шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Filologiya test

KREDIT YAZ

 FK207 (Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi - Qiyabi)

 Müasir ədəbi proses                             2018/201911_207_05_038
 Fars dili (Əski əlifba) 2018/201911_207_05_042
 Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. 2018/201911_207_05_117
 İfadəli oxudan praktikum 2018/201911_207_05_166
 Ədəbi tənqid tarixi. 2018/201911_207_05_589
Nitq mədəniyyəti 2018/201911_207_05_272

FK107 Azərbaycan dili ədəbiyyatı

 Psixologiya                                             2018/201921_107_01_201 
 Azərbaycan ədəbi tanqidinin tarixi. 2018/201921_107_03_589 
 Seçmə fənn - Fel 2018/201921_107_03_808 
İnformatika və İKT. 2018/201921_107_01_183

FK123 Fransiz dili

 Xarici dilin fonetikası 2                             2018/201921_123_01_070
 Xarici dildə oxu və nitq 2 2018/201921_123_02_888 
Xarici dilin qrammatikası 2018/201921_123_01_069

 

 DÖVLƏT İMTAHANI

FK107 Azərbaycan dili və ədəbiyyat

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.  2018/2019_107_04_118
 Müasir Azərbaycan dili. 2018/2019_107_04_186
 Pedaqogika 2018/2019_107_04_197
 Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası 2018/2019_107_04_199
 Ədəbiyyatın tədrisi metodikası 2018/2019_107_04_468

FK122 İngilis dili

 Xarici dilin Qrammatikasi. 2018/2019_122_04_069 
 Xarici dilin fonetikası 2018/2019_122_04_070 
 Xarici dil Ingilis dili. 2018/2019_122_04_169 
 Pedaqogika 2018/2019_122_04_197  
 Xarici dilin tədrisi metodikası qari.iq variant 2018/2019_122_04_868 

 FK123 Fransız dili

 XARİCİ DİLİN QRAMMATİKASI.                  2018/2019_123_04_069 
 XARİCİ DİLİN FONETİKASI 2018/2019_123_04_070 
 Xarici fransız dili 2019. 2018/2019_123_04_154 
 Pedaqogika 2018/2019_123_04_197 
 xarici dilin tədrisi metodikası. 2018/2019_123_04_868  

FK207 Azərbaycan dili ədəbiyyatı (Qiyabi)

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi                                 2018/2019_207_05_118 
 Müasir Azərbaycan dili 2018/2019_207_05_186
 Pedaqogika 2018/2019_207_05_197
 Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası 2018/2019_207_05_199
 Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. 2018/2019_207_05_468