шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrası

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının  dosenti

Tel: (+994)504281516 / (+994)704281516

Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: Bakı, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, məhəllə 4090/94ev 4, mənzil 8

Qısa bioqrafik məlumat

1962-ci il iyulun 7-də Masallı payonu Mahmudavar kəndində anadan olub.

Evlidir, İki oğlu var. Hər ikisi ali təhsillidir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

1979-cu ildə Masallı rayonu, Mahmudavar kənd orta məktəbini bitirib;

1983-1986 Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumu – istehsalat təlimi ustası

1990-1994 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – ÜTF və əmək müəllimi

1994-1995 ABPKİA və YHİ – praktik psixoloq

1999-2004 Təhsil Problemləri İnstitutu – dissertant

2004-cü ildə 13.00.01-Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı alıb.

2014-cü ildən dosentdir (psixologiya üzrə).

 Əmək faəliyyəti

1986-1988 - Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumunda texniki nəzarətçi (texnadzor)

1989-1992 - Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumunda komsomol komitəsinin katibi

1992-1997 - Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumunda baş dispetçer

1996-2000 - Odlar Yurdu Universitetində baş dispetçer, dekan müavini

1997-2012 - Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumunda tam ştat psixologiya müəllimi

2000-2012 – AMİ-nun Psixologiya kafedrasında 0.5 ştat baş müəllimi

2012-2013 – AMİ-nun Psixologiya kafedrasının baş müəllimi

2014-2016 - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Psixologiya kafedrasının dosenti

2014-2016 - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Pedaqoji” fakültənin dekanı

2016 – ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasının dosenti.

Apardığı dərslər:

Psixologiyanın əsasları

Yaş psixologiyası

Uşaq psixologiyası

Pedaqoji Psixologiya

Elmi əsərlərin sayı: 
Monoqrafiya - 1
Dərs vəsaiti – 1

Metodik vəsait – 4

Tədris programı – 17

Məqalə və tezis – 21

Kitabları:

1.“Halal adam” (Bakı,2006)-monoqrafiya.

2. Uşaqlarda hafizənin inkişafının səmərəli yolları (Bakı,2007)-metodik vəsait.

3. 222 psixoloji test (Bakı,2007)-metodik vəsait.

4. Psixologiya fənni üzrə testlər (Bakı, 2010)-metodik vəsait.

5. Psixologiya (Bakı, 2011)-dərs vəsaiti.

6. Yeniyetmələrlə aparılan psixoloji işin xarakteristikası (Bakı, 2013)-metodik vəsait.

Nailiyyətləri: 

1.2001-Sertifikat: UNİCEF tərəfindən Mina Təhlükəsinin izahına dair təşkil    edilmiş seminar.

2.2002-Sertifikat: UNİCEF və ANAMA-nın birgə təşkil etdiyi Mina Təhlükəsinin izahı üzrə  təkmilləşdirmə kursu.

3.2002-Sertifikat: Amerika hərbi mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunmuş 10 günlük Mina Təhlükəsinin izahı üzrə  təkmilləşdirmə kursu.

4.2006-Sertifikat: “Təhsilin əsasları” fənni üzrə təşkil olunmuş 21 günlük təlim kursu.

5.2007-Sertifikat: “GENDER və TƏHSİL” müəllimlər üçün qısamüddətli treninq.

6.2009-Sertifikat: “Fəal və interaktiv təlim” mövzusunda keçirilmiş 5 günlük seminar.

7.2014-Beynəlxalq sertifikat: AMİ-nin təşkilatçılığı ilə “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” III Beynəlxalq konfrans.

8.2014-Sertifikat: Türkiyədə təşkil olunmuş “YÜKSEK ÖĞRETİM YÖNETİMİ” iki həftəlik (30 kredit) seminar.

9.2014-Diplom: “Qızıl qələm” mediya mükafatı-Azər.KİVİHİ.

Elmi əsərlərin siyahısı (son 5 ildə):

Sıar

Adı

Əsərin

xarakteri

Əsər haqqında məlumat

Həcmi

Şərikli

1

Yeniyetmələrlə aparılan psixoloji işin xarakteristikası.

Metodik vəsait

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı,2013.

5.25ç.v.

 

2

Yeniyetməlik dövrün-

də intihar problemi

Məqalə

Humanitar elmlərin öyrənil-

məsinin aktual problemləri. Bakı, Mütərcim, 2013.

s.159-163

 

3

Yeniyetməlik dövründə

yaranan psixoloji prob-

lemlər

Məqalə

“Müəllim hazırlığının müa-

sir problemləri:texnologiya, təhsil və inkişaf”

III Beynəlxalq Elmi konfran-

sın materialları. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı, 2014.

s.70-72

 

4

Психологические особенности обучения устном формам коммуникации

Məqalə

Институцийний розвиток социално-економичних систем: национальна економика углобалному середовищи. VI Межнародной науково-практичной интернет-конференций,Полтава,2014.

s.146-148

Həm-müəllif

5

Uşaqların əqli inkişafında didaktik oyunların rolu.

Məqalə

Humanitar elmlərin öyrənil-

məsinin aktual problemləri. Bakı, Mütərcim, 2017. № 1.

s.252-255

 

6

Gənclərin davranışını səciyyələndirən psixoloji xüsusiyyətlər.

Məqalə

ADPU, Tarix, insan və cəmiyyət jurnalı. 2017. № 2.

s.63-67

 

7

Təlim psixologiyası fənni üzrə tədris proqramı.(Korreksiyaedici təlim ixtisası üçün).

Proqram

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2017. № 1.Nəşriyyat-ADPU.

1 ç.v.

Həm-müəllif

8

Pedaqoji psixologiya fənni üzrə tədris proqramı.(Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası üçün).

Proqram

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2017. № 2.Nəşriyyat-ADPU.

1 ç.v.

Həm-müəllif

9

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında milli mənlik şüuru və milliözünüdərkin psixoloji xüsusiyyətləri.

Məqalə

“Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə” Respublika elmi-praktik konfrans. Bakı, 2017. Nəşriyyat-ADPU.

s.81-86