шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrası

Psixologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.

ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya  kafedrasının müəllimi.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • • 1969-cu ildə Qərbi Azərbaycanın Qafan şəhərində anadan olub.
 • • 1986-cı ildə Qafan şəhərinin 8№-li orta məktəbini bitirib.
 • • Ailəlidir, iki qızı var.
 • • Ali təhsillidir. 1995-ci ildə N.Tusi adına Pedaqoji İnstitutunun Məktəbəqədər pedoqogika və psixologiya fakultəsini bitirib.
 • • 2005-ci ildə ADPU-nun yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasında baş labarant vəzifəsinə təyin edilib.
 • • 2006-cı ildə həmin kafedrada müəllim vəzifəsinə təyin edilib.
 • • 2006-cı ildə ADPU-nun Dissertantı olub.
 • • 2010-cu ildə “Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında Azərbaycan xalq nağılları və atalar sözlərinin rolu” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək 20.02.2013-cü ildə psixologiya elmləri üzrə fəlsəfi doktoru adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • • 2005-ci ildə ADPU-nun yaş və pedaqoji psixologiya  kafedrasında baş labarant. 
 • • 2006-cı ildə ADPU-nun yaş və pedaqoji psixologiya  kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin edilib.
 • • 2012-ci ildən psixologiya fənni üzrə fəlsəfi doktoru adını alıb.

Dərslik, dərs vəsaiti, metodik tövsiyyə

 1. 1. Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinin sosial psixoloji mahiyyəti. Bakı.2001
 2. 2. Etnopsixologiya. Bakı.2016                                                                  

 Proqramlar.

 1. 1. Defektologiyanın müasir problemləri Bakı.2014
 2. 2. Tərbiyə və özünütərbiyənin psixopedaqoji problemləri Bakı.2014
 3. 3. Psixologiya elminin tarixi və metodologiyası Bakı.2014
 4. 4. Ünsiyyət psixologiyası müasir problemləri Bakı.2014
 5. 5. Uşaq və şagirdlərin qruplarında qarşılıqlı münasibətlər Bakı.2014
 6. 6. Autizm, səbəbləri və ümumi xarakteristikası Bakı.2015
 7. 7. Pedaqoji psixologiya və psixopedaqogika Bakı.2015
 8. 8. Təlim psixologiyası Bakı.2015

  Elmi məqalələr.

1 “Azərbaycan atalar sözləri və məsələlərdə uşaq psixologiyasına aid fikirlərlərin inkişafı”  Bakı. ADPU. 2005, №5

2 “Azərbaycan xalq nağıllarında uşaq psixologiyası moivləri”. “Xəbərlər”. Bakı.ADPU.2006,№3

3 “Nağıllar uşaq və yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində əsas vasitə kimi”.  Elmi xəbərlər.Bakı.ADU.2007,№5

4 “Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı, uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında qüdrətli vasitədir” Elmi xəbərlər.Bakı.ADU.2007,№6

5 “Azərbaycan xalq nağıllarında uşaq psixologiyası konsepsiyası”  Elmi xəbərlər.bakı.ADU 2008,№3

6 “Uşaqda əxlaqi-iradi keyfuyyətlərin formalaşmasında nağıllardan istifadə imkanları”.  “Azərbaycan elmi”. “Beynəlxalq elmi nəzəri” jurnalı.Bakı.2007 №2-3

7 “Bir nağılın psixoloji təhlili”. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII Respublika Elmi konfrasının materialları.Bakı.2008

8 “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda heyvanlar aləmi haqqında təsəvvürlərin formalaşmasında nağıllarınn rolu”.   Mədəniyyət dünyası. Bakı,ADMİU2009, №17

9 Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında xalq fikirləri  Psixologiya jurnalı. Bakı, ADU 2010.№2

10 Мысли об умственной деятельности детей Азербайджанских народных сказках с пословицах   Актуальные проблемы гуманитарных в естевстенных наук.  Москва, 2009, №3

11 Роль Азербайджанских народных сказов в развитии воображения и детей Научной журнал Министерства образования наук. Kazağıstan 2011. №1

12 “Şüur psixikanın yüksək forması kimi”ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin tələbə elmi cəmiyyətinin elmi konfransının proqramı və materialları. ADPU, 2011

13 “Məktəbəqədər dövrdə uşaqlarda əqli proseslərin əsas xüsusiyyətləri” ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin tələbə elmi cəmiyyətinin elmi konfransının proqramı və materialları. ADPU, 2011

14 “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatinda uşaq şəxsiyyətin formalaşmasına aid fikirlər”Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin Elmi konfransının materialları. ADPU, 2013

15 “Nağıllar milli-mənəvi dəyərlərimizin ifadə forması kimi” Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin Elmi konfransının materialları. ADPU, 2013

16 “Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında dəyərlərimizin rolu” Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin Elmi konfransının materialları. ADPU, 2013

17 “Azərbaycan xalq nağıllarında uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərinin inikası  Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin IX elmi konfransının materialları

18 Azərbaycan zərb məsəllərində uşaqların psixoloji xüsusiyyətlərinə aid fikirlərin inikası Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin IX elmi konfransının materialları

19 H.Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimiz Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin Elmi konfransının materialları. ADPU 2013

20 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafında sehirli nağılların rolu, Beynəlxalq elmi nəzəri konfransın materialları. Bakı.2014

21 Təxəyyül Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin Elmi konfransının materialları. ADPU, 2013

22 Nağıllar milli-mənəvi dəyərlərimizin ifadə forması kimi     Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrinin Elmi konfransının materialları. ADPU, 2013

23 Autizm, səbəbləri və ümumi xarakteristikası           Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xüsusi qayğıy ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiya” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı.2015

24.Самореализация  как основной фактор формирования личности подростка (Республика Казахстан Международный научно-педагогический журнал,2017

25. Kiçik məktəblilərdə özünütərbiyənin psixoloji xüsusiyyətləri,2017

26. Özünüdərk və özünüqiymətləndirmənin sosial psixoloji mahiyyəti,2017

27.Sadəlik və təvazökarlığın psixologiyası, BSU 2017

28.Hisslər və şəxsiyyət, Qazaxstan 2017

29.Humanist psixologiya, AMİU,2017

30.İstedadlı uşaqların psixopedaqoji xüsusiyyətləri Bakı Azər.məktəbi.2018

Tezislər.

1.“Bir nağılın psixoloji təhlili”. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII Respublika Elmi konfrasının materialları.Bakı.2008