шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Fakültələr

    Quliyev Arzu Məsim oğlu

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

ADPU-nun Hesablama riyaziyyatı və informatika  kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 012 498 63 93

Qısa bioqrafik məlumat:

1968-ci  il iyunun 4-də Basarkeçer rayonunun Böyuk Məzrə  kəndində anadan olub.Evlidir.İki  oğlu,bir qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı:

 • 1985 –ci ildə Böyük Məzrə kənd orta məktəbini fərqlənmə attestatı ilə bitirib.
 • 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  riyaziyyat  ixtisasını  bitirib.
 • 2006-cı ildə dissertasiya işi müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.
 • 2016-ci ildə dosent elmi adını alıb.

Əmək fəaliyyəti:

 • 1990-cı ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrası nəzdində “EHM labarotoryasında” II –ci dərəcəli riyaziyyatçı və proqramist vəzifəsində çalışıb.
 • 2000-ci ildə ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında tam ştat  müəllim  vəzifəsinə təyin edilib.
 • 2001-cı ildə ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında  tam ştat  müəllim  vəzifəsinə seçilib.
 • 2007-ci ildə ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında tam ştat  baş müəllim  vəzifəsinə seçilib.
 • 2013-ci ildən ADPU-nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasında tam ştat  dosent  əvəzi vəzifəsinə  seçilib.
 • 2014-ci ildən ADPU-nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasında tam ştat  dosent   vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

 • İnformatika və təhsildə İKT
 • Təhsildə İKT
 • Kompyuter şəbəkələri, internet və multimediya vasitələri
 • Proqramlaşdirma dilləri

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı:

 • ECDL (European Computer Driving Licence-Avropa Kompüter Səviyyə Ölçmə Sertifikatı) Riqa Texniki Universiteti 2014
 • ECDL (European Computer Driving Licence-Avropa Kompüter Səviyyə Ölçmə Sertifikatı) Latviya Universiteti 2014
 • ECDL (European Computer Driving Licence-Avropa Kompüter Səviyyə Ölçmə Sertifikatı) Varşava texniki universiteti 2015
 • ECDL (European Computer Driving Licence-Avropa Kompüter Səviyyə Ölçmə Sertifikatı) Varşava Vistula universiteti 2015
 • ECDL (European Computer Driving Licence-Avropa Kompüter Səviyyə Ölçmə Sertifikatı) Madrid universiteti Karlosa adına III (Xetafe) 2015
 • ECDL (European Computer Driving Licence-Avropa Kompüter Səviyyə Ölçmə Sertifikatı) Unviversitet Alekala (Alekala şəhəri İspanya) 2015

Seçilmiş əsərlər:

