шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

Nəşriyyat şöbəsi

Tarixi

Universitetdə nəşriyyat və mətbəə 1948-ci ildə yaradılmış və müvafiq avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Nəşriyyat şöbəsi (müdiri Hüseyn Hacıyev) öz işini günün tələblərinə uyğun səviyyədə qurmağa çalışır. Proqram, metodik göstəriş və dərs vəsaitləri nəşriyyat şöbəsində koordinasiya edilir, nəşr olunan vəsaitlər kataloq sistemi ilə nəzarətdə saxlanılır.

Fəaliyyəti

Universitetin daxili nəşriyyatında son 5 ildə bakalavr təhsil pilləsinə uyğun 2125 adda dərs vəsaiti, metodik vəsait və metodik göstərişlər çap olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa uyğun olaraq, təhsildə baş verən ciddi dəyişikliklər nəşriyyat şöbəsinin işini bakalavr və magistr təhsil pilləsinə uyğun qurmağa yönəltmişdir. Bakalavr pilləsi üçün 18 ixtisas üzrə 508 fənn proqramı Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə çap olunaraq istifadəyə verilmişdir.

Magistr pilləsi üzrə yeni tədris planlarına uyğun olaraq, fənn proqram və dərsliklərinin hazırlanması işi də daim diqqət mərkəzində durur. Hazırda magistr pilləsi üzrə 28 fənnin proqramı işlənıniş və çap olunınuşdur. Bütövlükdə son bir ildə 250 ç.v. həcmində dərs vəsaiti, metodik göstəriş, proqram çap olunınuşdur ki, bu da tələbələrin tədris ədəbiyyatına olan tələbatını ödəməyə xidmət edir.

Universitetin kitabxanasına son 5 ildə aşağıdakı miqdarda dərs vəsaiti verilmişdir:

  • 2009-cu  il -2.816 nüsxə -138 adda
  • 2010-cu il -2.872 nüsxə -191 adda
  • 2011-ci il -2.913 nüsxə -197 adda
  • 2012-ci il -2.516 nüsxə -285 adda
  • 2013-ci il -2.718 nüsxə -235 adda

Hazırda nəşriyyat şöbəsində öz işinin öhdəsindən layiqincə gələn 18 nəfər işçi çalışır. Onlar universitet rəhbərliyinin tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək baxımından qarşıya qoyduğu vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsində fəal iştirak edirlər.

 Son vaxtlar mətbəə üçün yeni avadanlıqlar alınaraq quraşdırılmışdır ki, bu da çap məhsullarının müasir standartlara uyğun hazırlanınasına səbəb olmuşdur.