шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Metodiki təminat və akkreditasiya bölməsi

Tədris prosesinin metodiki təminat və akkreditasiya bölməsi 03 oktyabr 2016-cı ildə Tədrisin idarəolunması və tədris texnologiyaları Mərkəzinin bölməsi  olaraq yaradılmışdır.

ADPU da Tədrisin idarə edilməsində struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar 2018-ci ilin yanvar ayından etibarən şöbə ADPU-nun Tədris Departamentinin Metodiki təminat və akkreditasiya bölməsi adlanır.

Bölmənin fəaliyyətlər sırasına:

 • Bölmə tədris prosesinin metodiki təminatını planlaşdırır və təşkil edir.
 • Universitetdə tədris-metodiki işi əlaqələndirir, metodiki xidmət sahəsində innovativ pedaqoji ideyaları tətbiq edir.
 • Tədris metodik işlər üzrə əsas normativ sənədlərin uçotunu aparır, sistemləşdirir və lokal şəbəkədə yerləşdirir.
 • Bütün ixtisaslar və ixtisaslaşmalar üzrə metodik materialların işlənib hazırlanmasına və yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
 • Fakültə və kafedralarda tədris metodiki işlərin vəziyyətini təhlil və nəzarət edir, elmi metodiki materialların mənimsənilməsində professor-müəllim heyətinə praktiki yardımını göstərir.
 • Tədris prosesinin təşkilində kafedralara və digər struktur bölmələrinə metodiki yardım göstərir.
 • Tədris prosesi üçün tədris-metodiki, dərslik və dərs vəsaiti, didaktik və informasiya materialları ilə təmin edir, tədris-proqram sənədlərinin və metodiki materialların işlənib hazırlanmasını təşkil edir.
 • Müxtəlif ixtisaslar üzrə fənlərin metodiki təminatı üçün zəruri olan tədris  və metodiki  nəşrlərin  hazırlanması işlərini əlaqələndirir.
 • Tədris və tədris-metodiki işlərlə bağlı əmr layihələrini və hesabatları işləyib hazırlayır.
 • Kitab fondunun elmi-metodiki ədəbiyyatla zənginləşdirilməsi sahəsində təkliflər hazırlayır.
 • Professor-müəllim heyəti tərəfindən hazırlanmış tədris və metodiki nəşrlərin elektron kitabxanada yerləşdirilməsini təşkil edir.
 • Tədris prosesinə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi, tədris plan və proqramların, metodik göstərişlərin, mühazirə mətinlərinin və digər elmi metodik sənəd və tədris vəsaitlərinin elektron variantlarının hazırlanmasına nəzarət edir.
 • Universitetdə tədris prosesinin təşkili vəziyyətinin monitorinqində iştirak edir.
 • Son beş ildə universitetin hazırladığı tədris-metodiki materialları, qrif ilə çap edilmiş dərslik və dərs vəsaitlərinin monitorinqini aparır.
 • Universitetdə hazırlanan tədris sənədlərinin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu müəyyən edir.
 • Təhsil proqramları üzrə hazırlığın məzmun və strukturunu müəyyənləşdirir.