Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-3.htm
ADPU-nun Filologiya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Filologiya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedra və ETL üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Müasir azərbaycan dili

Azərbaycan dilçiliyi

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

Dünya ədəbiyyatı

Ədəbiyyat və onun TM-sı

Azərbaycan dili və onun TM-sı

İngilis dili və onun TM-sı

Xarici dillər

Rus dili

• ETL «Türk araşdırmaları»

• ETL «Dədə Qorqud»

• Müasir azərbaycan dili

• Azərbaycan dilçiliyi

• Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

• Dünya ədəbiyyatı

• Ədəbiyyat və onun TM-sı

• Azərbaycan dili və onun TM-sı

• İngilis dili və onun TM-sı

• Xarici dillər

• Rus dili

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
Ş.X.Nəbiyeva Ana dili tədrisi metodikasının aktual problemləri Bakı, ADPU-nun nəşri 2010 Təqdim olunan vəsaitdə magistratura pilləsində təhsil alan tələbələrin ana dilinin tədrisinin aktual problemləri ilə tanış etmək və onların  həlli yollarını göstərməkdir. PDF
Ş.X.Nəbiyeva “Ana dili” dərslərində şagirdləri fəallaşdıran tapşırıqlar Bakı, ADPU-nun nəşri 2010 Təqdim olunan  vəsaitdə həm  ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrə, həm də ibtidai sinif müəllimlərinə dərs prosesində şagirdləri fəallaşdırmağın əhəmiyyəti, yolları və çalışmaların müxtəlif   növləri verilmişdir. PDF
Ş.X.Nəbiyeva İbtidai siniflərdə bədii mətnlərin tədrisi problemləri Bakı, ADPU-nun nəşri 2008

Təqdim olunan  vəsaitdə ibtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrə bədii mətnlərin tədrisi problemlərini şərh etmək və onların həlli yollarını göstərməkdir.

PDF

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
           
           
           

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft