Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-5.htm
ADPU-nun Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedralar üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Hesablama riyaziyyatı və inforınatika

Riyazi analiz

Cəbr və həndəsə

RTM

• Hesablama riyaziyyatı və inforınatika

• Riyazi analiz

• Cəbr və həndəsə

• RTM

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi

X.Paşayev, M.Nəcəfov

Analitik həndəsədən mühazirələr

Bakı (Çaşıoğlu)

2013

"Analitik həndəsə" fənni universitet və institutların "riyaziyyat" və ona yaxın ixtisaslarla yanaşı bütün ali texniki məktəblərin birinci kurslarında tədris olunur. Lakin hələ indiyə qədər azərbaycan diində bu fənnin tam kursu yazılmamışdır. Məhz ona görə belə bir vəsaitin yazılması zərurəti meydana çıxıb. Vəsait müəlliflərin uzun illər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində oxuduqları mühazirələrin məhsuludur.

PDF

M.Nəcəfov

Dferensial həndəsədən mühazirələr

Bakı,
“ADPU mətbəə”

2016

Diferensial həndəsə həndəsənin fiqurları (əyrilər, səthlər və s.) riyazi analizin üsulları ilə tədqiq edən bölməsidir və onun inkişafı diferensial hesabının yaranmasından başlanır. Belə ki, hələ Leybnis (1646-1716) öz işlərində əyrilərin öyrənilməsi üçün diferensial hesabını tətbiq etmişdir.

PDF

M.H.Yaqubov, M.A.Nəcəfov

Ekstremum məsələləri

Bakı
“ADPU mətbəə”

2016

Diferensial hesabını tətbiq etmədən ekstremum məsələlərinin həllinə həsr olunmuş “ Maksimum və minimum məsələləri” ( Bakı, Çaşıoğlu, 1999) adlı vəsaitin nəşrindən keçən vaxtdan indiyə qədər həm ali məktəb müıllimlərinin, həm də ümumtəhsil məktblərinin müəllimlərinin müraciətindən aydın olub ki, vəsaitə böyük maraq var.

PDF

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
A.Qəhrəmənov, İ.Cəfərova HTML-in əsasları kursu üzrə vəsait ACI YF   HTML-dən populyar formada vəsait PDF
E.M.Axundov Internetdə axtarış sistemləri. GOOGLE-nin axtarış operatorları www.tusi.biz 2012

Bu vəsait, Internetdə GOOGLE qlobal axtarış sistemi vasitəsilə effektiv axtarışın təşkili üçün nəzərdə tutulmuş axtarış operatorlarından bəhs edir...

PDF
E.M.Axundov Kompüterin optimizasiyası və effektiv istismarın təşkili www.tusi.biz 2012 Kompüterlərin optimal və effektiv istismarını təmin etmək üçün lazım olan zəruri addımları göstərən, məsləhət xarakterili vəsait... PDF

Ə.A.Quliyev

Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə

Bakı, “Nurlan”

2009

Əsər orta məktəb şagirdləri və müəllimləri, abituriyentlər, ali məktəbin bakalavr və magistr pillələrinin tələbələri, riyaziyyatın tədrisini və şagirdlərin əqli fəaliyyətini inkişaf etdirməklə maraqlanan tədqiqatçı metodistlər üçün faydalı və münasibdir…

PDF

Ə.A.Quliyev

Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə təkrarı

Bakı

2011

Vəsait orta məktəb şagirdləri və müəllimləri, abituriyentlər, ali məktəbin bakalavr və magistr pillələrinin tələbələri, aşağı siniflərdə riyaziyyatın tədrisini və şagirdlərin əqli fəaliyyətini inkişaf etdirməklə maraqlanan tədqiqatçı metodistlər üçün maraqlı və münasibdir…

PDF

Ə.A.Quliyev

Həndəsə məsələləri

Bakı, "Elm"

2010

Vəsait orta məktəb şagirdləri və müəllimləri, abituriyentlər, ali məktəbin bakalavr və magistr pillələrinin tələbələri, həndəsənin tədrisini və şagirdlərin əqli fəaliyyətini inkişaf etdirməklə maraqlanan tədqiqatçı metodistlər üçün maraqlı və münasibdir…

PDF

Ə.A.Quliyev

Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı

Bakı

2012

Vəsait orta məktəb şagirdləri və müəllimləri, abituriyentlər, ali məktəbin bakalavr və magistr pillələrinin tələbələri, orta siniflərdə cəbrin tədrisini və şagirdlərin əqli fəaliyyətini inkişaf etdirməklə maraqlanan tədqiqatçı metodistlər üçün maraqlı və münasibdir…

PDF

Məqalələr

Müəllif Məqalənin adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
Xavər Əlizadə, ADPU-nun doktorantı İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi zamanı diqqətin yoxlanması və tərbiyə edilməsi üsulları Bakı,“Vətən” 2009 Dərsdə şagirdlərin diqqətliliyi əsasdır. Y.Komenski diqqəti işıqla müqayisə edərək deyirdi, “İşıqsız heç nəyi görmək mümkün olmadığı kimi, diqqətsiz də bilikləri mənimsəmək olmaz”. K.Uşinski isə diqqəti “ruhun qapısı” adlandırırdı. Elə bir qapı ki, xarici aləmdən insan qəlbinə daxil olan hər şey oradan keçir. Diqqəti tərbiyə etmək lazımdır. PDF
Xavər Əlizadə, ADPU-nun doktorantı “Təqvim” mövzusunun interaktiv metodla tədrisi Bakı,“Vətən” 2009 Sinfə daxil olub, salamlaşdıqdan sonra davamiyyəti yoxlayır, dərsdə iştirak etməyənləri qeyd edir, sinfi nəzərdən keçirir, lazım gələrsə tərbiyəvi təsir göstərilir və şagirdlər 4 qrupa bölünür. Bu məqsədlə şagirdlərə üzərində (2-1; 3-1; 4-1; 5-1) misallar yazılmış kiçik kağızlar paylanır. Stollar (1, 2, 3, 4) nömrələnir, “Yaz”, “Yay”, “Payız” və “Qış” adlandırılır. PDF
Xavər Əlizadə, ADPU-nun doktorantı “Həndəsi fiqurların üzləri, tilləri və təpələri” mövzusunda interaktiv metodla tədrisi təcrübəsi Bakı,“Vətən” 2009 Fəza fiqurlarından kub, düzbucaqlı prizma, kürə, silindr və konusu tanıdığını nümayiş etdirir.
  • Fiqurlar çoxluğundan bu həndəsi fiqurları ayırır;
  • Həndəsi fiqurlarla oxşar olan əşyaları seçir;
  • Həndəsi fiqurların təpə, til və üzləri sayını bilir.
  • PDF

     


    TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft