шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Kimya və biologiya test

Kredit FK 103 

 Qeyri üzvi kimya                 2018201921_103_01_680 
 Ingilis dili 2018201921_103_01_169 
 Informatika və təhsildə İKT 2018201921_103_01_183 
 Riyaziyyat 2 2018201921_103_01_214 
 Qeyri zvi kimya-1 2018201921_103_01_680 
 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları 2018201921_103_02_114 
 Fəlsəfə 2018201921_103_02_149 
INGILIS DILI - 2 2018201921_103_02_169
Mülki mudafiə və tibbi biliklərin əsasları 2018201921_103_02_191
Pedaqogika 2018201921_103_02_197
 Rus dili 2018201921_103_02_216 
 Dərman maddələrinin sintezi 2018201921_103_02_518  
 Uzv kimya-1 2018201921_103_02_522 
 Analitik kimya 2018201921_103_02_681  
 Sosiologiya 2018201921_103_03_223_ 
 Neft kimyasi 2018201921_103_03_326  
Yüksək Molekullu Birləşmələr 2018201921_103_03_502
Kimya texnologiyası 2018201921_103_03_663

 

Kredit FK 124

 Qeyri – üzvi kimya      2018201921_124_01_680
 Kompleks biləşmələr kimyası  2018201921_124_05_659

Kredit FK 238

 История Азербайджана   2018201921_238_04_295
Pedaqogika 2018201921_238_04_371

Kredit FK 103

Riyaziyyat 2                         2018201921_103_01_214
INGILIS DILI 2018201921_103_02_169

 Kredit Qiyabi FK 204

 Informatika və təhsidə İKT  2018201921_204_05_183
Konstitusiya 2018201921_204_05_114
Azərbaycan tarixi 2018201921_204_05_121
 Fəlsəfə 2018201921_204_05_149 
 Umumi fizika 2018201921_204_05_151 
 INGILIS DILI-1  2018201921_204_05_169 
 Informatika və təhsidə İKT 2018201921_204_05_183  
 Pedaqogika 2018201921_204_05_197 
Genetika və seleksiya 2018201921_204_05_342
Zoologiya II 2018201921_204_05_687
Botanika 3 2018201921_204_05_688

 Kredit FK 104

 Informatika və təhsidə İKT  2018201921_104_04_183
Analitik və fiziki - kolloid kimya 2018201921_104_04_098
Azərbaycan tarixi 2018201921_104_04_121
 Fəlsəfə.      2018201921_104_04_149 
Umumi fizika 2018201921_104_04_151
 Informatika və təhsidə İKT 2018201921_104_04_183 
 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları  2018201921_104_04_191 
 Pedaqogika 2018201921_104_04_197 
 Genetika və seleksiya 2018201921_104_04_342 
 İnsan anatomiyası 2018201921_104_04_512 
Heyvanların morfologiyası və sistematikası 2018201921_104_04_513
Biologiyanın tədrisi metodikası 2018201921_104_04_679

Kredit FK 104

İngilis dili-2 2018201921_104_03_169
Torpaqşünaslıq 2018201921_104_03_235
 Mikrobiologiya 2018201921_104_03_658 
 İngilis dili-2                        2018201921_104_03_169
İnsan anatomiyası 2018201921_104_04_512

 Kredit FK 124

 KTM                                    2018201921_124_04_682

Kredit FK 204

 Biofizika                               2018201921_204_05_657
 Botanika 2 2018201921_204_02_688 

 Kredit FK  104

 INGILIS DILI-1                  2018201921_104_04_169 

 Kredit FK 103

 Informatika və təhsildə İKT  2018201921_103_01_183

Kredit FK 104

 Botanika 2                           2018201921_104_02_688
Analitik və fiziki - kolloid kimya 2018201921_104_04_098
Botanika 2018201921_104_02_688

Kredit FK 204

 Botanika 2                           2018201921_204_02_688

Kredit FK 124

 Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya  2018201921_124_01_201
 Qeyri – üzvi kimya 2  2018201921_124_01_680
 Zoologiya 2  2018201921_124_01_687
 Botanika 1  2018201921_124_01_688
 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları  2018201921_124_02_114
 Mülki mudafiə və tibbi biliklərin əsasları-2  2018201921_124_02_191
 Analitik kimya 2  2018201921_124_02_681
 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti  2018201921_124_03_064
 Genetika və seleksiya  2018201921_124_03_342
 Heyvanların morfologiyası və sistematikası 2018201921_124_03_513  
 Üzvi kimya 2  2018201921_124_03_522
 Fiziki kolloid kimya – II  2018201921_124_03_729
 Mikologiya  2018201921_124_03_797
 Dərman maddələrinin kimyasi  2018201921_124_04_518
 Mikrobiologiya və virusologiya  2018201921_124_04_730
Kompleks biləşmələr kimyası 2018201921_124_05_659

 

 Kredit Müstəqil  FK 103

 Fiziki kolloid kimya              2018201921_103_03_729
Qeyri - uzvi kimya - 2 2018201921_103_02_680
 Dərman_maddələrinin_kimyası 2018201921_103_03_518 
 Fiziki kolloid kimya 2018201921_103_03_729 
Müasir təlim texnologiyaları. 2018201921_103_04_787

 

Kredit Müstəqil FK 104

 Zoologiya II                          2018201921_104_04_687
 Botanika  2018201921_104_04_688
Mərkəzi sinir sistemi 2018201921_104_04_521

 Kredit Müstəqil FK 204

 Sitologiya                             2018201921_204_05_150
Fiziki kolloid kimya 2018201921_204_05_729

Kredit Müstəqil FK 124

 Kompleks birləşmələr kimyası       2018201921_124_02_659
 Analitik kimya - 2  2018201921_124_02_681
 Kompleks Birləşmələrin fotometrik tətbiqi  2018201921_124_04_851

 2018 - 2019 Dövlət İmtahanı

FK 103

 Pedaqogika                     20182019_103_04_197
 Üzvi kimya  20182019_103_04_522
 Qeyri uzvi kimya  20182019_103_04_680
 Analitik kimya  20182019_103_04_681
Kimyanın tədrisi metodikası  20182019_103_04_682

FK 104

 Pedaqogika                     20182019_104_04_197
 Insan və heyvan fiziologiyası 20182019_104_04_664 
 Biologiyanın tədrisi metodikası  20182019_104_04_679
 Zoologiya  20182019_104_04_687
 Botanika  20182019_104_04_688

 FK 124

 Pedaqogika                     20182019_124_05_197
 Üzvi kimya  20182019_124_05_522
 Qeyri uzvi kimya  20182019_124_05_680
 Kimya və Biologiyanın tədrisi metodikası  20182019_124_05_683
 Zoologiya  20182019_124_05_687
 Botanika 20182019_124_05_688 

 FK Qiyabi 204

 Insan və heyvan fiziologiyası  20182019_204_04_664
 Pedaqogika  20182019_204_05_197
 Biologiyanın tədrisi metodikası  20182019_204_05_679
 Zoologiya  20182019_204_05_687
 Botanika  20182019_204_05_688

 

 FK 238

Физиология человека и животных.                       20182019_238_04_092
 Педагогика  20182019_238_04_371
 Методика преподования биологии  20182019_238_04_652
 Ботоника  20182019_238_04_874
 Зоология  20182019_238_04_876