шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Tarix test

Tarix və Coğrafiya fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları

 Kredit Yaz

FK205( Tarix - Azərbaycan bölməsi, Qiyabi)

Kurikulum   2018/201911_205_05_096
Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları 2018/201911_205_05_191
Qafqaz Albaniyasının problemləri 2018/201911_205_05_202
XX əsrdə Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı 2018/201911_205_05_613
H,Əliyev və Konstitusiya qarışıq  2018/201911_205_05_832
Dinlər tarixi 2018/201911_205_05_696

FK206( Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi, Qiyabi)

Kurikulum                                                           2018/201911_206_05_096
Coğrafiyanın tədrisi metodikası. 2018/201911_206_05_126
Fəlsəfə qarışıq 2018/201911_206_05_149
Azərbaycanın mühafizə olunan əraziləri 2018/201911_206_05_907
Toponimika  2018/201911_206_05_955

FK106 Coğrafiya

 Informatika və təhsidə İKT. 2018/201921_106_03_183 
 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 2018/201921_106_03_410 
 İstehsalın texniki iqtisadiəsasları 2018/201921_106_01_623 

DÖVLƏT İMTAHANI

FK108 Tarix

 Azərbaycan tarixi                                        2018/2019_105_04_121 
 Müasir tarix 2018/2019_105_04_189 
 Pedaqogika 2018/2019_105_04_197 
Tarixin tədrisi metodikası 2018/2019_105_04_225 
Türk xalqları tarixi 2018/2019_105_04_237

FK106 Coğrafiya

 Coğrafiyanın tədrisi metodikası                  2018/2019_106_04_126 
 Materiklərin fiziki coğrafiyası 2018/2019_106_04_176 
 Pedaqogika 2018/2019_106_04_197 
 Ümumi yerşünaslıq 2018/2019_106_04_242 
 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 2018/2019_106_04_410 

FK128 Tarix ( RUS bölməsi)

 История Азербайджана                             2018/2019_128_04_295 
 Современная история 2018/2019_128_04_363 
 Педагогика 2018/2019_128_04_371 
 Методика преподавания истории 2018/2019_128_04_399 
 История тюрских народов 2018/2019_128_04_411 

FK134 Tarix və coğrafiya

 Azərbaycan tarixi 2018/2019_134_05_121 
 Pedaqogika 2018/2019_134_05_197 
 Türk xalqları tarixi 2018/2019_134_05_237 
 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 2018/2019_134_05_410 
 Materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası 2018/2019_134_05_416 
CTM vəTTM 2018/2019_134_05_905

FK205 Tarix (Qiyabi)

 Azərbaycan tarixi                                         2018/2019_205_05_121
 Müasir tarix 2018/2019_205_05_189
 Pedaqogika  2018/2019_205_05_197
Tarixin tədrisi metodikası 2018/2019_205_05_225
Türk xalqları tarixi 2018/2019_205_05_237

FK206 Coğrafiya (Qiyabi)

 Coğrafiyanın tədrisi metodikası                   2018/2019_206_05_126 
 Materiklərin fiziki coğrafiyası 2018/2019_206_05_176
 Pedaqogika 2018/2019_206_05_197 
 Ümumi yerşünaslıq 2018/2019_206_05_242
 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. 2018/2019_206_05_410

FK 119 Menecment

 İqtisadiyyat  2018/2019_119_04_170
 Pedaqogika 2018/2019_119_04_197 
 Ümumi psixologiya dövlet qarışıq 2018/2019_119_04_201 
 İdarəetmə nəzəriyyəsi - qarışıq variant 2018/2019_119_04_837 
 Təhsilin əsasları və Azərbaycanda təhsil sistemi 2018/2019_119_04_877