 • Dairəvi həlqələrlə gücləndirilmiş və içərisində doldurucu olan slindrik örtüyün sərbəst rəqsləri. Təbiət elmləri seriyası, ADPU, Bakı, 2001,  № 1,   s.19-25
 • Zadaçi o svobodnıx kolebaniəx svaə v qruppe. Təbiət elmləri seriyası, ADPU, Bakı, 2001, №1. s. 14-18
 • Ətalət təsiri nəzərə alınan mühitdə doldurulmuş və həlqələrlə gücləndirilmiş slindirik örtüyün sərbəst rəqsləri. 61-ci Elmi konfransının materialları, II buraxlış. Bakı, ADPU, 2001. s.204- 205
 • Həlqələrlə gücləndirilmiş içərisində doldurucu olan slindirik örtüyün məxsusi rəqslərinə doldurucunun ətalət təsrinin tədqiqi.62-ci Elmi konfransının materialları, III buraxlış.Bakı, ADPU, 2002. s.133-134
 • Mühitlə doldurulmuş silindrik gücləndirilmiş örtüklərdən öz tərəddüdləri. Bakı Dövlət Unversitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. BDU, № 1, 2002. s.138-144. (rus dilində)
 • Məcburi və əsaslandırılmış qişanın doldurulması ilə silindirik örtüklər. (rus dilində) K.A.Kərimovun anadanolmasının 85 illiyinə həsr edilmiş “Bütöv mühit mexanikasının dinamik məsələlərə mövzusunda xatirə-yubileyi konfransının materialları,AzTU,Bakı,2002. s.62-65
 • Silindrik qişaları, gücləndirilmiş halqavari qabırğaları və dolu mühiti öz tərəddüd tədqiqi. 63-cü Elmi konfransının materialları, IV buraxlış. Bakı, ADPU, 2003. s.183-184. (rus dilində)
 • Silindrik gücləndirilmiş örtüklərdən öz tərəddüdləri ilə, başdan-başa doldurulması. Elmi əsərlər fundamental elmlər, AzTU, Bakı, 2004, №4. s.97-98. (rus dilində)
 • Öz tərəddüdləri ilə başdan-başa doldurulmuş və sonsuz maye ilə konstruktiv silindrik  örtüklərin qişaları. Elmi əsərlər fundamental elmlər, AzTU, Bakı, 2005, №2. s.90-93(rus dilində)
 • İnformasiya texnoloqiyalarının didaktik imkanknları haqqinda. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, ADPU Bakı-2009 №6. s.276-279
 • Kompüterli təlim prosesində öyrədici proqramlara verilən pedaqoji tələblər haqqında. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, ADPU-2011 №1. s.325-328
 • Distant təhsil haqqında. Pedaqoji Universitet Xəbərləri Bakı, ADPU-2012 №1. s.311-313
 • Kompüter texnikasının köməyi ilə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasının təşkili. Pedaqoji Universitet Xəbərləri Bakı, ADPU-2013 №4. s.348-350
 • Koordinatları ilə verilmiş vektorların hasili. Pedaqoji Universitet Xəbərləri Bakı, ADPU-2014 №1. s.30-32
 • Təlim texnologiyalarının mahiyyəti və məzmunu. Bakı Qızlar Universitetinin elmi əsərləri. Bakı, 2014 №4. s.87-90
 • Təlim prosesində kompüter Texnikasından istifadənin elmi-didaktik əsasları. Pedaqoji Universitet Təhsildə İKT. Bakı, 2014 №4. s.74-77
 • Informatika dərslərinin tipoloji xüsusiyyətləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “İnvestisiya qoyluşlarının siyasi aspektləri və iqtisadi səmərəliyi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki Konfransın Materialları (5-6 may 2015) Biznes Universiteti” nəşriyyatı, 2015 s.268-271
 • Kompüter texnikasının köməyi ilə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılmasının təşkili. Bakı Qızlar Universiteti elmi əsərləri. Bakı, 2016 №2.  s.81-84
 • İnformasiya texnologiyalarının pedaqoji prosesdə yeri və rolu. Bakı Qızlar Universiteti  Bakı, elmi əsərləri. 2016 №4. s.206-210
 • Kompüter təliminin metodları və təşkili formaları. Bakı Qızlar Universiteti Bakı, elmi əsərləri. 2017 №1. s.273-276
 • Paylanmış şəbəkələrdə məhdud və qeyri-məhdud buferi xidmət sistemləri növbədə modellərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün modelləşdirilməsi və simulyasiyası. Journal of Modern Technology and Engineerinq. Volume 2, №1, 2017. pp.(90-105). (ingilis dilində)
 • Müdafiə qarşı qara dəlik mobil və hoc networksdən istifadə edərək süni immun sistemlərinə hücum edir. J. Modern Technology & Engineering Vol.2, No.3, 2017. (pp.231-248). (ingilis dilində)

Kitablar.

 • Ş.A.Talıbova, Ə.Q.Pələngov, A.M.Quliyev. İnformatika labarotoriya. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-2006.
 • A.M.Quliyev, S.S.Həmidov. İnformatika və onun tədrisi metodikası. Kurrikulum. Azərbaycan respublikasında ali təhsilin bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə Bakı, TN- 2008. 66s.
 • A.M.Quliyev. İnformatikada “Excel elektron cədvəli və ondan istifadə texnoloqiyas” mövzusunun tədrisi metodikası. Metodik vəsait. Bakı, ADPU-2012. 52s.
 • A.M.Quliyev. İnformatika. Dər vəsaiti. Bakı 2012. 206s.
 • R.Z. Hümbətəliyev, A.M. Quliyev, Ç.M. Həmzəyev, K.Q. Qasımova, A.S. Sadiqov. İnformatika və təhsildə İKT. Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2018.
 • Rövşən Hümbətəliyev, Zenfira Tağıyeva, Sevinc Cəbrayılzadə, Arzu

    Quliyev, Sevinc Şabanova. İnformatikanın tarixi və metodologiyası. Dərs     

    vəsaiti. Bakı,2018.