шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

Magistratura və doktorantura şöbəsi

 

Tarixi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində magistratura və doktorantura şöbəsi 1997-ci ildə yaradılmışdır. 1997-2003-cü illərdə şöbəyə Pedaqoji elmlər namizədi, dosent İsa İsmayılov rəhbərlik etmişdir.

“Magistratura və Doktorantura” şöbəsinə 2003-ci ildən filologiya elmləri doktoru, professor İbrahim Bayramov rəhbərlik edir.

İxtisaslar və onların kodları

Fakültələr üzrə ixtisaslar və FTP siyahılarına keçidlər

  1. 1. Kimya fakültəsi

Bakalaviatura

050111 -Kimya müəllimliyi ixtisası

050112 -Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060504 - Analitik kimya ixtisası

060504 - Üzvi kimya ixtisası

060504 - Qeyri-üzvi kimya ixtisası

060110 - Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Doktorantura

2301.01 - Analitik kimya ixtisası

2306.01 - Üzvi kimya ixtisası

2303.01 - Qeyri-üzvi kimya ixtisası

5801.01 - Kimyanın tədrisi metodikası ixtisası

  1. 2. Fizika fakültəsi

Bakalaviatura

050104 -Fizika müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060503 - Yarımkeçiricilər fizikası ixtisası

060503 - Istilik və molekulyar fizika ixtisası

060503 - Nəzəri və riyazi fizika ixtisası

060104 - Fizikanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Doktorantura

2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası ixtisası

2212.01 - Nəzəri fizika

5801.01 - Fizikanın tədrisi metodikası

  1. 3. Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi

Bakalaviatura

050106 -Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası

050105 -Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası

??????? - İnformatika müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060501 - Riyazi analiz ixtisası

060501 - Funksional analiz ixtisası

060501 - Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi ixtisası

060501 - Cəbr və topologiya ixtisası

060105 - Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060509 - Informatika ixtisası

060113 - Informatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Doktorantura

1202.01 - Analiz və funksional analiz ixtisası

1211.01 - Diferensial tənliklər ixtisası

5801.01 - Riyaziyyatın tədrisi metodikası ixtisası

5801.01 - Informatikanın tədrisi metodikası ixtisası

  1. 4. Filologiya fakültəsi

Bakalaviatura

050101 - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası

050103 - İngilis dili müəllimliyi ixtisası

050103 - Fransız dili müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060201 - Ümumi dilçilik ixtisası

060101 - Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060201 - Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası

060201 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi ixtisası

060201 - Folklorşünaslıq və mifologiya ixtisası

060101 - Türk xalqları ədəbiyyatı ixtisası

060201 - Azərbaycan dili ixtisası

060201 - Ingilis dili ixtisası

060103 - Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060201 - Dünya ədəbiyyatı ixtisası

Doktorantura

5704.01 - Dil nəzəriyyəsi ixtisası

5706.01 - Azərbaycan dili ixtisası

5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası

5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı ixtisası

5818.01 - Dünya ədəbiyyatı ixtisası

5801.01 - Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası ixtisası

  1. 5. Biologiya fakültəsi

Bakalavr

050110 - Biologiya müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060505 - Insan və heyvan fiziologiyası ixtisası

060109 - Biologiyanın fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060505 - Onurgalılar zoologiyası ixtisası

060505 - Onurgasızlar zoologiyası ixtisası

060505 - Botanika ixtisası

Doktorantura

2401.01 - Zoologiya ixtisası

2411.01 - Insan və heyvan fiziologiyası ixtisası

2417.01 - Botanika ixtisası

5801.01 - Biologiyanın tədrisi metodikası ixtisası

  1. 6. Tarix fakültəsi

Bakalavr

050113 -Tarix müəllimliyi ixtisası

050114 -Tarix-cografiya müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060206 -Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası

060206 -Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi ixtisası

060206 -Türk dünyası tarixi ixtisası

060111 -Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060206 -Arxeologiya və etnoqrafiya ixtisası

060206 -Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası

060119 -Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası

060407 -Menecment ixtisası

Doktorantura

5502.01 - Ümumi tarix ixtisası

5503.02 - Vətən tarixi ixtisası

5505.02 - Arxeologiya ixtisası

5801.01 - Tarixin tədrisi metodikası ixtisası

5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsilin tarixi ixtisası

  1. 7. Coğrafiya və ÇH fakültəsi

Bakalaviatura

050115 - Coğrafiya müəllimliyi ixtisası

050107 - Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ixtisası

050407 - Menecment ixtisası

050510 - Ekologiya ixtisası

Magistratura

060506 - Iqtisadi və sosial coğrafiya ixtisası

060506 - Landşaftşünaslıq ixtisası

060506 - Azərbaycan fiziki cografiyası ixtisası

060112 - Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodoıogiyası ixtisası

Doktorantura

5401.01 - Iqtisadi coğrafiya ixtisası

  1. 8. Pedaqoji fakultə

Bakalavr

050118 - İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

050109 - Musiqi müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060108 - Musiqi fənlərinin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060119 - Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq ixtisası

060115 - İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası ixtisası

Doktorantura

5801.01 - Musiqi fənninin tədrisi metodikası ixtisası

5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsilin tarixi ixtisası

  1. 9. Pedaqogika-psixologiya fakültəsi

Bakalaviatura

050120 - Məktəbəqərər təlim və tərbiyə ixtisası

050119 - Korreksiya edici təlimin ixtisası

050121 - Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisası

Magistratura

060209 - Pedaqoji psixologiya ixtisası

060118 - Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisası

060209 - Ümumi psixologiya ixtisası

060117 - Məktəbəqərər təlim və tərbiyənin metod və metodologiyası ixtisası

060116 - Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası ixtisası

Doktorantura

6104.01 - Pedaqoji psixologiya ixtisası

6107.01 - Ümumi psixologiya ixtisası

  1. 10. Mühəndis-pedaqoji fakultə

Bakalavr

050108 - Texnologiya müəllimliyi ixtisası

050117 - Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisası

Magistratura

060114 - Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

060114 - Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Statistik göstəricilər

Fakültəni indiyə qədər 14 mindən çox mütəxəssis bitirmişdir.

Hazırda fakültənin magistr pilləsində  878 tələbə

461 nəfər əyani şöbədə

417 nəfəri isə qiyabi şöbədə

2012-2013-cü tədris ilində magistraturanın əyani şöbəsinə 236, qiyabi şöbəsinə isə 107 magistr qəbul olmuşdur.

İnformasiya yardımı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 2014-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə xarici dildən (ingilis, alman, fransız) minimum doktorluq imtahan qaydaları (2013)

2013-2014-cü tədris ilində magistraturaya daxil olmuş tələbələrin təqdim edəcəkləri sənədlərin siyahısı

“Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı” nda ADPU-nu təmsil edənlərin siyahisi