шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrası

ADPU-nun  yaş və pedoqoji psixologiya  kafedrasının dosenti,p.e.n.

Bakı şəhəri,Ü.Hacıbəyli küçəsi 34 tel – (+99450)7317000 (+99412)4320763 Email- (Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.)

Qısa biaqrafik məlumat: 29 mart 1941-ci ildə Xızı rayonunun Altı-ağac kəndində anadan olmuşam.1958-ci ildə Bakı şəhəri 123 nömrəli orta məktəbi bitirmişəm.

Təhsili: Ali. 1962-ci ildə APİ-nin ibtidai təhsilin pedoqogikası və metodikası fakultəsini bitirmişəm. Diplom.  N 740097

1965-1968- ci illərdə SSRİ Pedoqoji Elmlər Akademiyasının əyani aspiranturasında təhsil almışam.

Əmək fəailiyyəti: 1964-cü ildən (aspiranturada təhsil aldığım dövür istisna olmaqla)əvvəlcə APİ-nin,ümumi psixalogiya kafedrasında çalışmışam.Hal hazırda isə ADPU-nun yaş və pedoqoji psixalogiya kafedrasında fəaliyyətimi dəvam etdirirəm.

  Xarici dil bilikləri: Rus dilində sərbəst danışıram.

  Tədris etdiyim fənlər:

 1.Eksperimental psixologiya.

 2.Uşaq psixologiyası.

 3.Pedeqoji psixologiya.

 4.Müasir psixologiyada şəxsiyyətin inkişaf problemləri

Seçilmiş əsərlər:           

 1.Kəkələyən uşaqlarda ixtiyarı diqqətin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.” Xüsusi məktəb”məcmuəsi,buraxılış 5. M,1967

 2.Kəkələyən uşaqlarda ixtiyari diqqətin experimental tədqiqi.APİ-nin elmi əsərləri.Bakı,1972     N  1.

3. Məktəbəqədər yaşlı kəkələyən uşaqların bəzi psixoloji xüsusiyyətləri. APİ-nin elmi əsərləri.Bakı,1973, N 3.

4.Tələbələrdə diqqətin bəzi xüsusiyyətləri.APİ-nin elmi əsərləri.Bakı 1973 N 6

5.Kəkələyən uşaqlarda qeyri – nitq proseslərinin tədqiqinə dair.APİ-nin elmi əsərləri.Bakı,1974 N 4

6.Yaş və pedoqoji psixalogiya.Tədris vəsaiti.Bakı 1978

7.Biliklərin mənimsənilməsi prosesində təlim fəaliyyıtinin rolu.”Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1988, N 2.

8.Məktəblinin psixalogiyası. Dərs vəsaiti.Bakı 1990.

9.Kəkələyən şagirdlərin psixoloji xüsusiyyətləri.”Azərbaycan məktəbi” jurnalı,1990 N 5

10.Kiçik məktəblilərdə idrak fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri.Tədris vəsaiti.Bakı, 1995

11.Yaş psixalogiyasının tədrisi məsələləri.Tədris vəsaiti.Bakı, 1997

12.Kəkələmə və uşaqlarda nitq fəaliyyətinin inkişafının bəzi məsələləri.N.Tusi adına ADPU-nun “Xəbərləri”.1998. N 1

13.Kiçik məktəblilərdə qavrayış fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri. N.Tusi adına ADPU-nun “Xəbərləri”.1998. N 2

14.Kiçik məktəblinin psixologiyası. Tədris vəsaiti.Bakı,2003.

15.Uşaq psixologiyası.Testlər.Tədris vəsaiti .Bakı,2013

16.Pedoqoji psixologiyanın əsasları.Testlər.Bakı,2013.

17.Eksperimental psixologiya.Testlər.Tədris vəsaiti. Bakı, 2014.

18.Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixologiyası.Testlər.Tədris vəsaiti..Bakı, 2014.

19.Kiçikyaşlı məktəblilərdə təfəkkür və nitqin inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri.Pedoqoji Universitetin Xəbərləri.2017, с.65 N 4.

20.Kiçikyaşlı məktəblilərdə sosial emosiyaların təzahür xüsusiyyətləri. Pedoqoji Universitetin Xəbərləri.2018, с.66 N 2.