шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

TƏDQİQAT

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

KİTABXANA

E-ADPU

Fizika və texnologiya fakültəsi

Fizika və Texnologiya fakültəsi

 

 

             
 Dasdemirov Arzu dekan1  Abdullayeva Tuti tyutor 2  Abdurəhmanova Vəfa tyutor 3  Rüstəmova Gülbəniz tyutor 4  liyeva Aygün tyutor5  badova Şəfa operator Məmmədova Nuran operator
Daşdəmirov Arzu
Dekan 
Abdullayeva Tuti
Tyutor 
Abdurəhmanova Vəfa
Tyutor 
Rüstəmova Gülbəniz
Tyutor 
 Əliyeva Aygün
Tyutor
İbadova Şəfa
Operator 
Məmmədova Nuran
Operator
             
             
             

 

 

Tarixi

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən fəaliyyət göstərən 3 şöbədən biri fizika-riyaziyyat şöbəsi olmuşdur. İlk dekan Peterburq Universtetinin məzunu, prof. M.Əfəndiyev olmuşdur.  Şöbənin fizika bölməsində dos. R.M.Məlikov, N.Q.Berq və başqaları çalışmışdır. Keçən əsrin 30-cu illərində şöbə fizika –riyaziyyat fakültəsi adlandırılmış və fakültəyə professor A.Q.Abbaszadə dekan təyin edilmişdir.

Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1968/1969-cu tədris ilində iki müstəqil fakültəyə - fizika və riyaziyyat fakültələrinə ayrılmışdır. Fizika fakültəsinin ilk dekanı dos. Teyfur Xasməmmədov (1968-1971) olmuşdur. 2015-ci il oktyabrın 20-dən Fizika və Texnologiya fakültələri birləşdirilmişdir.

Fizika fakültəsinə:

 • dos. Əlisa Əhmədov (1971-1975)
 • prof. Ələkbər Kərimov (1975-1981)
 • prof. Kamal Hüseynov (1981-1984)
 • dos. Mikayıl Əliyev (1984-1987)
 • prof. Edil Eyvazov (1988-1989)
 • prof. İsgəndər Cəfərov (1989-1995) rəhbərlik etmişlər.
 • Fizika fakültəsinə 1996-cı ilin mart ayından 2016-cı ilə qədər professor Mirzəli Murquzov rəhbərlik edib.
 • Fizika fakültəsinə 2016-cı il noyabr ayından fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Arzu Daşdəmirov rəhbərlik edir.

Strukturu

Bakalavr ixtisasları

 • Fizika müəllimliyi
 • Texnologiya müəllimliyi

Magistr ixtisasları

 • Fizikanın tədrisi metodikası
 • Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

Doktor ixtisasları

 • Yarımkeçiricilər fizikası
 • Molekulyar və istilik fizikası
 • Fizikanın tədrisi metodikası və metodologiyası
 • Bərk cisimlər fizikası

Statistik göstəricilər

 • Fakültəni indiyə qədər 4 mindən çox mütəxəssis bitirınişdir
 • Hazırda fakültənin bakalavr pilləsində 834 tələbə757 nəfər əyani şöbədə (bunlardan 3 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır)
 • Dövlət sifarişi 347
 • Ödənişli 410
 • Magistr pilləsində 40 nəfər magistr
 • Elmi-pedaqoji kadrlar
 • 5 elmlər doktoru, professor
 • 28 fəlsəfə doktoru, dosent
 • 7 fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • 11 baş müəllim
 • 10 müəllim

İnformasiya yardımı

 1. Fizika və texnologiya fakültəsi Mövcüd vəziyyət, görülən işlər və inkişaf perspektivləri, 20 dekabr 2017-ci il

Test bankı