шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Fizika test

 

DÖVLƏT İMTAHANI 

FİZİKA FAKULTƏSİ

FK 102 ƏYANİ

 Atom vvə nüvə fizikası 2018/2019_102_04_108 
 Elektromaqnetizm 2018/2019_102_04_142 
 FİZİKANIN TƏDRİSİ METODİKASI 2018/2019_102_04_152 
 Mexanika və molekulyar fizika 2018/2019_102_04_319 
 Optika 2018/2019_102_04_563 

 

 

TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ

FK 120 ƏYANİ

 Elektrotexnika 2018/2019_120_04_144
 Peşə seçimi və istehsalatın əsasları 2018/2019_120_04_194 
 Texnologiyanın tədrisi metodikası 2018/2019_120_04_231 
 Materialların kəsilməsi dəzgah və alətlər 2018/2019_120_04_594 
 Maşınşünaslığın əsasları  2018/2019_120_04_684 

 FK 220 QİYABİ

 Elektrotexnika 2018/2019_220_05_144 
 Peşə seçimi və istehsalatın əsasları 2018/2019_220_05_194 
 Texnologiyanın tədrisi metodikası 2018/2019_220_05_231 
 Materialların kəsilməsi dəzgah və alətlər 2018/2019_220_05_594 
 Maşınşünaslığın əsasları 2018/2019_220_05_684 

 

 KREDİT

FİZİKA

FK 102 ƏYANİ

 Mülki mudafiə 2018/201921_102_02_191 
 Optika 2018/201921_102_02_563 
 Kvant mexanikası 2018/201921_102_03_569 
Psixologiya 2018/201921_102_01_201

TEXNOLOGİYA

FK 120 ƏYANİ

 İnformatika və təhsildə İKT 2018/201921_120_02_183 
 Pedaqogikadan testlər  2018/201921_120_02_197 
 Radiotex 2018/201921_120_02_211 
 Tətbiqi mexanika 2018/201921_120_02_783 
 Ağac məmulatların hazırlanma texnologiyası 2018/201921_120_02_803 
Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları 2018/201921_120_03_261
Elektrik ölçmələri 2018/201921_120_01_088
Konstruksiya materialları texnologiyası 2018/201921_120_01_250
Fəlsəfə 2018/201921_120_01_149

 FK 220 QİYABİ

 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları 2018/201921_220_01_191 
 Fəlsəfə 2018/201921_220_02_149 
nitq mədəniyyəti 2018/201921_220_05_064

 

MÜSTƏQİL

FK120 ƏYANİ

 Ali riyaziyyat 2018/2019_120_01_214 
 ingilis dili 2 2018/2019_120_04_169 
 Qrafika 2018/2019_120_04_273