Çap olunan sənəd: http://www.adpu.edu.az/gen/html/azl/kitabxana/tedris/tedris-9.htm
ADPU-nun Pedaqogika və psixologiya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
ADPU-nun Pedaqogika və psixologiya fakültəsi üzrə tədris vəsaitlərinin elektron variantları
dərsliklər, dərs vəsaitləri, mühazirələr, məqalələr...

Kafedralar üzrə mühazirələr

Kafedralar üzrə məqalələr

Fakültə üzrə NTB

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası

Ümumi psixologiya

Yaş və pedaqoji psixologiya

• Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası

• Ümumi psixologiya

• Yaş və pedaqoji psixologiya

2013/2014 tədris ilinin yaz sessiyası üzrə

2013/2014 tədris ilinin payız sessiyası üzrə

Dərslik və dərs vəsaitləri

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
           
           

Digər vəsaitlər

Müəllif Kitabın adı Nəşriyyat Nəşr ili Əlavə məlumat Faylın tipi
           
           
           

 


TSW (TuSi Web) 5.4.68 (beta) | TusiSoft