Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-2.htm
ADPU-nun Kimya və biologiya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Kimya və biologiya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedra və ETL üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Üzvi kimya və kimya texnologiyası

Ümumi kimya və KTM

Analitik və fiziki kimya

• ETL «Yeni Bioloji aktiv birləşmələr»

• ETL «Koordinasion birləşmələr»

• Üzvi kimya və kimya texnologiyası

• Ümumi kimya və KTM

• Analitik və fiziki kimya

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
Ə.N.Qurbanov A.Z.Məmmədova G.V.Şadlinskaya Kimyanın tədrisi metodikası praktikumu Bakı, "ADPU nəşriyyatı" 2014 Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş “Kimya tədrisi metodikası praktikumu” dərs vəsaitində kimya eksperimentinin texnikası və metodikasının ümumi məsələləri, təhsilin müasir tələblərinə uyğun olaraq məktəb kimya kursununun əsas bölmələri üzrə kimya eksperimentinin aparılması metodikası, kimya fənni kurikulumu üzrə müasir planlaşdırma üsulları və qiymətləndirmə sistemi, inteqrasiya, fəal təlimin üsulları ilə tərtib edilmiş dərs nümunələri, dərsin təhlili metodikası verilir… PDF

 

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, R.K.Məmmədova, G.V.Babayeva,
A.M.Umudova
Kimya həvəskarları üçün Bakı, "Elm mətbəəsi" 2013 Kitabçada kimya elminin tarixi inkişafı və əhəmiyyəti haqqında müfəssəl məlumatlar öz əksini tapmış, kimya tarixinə qısa səyahət edilmişdir. Qədim kimya, təbabət kimyası və kimyanın bir elm kimi meydana çıxması dövrü, müasir kimya və digər məsələləri əhatə edən vəsait kimyanı daha ətraflı öyrənmək istəyənlər üçün olduqca faydalıdır… PDF
           
           

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft