шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Riyaziyyat və İnformatika test

FK201(qiyabi)

Ümü ölç nəzə və Lebe inteq-qariw                                                             2018/201911_201_05_005
Mehdud var qarısıq qiy. 2018/201911_201_05_035
Funksional analiz - qar. 2018/201911_201_05_156
Riyazi fizika tənlikləri - qiyab - qariw 2018/201911_201_05_653
Az dili və nitq mədəniyyəti 2018/201911_201_05_064

Dövlət imtahanı 

Riyaziyyat

FK201 (qiyabi)

 Riyaziyyatın tədrisi metodikası  2018/2019_201_05_215
 Riyazi analiz  2018/2019_201_05_212 
Pedaqogika 2018/2019_201_05_197
 Həndəsə 2018/2019_201_05_161 
Cəbr 2018/2019_201_05_125

 FK117 Rus bölməsi

 Riyazi analiz 2018/2019_117_04_386 
 Педагогика 2018/2019_117_04_371 
 Həndəsə  2018/2019_117_04_335 
 Cəbr 2018/2019_117_04_299 
 Riyaziyyatin tədrisi metodikasi 2018/2019_117_04_296 

FK101

 Riyaziyyatın tədrisi metodikası 2018/2019_101_04_215
 Riyazi analiz 2018/2019_101_04_212
 Pedaqogika 2018/2019_101_04_197
 Həndəsə 2018/2019_101_04_161
 Cəbr 2018/2019_101_04_125

 İnformatika 

FK132

 Kompüter şəbəkələri və təhsildə İKT 2018/2019_132_04_828 
 Pedaqogika 2018/2019_132_04_197 
 Əməliyyat sistemi və kompüter arxitekturası 2018/2019_132_04_184 
 İnformatikanın tədrisi metodikası 2018/2019_132_04_168 
 Informatikanın nəzəri əsasları 2018/2019_132_04_097 

Riyaziyyat və informatika

FK115

 Cəbr 2018/2019_115_05_754 
 Riyaziyyatın və informatikanın tədrisi metodikası 2018/2019_115_05_641 
 Riyazi analiz 2018/2019_115_05_212 
 Pedaqogika 2018/2019_115_05_197 
 İnformatika 2018/2019_115_05_167 

 Kredit 

FK132 İnformatika

 Riyazi fizika tənlikləri 2018/201921_132_04_653 

FK115

 Müasir proqramlaşdırmanın əsasları  2018/201921_115_05_473

FK101 Riyaziyyat Əyani

 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 2018/201921_101_03_064 
 RTM-1 2018/201921_101_03_215 
 Ümü ölç nəz və Lebe inteqralı 2018/201921_101_04_005 
 Hesablama riyaziyyatı 2018/201921_101_04_162 
 MM  və tbə 2 2018/201921_101_04_191 

FK201 Qiyabi

 RTM  2018/201921_201_04_215
MM və tbə 2 2018/201921_201_05_191

FK Riyaziyyat informatika115

 Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi  2018/201921_115_04_174
Funksional analiz 2018/201921_115_04_494
Riyazi məntiq mustaqil 2018/201921_115_04_878
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 2018/201921_115_05_064
Müasir proqramlaşdırmanın əsasları 2018/201921_115_05_473

Müstəqil

FK101

 Funksional analiz  2018/201921_101_04_494