шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

Tarix test

Tarix və Coğrafiya fakültəsi üzrə nümunəvi test-bankları

FK105 (Tarix - Azərbaycan bölməsi - Əyani)

1. Asiya və Afrika ölkələri tarixi 2018/20191_105_04_105
2. Müasir tarix 2018/20191_105_04_189
3. Qafqaz Albaniyasının problemlər 2018/20191_105_04_202
 4. Tarixin tədrisi metodikası   2018/20191_105_04_225
 5. XX əsrdə Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı 2018/20191_105_04_613
6. Kurikulum 2018/20191_105_05_096

FK205 (Tarix - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1.  Asiya və Afrika ölkələri tarixi                             2018/20191_105_04_105
2. Müasir tarix 2018/20191_205_04_189
3. Tarixin tədrisi metodikası 2018/20191_205_05_225
4.Mülki müdafiə 2018/20191_205_05_191 

FK206 (Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi - Qiyabi)

1.  CTM                                                                2018/20191_206_04_126
2. Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası 2018/20191_206_05_112
3. Suların mühafizəsi, Xəzərin ekologiyası 2018/20191_206_05_309
4. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 2018/20191_206_05_410

FK134 ( Tarix və coğrafiya müəllimliyi - Əyani)

1. Riyaziyyat  2018/20191_134_04_214
2. Yeni tarix  2018/20191_134_04_252
3. Suların mühafizəsi, Xəzərin ekologiyası 2018/20191_134_04_309
4. Əhali coğrafiyası 2018/20191_134_04_406
5. Materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası 2018/20191_134_04_416
6. XX əsrdə Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı 2018/20191_134_04_613
7. Kurikulum  2018/20191_134_05_096
8. Coğrafiyanın tədrisi metodikası 2018/20191_134_05_126
9. Tarixin tədrisi metodikası 2018  2018/20191_134_05_225
10.Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası II 2018/20191_134_05_410
11. XVIII-XİX əsrlərdə Rusiyanın Qafqaz siyasəti 2018/20191_134_05_514
12. Toponimika 2018/20191_134_05_955

FK128 (Tarix - Rus bölməsi)

1. Kурикулум               2018/20191_128_04_041
2. История Азии и Африки 2018/20191_128_04_279
3. Новейщая история 2 2018/20191_128_04_363
4. Проблемы истории Кавказский Албании 2018/20191_128_04_376
5.Методика преподавания истории 2018/20191_128_04_399
6. Национально - освободительное движение в Азербайджанı 2018/20191_128_04_672
   

FK106( Coğrafiya müəllimliyi - Azərbaycan bölməsi)

 Kurikulum                                                                2018/20191_106_04_096 
 CTM 2018/20191_106_04_126 
 Fəlsəfə 2018/20191_106_04_149 
Coğrafiya tarixi 2018/20191_106_04_530
Ekologiya və təbiətin mühafizəsi 2018/20191_106_04_731
Toponimika 2018/20191_106_04_955

 

Kredit

FK205( Tarix - Azərbaycan bölməsi, Qiyabi)

 Şərqi Avropa xalqlari tarixi                                        2018/201911_205_03_298 
 Azərbaycan tarixi 2018/201911_205_04_121 

FK206( Coğrafiya - Azərbaycan bölməsi, Qiyabi)

 Geomorfologiya                                                       2018/201911_206_02_158 
 Biocoğrafiya 2018/201911_206_02_622 
 Zoocoğrafiya 2018/201911_206_03_916 
 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası 2018/201911_206_04_111 
Materiklerin fiziki cografiyasi 2018/201911_206_04_176