шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Dissertasiya şuraları

    Elmi potensialın formalaşmasında Universitetimizdə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurası mühüm rol oynayır. Hazırda universitetdə fəaliyyət göstərən fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD 02.061 dissertasiya  şurası (sədr professor C.M.Cəfərov) Azərbaycan Respublikasının yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  3 mart 2017-ci il 38 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Dissertasiya şurası müdafiə üçün aşağadakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların qəbul edilməsinə icazə verilmişdir:1) Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsilin tarixi (5804.01); 2) Təlim və tərbiyyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) (5801.01);3) Korreksion pedaqogika (5805.01). 2018-ci ilin sonuna kimi fəaliyyət göstərən müdafiə şurasında 26, o cümlədən 6 doktorluq işi müdafiə olinmuşdur. Bunlardan 5804.01-Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsilin tarixi ixtisası üzrə elmi dərəcə almaq üşün 18, 5801.01-Təlim və tərbiyyənin nəzəriyyəsi və metodikası üzrə elmi dərəcə almaq üçün 6, 5805.01-Korreksion pedaqogikası üzrə elmi dərəcə almaq üçün 2 dissertasiya müdafiə olunmuşdur.

     Azərbaycan Respublikasının yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 3 mart 2017-ci il 38 saylı əmri ilə ADPU-nun nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD 02.061 dissertasiya Şurasının tərkibi aşağadakı kimi təsdiq edilmişdir:

 1.   Cəfərov Cəfər Məmməd  oğlu-tarix üzrə elmlər dok., prof.-sədr
 2.   Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu-fizika-riyaziyyat elmləri dok., prof.-sədr müavini
 3.   Hümbətəliyev Rövşən Zülfüqar oğlu-riyaz. üzrə elmlər dok., dosent –elmi katib
 4.   Abbasov Akif Nurağa  oğlu -pedaqogika üzrə elmlər dok., prof.
 5.   Abbasov Ənvər Məhəmməd oğlu- pedaqogika üzrə fəlsəfə dok.dos.
 6.   Adıgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu- pedaqogika üzrə elmlər dok., prof.
 7.   Babayev Məcnun Şıxbaba oğlu- biologiya üzrə elmlər dok., prof.
 8.   Bəşirov Kamil Kamal oğlu- filologiya üzrə elmlər doktoru, dos.
 9.   Cəbrayılov Məlikməmməd Saday oğlu-fizika-riyaziyyat elmləri dok., prof.
 10.   Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu-pedaqogika üzrə elmlər dok., prof.
 11.   Əliyeva Şəhla Qasım qızı -pedaqogika üzrə elmlər dok., dos.
 12.   Əliyev Vəli Hüseyn oğlu - tarix üzrə elmlər dok., prof., AMEA-nın müxbir üzvü
 13.   Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu-pedaqogika üzrə elmlər dok., prof.
 14.   İsayev İramin Namaz oğlu- pedaqogika üzrə fəlsəfə dok.prof.
 15.   Hüseynova Nailə Tofiq qızı - pedaqogika üzrə fəlsəfə dok., dos.
 16.   Xalıqov Fikrət Ramazan oğlu- filologiya üzrə elmlər  dok., prof.
 17.   Xəlilov Buludxan Əziz oğlu- filologiya üzrə elm. dok., prof.
 18.   Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu-tarix üzrə elmlər dok., prof.
 19.   Pələngov Əbülfət Qulam oğlu- pedaqogika üzrə elmlər dok., prof.
 20.   Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu- pedaqogika üzrə elmlər dok., prof.
 21.   Sultanov Oqtay Balaqədeş oğlu- tarix üzrə elmlər dok., prof.
 22.   Vəzirova Leyla Orxan qızı- filologiya üzrə elmlər dok., prof

Qeyd: Şuranın 3 üzvü Tanırverdiyev Əzizxan- filologiya üzrə elmlər  dok., prof., Ağayev Əjdər- pedaqogika üzrə dok., prof. və Həmidov Seyidağa pedaqogika üzrə elmlər dok.,  prof. rəhmətə getmişlər.