шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrası

ADPU-nun Yaş və pedaqoji psixologiya  kafedrasının müəllimi:

QISA BİOQRAFİQ MƏLUMAT

 • • 1954-cü ildə Bakı şəhəri Nizami rayonunun Keşlə qəsəbəsində anadan olub.
 • • 1971-ci ildə Nizami rayonunun 201 saylı orta məktəbini bitirib.
 • • Subaydır.
 • • Ali təhsillidir. 1978-cı ildə V.İ.Lelin adına APİ-nin Pedaqoji fakultəsinin ibtidai pedaqogikası və metodikası ixtisasını bitirib.
 • • 1992-ci ildə “Şifahi xalq ədəbiyyatında psixologiya” mövzusu üzrə professor Ə.Baxşəliyevin dissertantı olub, dörd minimum imtahanlarından keçib və müvəffəq qiymətlər alıb. Bəzi səbəblərə görə tamamlanmayıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • • 1973-cı ildən 201 saylı orta məktəbdə işləyib.
 • • 1979-cu ildən ADPU-nun tədris şöbəsində;
 • • 1980-ci ildən ADPU-nun “Yaş və pedaqoji psixologiya ”kafedrasında labarant.
 • • 1986-cı ildən həmin kafedrada saat hesabı üzrə dərs deyib.
 • • 1997-ci ADPU-nun “Yaş və pedaqoji psixologiya ”kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

Proqramlar.

1.Psixologiya tarixi        Bakı.2015

2.Psixologiyanın tədrisi metodikası      Bakı.2015

3.İnkişaf və yaş psixologiyası   Bakı.2015

4.Laqopediya və defektologiyanın əssları        Bakı.2015

5. Əqli gerilik və onun psixokorreksiyası Bakı.2015

6. Ümumi psixologiya (rus dilində) Bakı.2015

7. Yaş və pedaqoji psixologiya (rus dilində) Bakı.2015

8. Методическое пособие по общей психологии Баку.2015

9. Программа по общей психологии Баку . 2015

10. Программа по возрастной педагогической психологии Баку . 2015         

Elmi məqalələr.

 1. 1. Uşağın psixi inkişafında tapmacaların rolu ADPU-nun professor – müəllim heyətinin 63-cü elmi konfransının materiallar. Bakı. 1993
 2. 2. Azərbaycan xalq nağıllarında psixoloji məsələlər Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər. Bakı.2000
 3. 3. Azərbaycanda şifahi xalq yaradıcılığında şəxsiyyət psixologiyasına aid psixoloji fikirlər. N.Tusi adına ADPU-nun professor – müəllim heyətinin 60 – cı elmi konfransının materialları. Bakı.2000
 4. 4. Uşaqların psixi inkişafında xalq oyunlarının rolu ADPU xəbərlər. Bakı.2002
 5. 5. Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri ADPU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransın materialları. Bakı.2003
 6. 6. Məktəbdə psixoloji xidmətin xüsusiyyətləri ADPU-nun TEC 69-cu elmi konfransının materialları. Bakı. 2003
 7. 7. Xalq dastanlarında psixoloji məsələlər ADPU-nun professor – müəllim heyətinin 63-cü elmi konfransının materialları. IV buraxılış. Bakı.2003
 8. 8. N.A.Cavadova. Şəxsiyyətin fərdin psixi məsələləri Rəyçi. 2005
 9. 9. Z.Freyddə yuxu yozmalarının psixoloji məsələlər ADPU-nun 70-ci elmi konfransının materialları. Bakı.2010
 10. 10. Kiçik məktəblilərdə nitqin inkişafı ADPU-nun TEC 70-ci elmi konfransının materialları. Bakı. 2010
 11. 11. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təfəkkürün inkişaf xüsusiyyətləri ADPU-nun xəbərləri. Bakı.2012
 12. 12. Yeniyetmələr və gənclərdə hərəkətin inkişafı ADPU-nun xəbərləri. Bakı.2012
 13. 13. Azərbaycan və Heydər Əliyev Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsi müəllim və tələbələrin Elmi konfransının materialları. Bakı.2013
 14. 14. Практик политики Гейдар Алирза оглу Алиев       Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş pedaqogika və psixologiya fakültəsi müəllim və tələbələrin Elmi konfransının materialları. Bakı.2013
 15. 15. Təlim psixologiyası və təlimin psixi inkişafı Qafqaz Universitetini. Bakı.2015
 16. 16. Məktəbə hazırlığın psixoloji diaqnostikası Sağlamlıq jurnalı №1. Bakı.2009
 17. 17. Müəllim – şagid münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri və qarşılıqlıünsiyyət prosesində müsbət psixoloji iqlimin foermalaşması Pedaqoji Universitetinin xəbərlər jurnalı № 3. Bakı 2010
 18. 18. Uşaq və yeniyetmələrin bir şəxsiyyət kimi inkişafında tərbiyənin rolu Pedaqoji Universitetinin xəbərlər jurnalı № 2. Bakı 2010
 19. 19. Психокоррекция и просветительская деятельность психологическая службы Azərbaycan dillər Universitetinin elmi xəbərlər jurnalı № 1. Bakı.2010
 20. 20. Психологические идеи в загадках (Tapmcalarda psixoloji ideyalar) Pedaqoji Universitetinin xəbərlər jurnalı № 1. Bakı 2014

Tezislər.

1 Etnopsixoloji və etnopedaqoji mənbələrin metodları və problemləri. Respublika elmi konfransının tezisləri “Azərbaycan gənclərində milli şüur və onun formaları”. Bakı. 1992