminar
ADPU-nun 40 nəfər əməkdaşı Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən Respublika elmi konfransında iştirak etmişdir
Bir həftə Saymendə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
ADPU-nun əməkdaşı “Kitabxanada bir gün” adlı tədbirdə iştirak edib
ADPU-nun Elmi Şurasının 2016-2017-ci tədris ili üçün ilk iclası keçirilib
Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının iclası
ADPU-da “Rənglərin sirri” konfrans-müsabiqəsi keçirilib
18 oktyabr-tariximizin şanlı səhifəsi
Tarix və coğrafiya fakültəsinin müəllim və tələbələri “Qafqaz Albaniyasını öyrənirik” layihəsi çərçivəsində maarifləndirici elmi turda iştirak ediblər
Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsində pedaqoji təcrübənin yekununa həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir
ADPU–da “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişaf Proqramı” çərçivəsində “Cənubi Qafqazda Dual Peşə Təhsili və Təlimin İnkişaf Potensialı” mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilib
ADPU-nun Quba Filialının tələbəsi Kəmalə Zeynalova beynəlxalq “Meqa Talant” olimpiadasının qalibi olmuşdur
ADPU-da Xalq şairi Qabilin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş maarifləndirmə tədbiri
ADPU-nun Ağcabədi Filialında “Tariximizin şanlı salnaməsi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi
ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib
Bacarıqlar-biznes üçün, biznes-bacarıqlar üçün
ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü münasibətilə MEK tərəfindən kitab hədiyyə aksiyasi keçirilib
ADPU-nun Şamaxı Filialında intellektual bilik yarışı keçirilib
“Media və təhsil dialoqu” mövzusunda təlim-konfrans keçirilib
ADPU-nun rektoru,professor Cəfər Cəfərov qəbul imtahanlarında 500-dən çox bal toplayan tələbələrlə görüş keçirib
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
ADPU-da “I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib
ADPU Quba Filialında “Fitnə” filmi nümayiş etdirilib
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamları ilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə çoxlu sayda təhsil işçisinə müxtəlif fəxri adlar verilib, medallarla təltif ediliblər.

Bütün materiallar "ADPU"ya məxsusdur və istinad vacibdir.  

Sorğunun yerinə yetirilmə müddəti (mk.san.):0.008987

Powered by TusiSoft©. 2004-2017. TSW (TuSi Web) Version 5.4.68 (beta)