шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrası

ADPU – nun Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının müəllimi.

İş telefonu – (994) 465 75 92

e-mail:

Qısa bioqrafik məlumat

 1942-ci il yanvarın 1-də Ağdam şəhərində anadan olmuşdur.

 1958-ci ildə Ağdam şəhərinin 6-saylı məktəbinin 8-ci siniflini bitirmişdir.  1962-ci ildə Bakı şəhərində Məktəbəqədər Pedaqoji texnikuma daxil olmuş, 1966-ci ildə həmin texnukumu fərqlənmə ilə bitirmişdir. Duldur 3 ovladı var.

Təhsili

Ali təhsilidir. 1970-ci ildə V.İ. Lenin adına APİ-ni bitirib. (fərqlənmə diplomu ilə)

Əmək fəaliyyəti

1971-1979-cu illərdə V.İ. Lenin adına APİ-də  (indiki ADPU) “Psixologiya kafedrasında”, 1979-cu ildən bu günədək ADPU-nun “Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası” kafedrasında müəllim işləyir.

Keçdiyi dərslər

1.Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində rəhbərlik.

2. Ətraf aləmlə tanışiqlıq.

Seçilmiş əsərləri.

1.Özunəxidmət prosesində qarşılıqlı münasibətlərin xüsusiyyətləri. “İbtidai təhsil və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı. Bakı. 1981, № 1.

2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki inkişaf xüsusiyyətləri. ADPU-nun 60-ci Elmi konfransının materialları. Bakı. ADPU 2000.

3. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təlimə marağın formalaşdırılması. Elmi əsərlər. Bakı. ARTPI 2010, № 1.

4. Folklor nümunələrində məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyə problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı. ADPU. 2011.

5. Təbiətə məhəbbət tərbiyəsi uşaqların ətraf aləmi dərketmə amili kimi. . BQU-nun elmi əsərləri. № 5.2017.

6. Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmunda estetik inkişafın problemi Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı. № 2.2017.

Təlimlər

Hər 5 ildən bit ixtisas artdırılma kurslarında iştirak etmişdir.