Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-6.htm
ADPU-nun Coğrafiya və ÇQH fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Coğrafiya və ÇQH fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedralar üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Ümumi coğrafiya

İqtisadi coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası

Fiziki coğrafiya

Ekologiya

• Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığın tədrisi metodikası

Bədən tərbiyəsi

• Ümumi coğrafiya

• İqtisadi coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası

• Fiziki coğrafiya

• Ekologiya

• Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığın tədrisi metodikası

• Bədən tərbiyəsi

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi

B.S.Quliyev

Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2009

Təqdim olunan vəsait Coğrafiya ixtisası üzrə Geologiya fənnindən bakalavr pilləsi üçün ümumi tələbləri və müvafiq tədris proqramlarını tam əhatə edir

PDF

K.B.Bayramov

Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2011

Təqdim olunan vəsait Coğrafiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsi üçün ümumi tələbləri və müvafiq tədris proqramlarını tam əhatə edir.

PDF

K.B.Bayramov
Y.Q.İsmayılov
S.H.İmanova

Latın Amerikası ölkələri

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2012

Təqdim olunan vəsaitdə Latın Amerikasi ölkələri haqqinda geniş məlumat verilmişdir. Cografiya ixtisasinda İqtisadi coğrafiya üzrə tədris olunan fənlərdə geniş istifadə olunur.

PDF

M.C.Əliyev F.A.Həsənli

“Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar” (II hissə)

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2009

Pedaqoji universitetlər üçün dərs vəsaitidir. İkinci dəfə əlavələrlə nəşr edilmişdir.

PDF

M.C.Əliyev
F.A.Həsənli

Meliorativ coğrafiya

Bakı, "Elm"

2010

Təqdim olunan vəsait Pedaqoji Universitetlər üçün dərs vəsaiti kimi nəşr olunub

PDF

S.M.Həsənova

Ətraf mühit, ekoloji maarifləndirmə və ekoloji tərbiyə

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2013

Dərs vəsaiti ətraf mühit, ekoloji maarifləndirmə və ekolji tərbiyə mövzusundadır. Dərs vəsaitində ətraf mühitimizdən və yerli ekoloji problemlərdən bəhs olunur. Onların qarşısının alınması və idarə edilməsi yolları göstərilir. Müasir dövrün ziyalılarının ekoloji biliyə, yüksək ekoloji mədəniyyətə malik olmasını və ekologiyamızın qorunmasında hüquqi baxımdan maariflənməsini vacib sayır. Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr və magistr pillələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdən ekologiyanı öyrənənlər və maraqlananlar da istifadə edə bilər.

PDF

S.M.Həsənova Kiçik Qafqazın bəzi su hövzələrinin
hidrobioloji mühitinin ekoloji baxımdan öyrənilməsi
Bakı,
“Qrefli nəşr”
2011 Vəsaitdə Kiçik Qafqazın Azərbaycan sərhədləri daxilində yerləşən bəzi çaylar və su anbarlarının mikrobioloji rejimi, hidrofaunasının növ tərkibi, yayılması və miqdarca inkişafı haqqında ətraflı məlumat verilir. Eyni zamanda bir – neçə transsərhəd çayların hidrofaunasına xüsusi diqqət verilmişdir. Vəsaitdən ekoloqlar, bioloqlar, hidrobioloqlar, ixtioloqlar, mikrobioloqlar, doktorant və magistrlər istifadə edə bilər. PDF

Ş.G.Həsənov
M.M.Əsgərova

Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2010

Təqdim olunan vəsait Coğrafiya ixtisası üzrə Torpaq coğrafiyası və Torpaqşünaslıq fənnindən bakalavr pilləsi üçün ümumi tələbləri və müvafiq tədris proqramlarını tam əhatə edir

PDF

T.C.Həbibov

Ümumi geologiya (I hissə)

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2011

Təqdim olunan vəsait Coğrafiya ixtisası üzrə Geologiya fənnindən bakalavr pilləsi üçün ümumi tələbləri və müvafiq tədris proqramlarını tam əhatə edir

PDF

R.L.Sultanov

Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində kurikulumların hazırlanmasının nəzəri, pedaqoji əsasları

Bakı, "ADPU nəşriyyat"

2012

Monoqrafiya yeni pedaqoji təfəkkür baxımında ali pedaqoji təhsil müəssisəslərində kurikulumların hazırlanmasının nəzəri və pedaqoji problemlərinə həsr olunmuşdur

PDF

R.L.Sultanov N.A.Sadiqova
Ü.E.Ataşova

Ümumi ekologiya (dərslik)

Bakı, "BDU nəşriyyat"

2010

Dərslik Respublikamızın ali təhsil müəssisələrində «Ümumi ekologiya» fənnlərində istifadə edilmək üçün hazırlanmışdır.

PDF

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
           
           
           

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft