шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrası

ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya psixologiya kafedrasının baş müəllimi.dosent

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Qısa bioqrafik məlumat

1968 –ci il fevralın 2 –da  İsmayıllı  rayonunda  anadan olub.

1984-ci ildə İsmayıllı  rayonunda   orta məktəbi bitirib. Ailəlidir.İki övladı var.

  Təhsili

Ali təhsillidir. 1988-ci ildə V.Lenin adına Azərbaycan Dövlət  Pedaqoji   institutunun  pedaqogika və psixologiya məktəbəqədər  ixtisası üzrə bitirib .

 Əmək fəaliyyəti

1988.1.ıx -2003.vııı.26. cü illərdə Xətai  rayonunun  8 saylı  körpələr evi və uşaq bağçasında tərbiyəçi vəzifəsində çalışıb.

2003- vııı.27. il tarixindən  bu gunə kimi ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya  kafedrasında   müəllim vəzifəsində çalışır.

  Apardığı dərslər

- Psixologiya

- Pedaqoji psixologiya

- Psixlogiya tarixi

- Məktəbə psixoloji xidmətin xüsusiyyətləri

  Seçilmiş əsərlər

1. Folklorun psixoloji mahiyyəti Bakı Elmi xəbərlər ADU-2015

2. M.F.Axundovun şəxsiyyətin gerçəkliyi dərk etməsinin psixoloji qanunauyğunluqları haqqında ideyaları Bakı- Elmi xəbərlər ADU-2015

3. Nəsrəddin Tusinin pedaqoji görüşləri və fəlsəfəsi NDU-Naxçıvan-2015

4..N.Gəncəvi yaradıcılığında etnopsixoloji fikirlər və onun tədqiqi Bakı.ADPU-2015 5.Autizm,səbəbləri və ümumi xarakteristikası Bakı ADPU-2015

6. Xüsusi psixologiya Bakı ADPU-2015

7.Psixologiya tarixi Bakı ADPU-2015

8. Psixologiya Bakı ADPU-2015

 9.Tərbiyə və özünütərbitənin  psixopedaqoji  problemləri Bakı ADPU-2015

10. Psixologiya elminin tarixi və metodologiyası Bakı ADPU-2015

11. Ünsiyyət psixologiyasının müasir  problemləri Bakı ADPU-2015

12.Etnopsixologiya Bakı ADPU-2015

13.Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum Bakı ADPU-2015

14.Fəaliyyət və şəxsiyyətin psixologiyası Bakı ADPU-2015

15.Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixolgiyası Bakı ADPU-2015

16. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji əsasları.Bakı ADPU-2015.

17. Azərbaycanda psixoloji fikrininkişafı Bakı ADPU-2016.

18.Təhsildə sosial psixoloji xidmətin xüsusiyyətləri Bakı ADPU -2016

19.Müasir  psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı problemi Bakı ADPU-2016

20.Müstəqillik illərində Azərbaycan psixoloqlarının tədqiqatlarındamilli-mənəvi dəyərlərin dədqiqi Bakı.Qafqaz uni.2016

21.Özünüdərk və özünüqiymətləndirmənin sosial-psixoloji mahiyyəti.Gəncə ş.Elmi xəbərlər.2017.

22.Humanist  psixologiya  Bakı  AMİU-2017

23.Sadəlik və təvəzökarlığın psixologiyası Bakı BSU-2017

24.Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında əxlaqi hisslərə aid fikirlər  (A.A.Bakıxanov) Bakı Qərb.uni.-2017

25.Hisslər və şəxsiyyət ПОИСК  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ЖУРНАЛ –ПРИЛОЖЕНИЕ РЕСРУБЛИКИ  КАЗАХСТАН №3(1) 2017

26.İstedadlı uşaqların psixopedaqoji xüsusiyyətləri Bakı Azər.məktəbi.2018