шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Magistratura və doktorantura şöbəsi

06.10.1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, bir övladı var.

Təhsili

 • 1999-cu ildə Bakı şəhər 269 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1999-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  Jurnalistika fakültəsini bitirmişdir.
 • 2013-2015-ci illərdə Bakı Avrasiya Universitetinin Publisistik jurnalistika ixtisasının magistratura səviyyəsini  bitirmişdir.
 • 2015-2018-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində doktorantura pilləsində təhsil almışdır. Akademik T.Kərimlinin elmi rəhbərliyi ilə “Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizmin bədii inikası” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

 • 2008-2009-cu illərdə BPKİYİ –nin rektor köməkçisi;
 • 2009-2013-cü illərdə BPKİYİ-nin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri;
 • 2013-2015-ci illərdə BPKİYİ-nin mətbuat katibi;
 • 2015-2016-cı illərdə BPKİYİ-nin Ümumi şöbəsinin müdiri;
 • 2016-2017 ADPU-nun Magistratura və doktorantura şöbəsində mütəxəssis;
 • 2017-ci ildən ADPU-nun Magistratura və doktorantura şöbəsinin baş mütəxəssisi vəzifəsində çalışır.

 

Seçilmiş əsərləri

 1. Ролъ международного сотрудничества высших учебных заведений в повышении качества образования” / Материалы I международной научной конференции Инновация, качество образования и развитие, Баку: 2010, с. 160-162
 2. Ролъ высших учебных заведений по внедрению современных образовательных технологий / Материалы II международной научной конференции Инновация, качество образования и развитие, Баку: 2012, с. 177-178
 3. Beynəlxalq əməkdaşlığın uğurları (2008-2013-cü illər). Bakı: 2013, 63 s.
 4. Международные сотрудничества в изучении иностранных языков / Материалы международной научно-практической конференции «Новые тенденции в преподавании иностранных языков: реальная практика и стратегии развития» Баку: Элм, 2013, с. 102-103
 5. Qarabağ haqqında mətbuatda dərc olunmuş yazıların və onların elmi təhlilinin metodoloji əsasları // Svilizasiya elmi-nəzəri jurnalı, 2014, 2, s. 102-107
 6. Интерактивное обучение в системе образования / Материалы III международной научной конференции «Инновация, качество образования и развитие» Баку: 2014, с. 131-133
 7. Mətbuatda Qarabağ mövzusunun janr rəngarəngliyi // Svilizasiya elmi-nəzəri jurnalı, 2014, 10, s. 64-69
 8. Qarabağ mövzusunun işıqlandırılmasında Azərbaycan Mətbuat Şurasının rolu// Tarix, insan və cəmiyyət” elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnalı, 2014, 1(11), s. 30-36
 9. Qarabağ haqqında mətbuatda dərc olunmuş yazıların dil və üslub özəllikləri //  Jurnalistika ictimai-siyasi, humanitar elmlər seriyası, 2015, №3, s. 88-99
 10. Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizm ənənələri (N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poeması əsasında) // Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2015, №2, s. 276-280.
 11. Multikulturalizm dünyagörüşü: bədii düşüncədən dövlət siyasətinə / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının materialları, Bakı: 2016, s. 68-70.
 12. Birinci Türkoloji qurultayda multikultural mühit / I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş I Türkoloji Qurultayın türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı: 2016, s.125-131.
 13. The Azerbaijani model of the multiculturalism and the role of the literary thought in its formation // Scientific and practical journal Philological knowledges, 2016, №4, p. 40-46.
 14. Bədii ədəbiyyat-tolerantlıq və sosial ədalət təbliğinin mühüm vasitələrindən biri kimi // Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2017, c. 65 (4), s. 87-94.
 15. Müstəqillik dövrü ədəbiyyatımız və multikulturalizmin alterativsizliyi // Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2018, №1 (105), s.279-283.
 16. Multkulturalizmin Azərbaycan gerçəkliyində yeri və rolu / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: 27-28 aprel 2018, s.1658-1659.
 17. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizm məsələləri / AXC və Qafqaz İslam Ordusunun Yaranmasının 100 illiyinə həsr edilmiş IV Uluslararası Türk Kültür Coğrafiyasında Egitim və Sosial Bilimlər Sempozyumu, Bakı: 27-30 iyun, 2018, s.119-121
 18. Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural meyillər // Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri. Sosial və humanitar elmlər bölməsi, с.14, 2018, №3, s.37-40
 19. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı konteksində multikultural dəyərlər // Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2018, №3, s. 68-72.
 20. Мультикультурные ценности в контексте Азербайджанской литературы периода независимости // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, Серія: Філологія збірник наукових праць, Випуск 36 том 1, Одеса, 2018, p.78-81