Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-10.htm
ADPU-nun Mühəndis pedoqoji və bədii qrafika fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Mühəndis pedoqoji və bədii qrafika fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedralar üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Rəsm, heykəltaraşlıq və boyakarlıq

İstehsalatın əsasları

Ümumi texniki fənlər

Təsviri incəsənət, rəsmxət və OTM

• Rəsm, heykəltaraşlıq və boyakarlıq

• İstehsalatın əsasları

• Ümumi texniki fənlər

• Təsviri incəsənət, rəsmxət və OTM

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
N.V. Qasımov Materiallar müqaviməti fənnindən məsələ həlli ADPU 2009 Vəsaitdə «Materiallar müqaviməti» fənninin əsas bölmələri üzrə məsələ həlləri verilmişdir. PDF
M. F. Hüseynov, Ə.Ə.Əyyubov Maşin hissələri ADPU 2009 Bu dərs vəsaiti Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda “Peşə təlimi” və “Ümumtexniki fənlər və fizika” ixtisası alan tələblər üçün “Maşın hissələri” fənni üzrə mövcud olan proqrama əsasən tərtib edilmişdir. Proqrama uyğun olaraq bu kitabda “Mexaniki ötürmələr” ( friksion, dişli çarx, sonsuz vint, qayış və zəncir ötürmələri); “Ötürmələrin detalları və düyünləri” (oxlar, vallar, yastıqlar və muftalar); “Müxtəlif təyinatlı ötürmələr” (reduktorlar, multiplikatorlar, reversiv qurğular, sürət variatorları və ötürmə qutuları) ; “Maşın detallarının birləşmələri ” (yiv, işgil və şlis , pərçim, qaynaq və yapışqan birləşmələri ) haqqında materiallar verilir. PDF

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
           
           
           

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft