шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Elmi-təşkilati şöbə

ADPU-nun Elm və innovasiyalar şöbəsinin baş mütəxəssisi

Qısa bioqrafik məlumat

 • 9 may 1977-ci il tarixdə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1993-cü ildə Bakı şəhəri, M.Cuvarlinski adına 52 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1997-ci ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun (hazırda Bakı Slavyan Universiteti) Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1999-cu ildə həmin institutun (hazırda universitet) magistratura səviyyəsini bitirmişdir.
 • 2008-ci ildə keçmiş Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun (AMİ) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə Yenidənhazırlanma və ixtisasartırma fakültəsini bitirmişdir.
 • 2011-2014-cü illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktorantı olmuşdur.
 • 2016-cı ildə AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 30-dan artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
 • Türk və rus dillərini bilir.

Əmək fəaliyyəti

 

 • 2008-ci ildə keçmiş Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda metodist kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
 • 2010-2016-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Heydər Əliyev Mərkəzinin müdiri vəzifəsində çalışımışdır.
 • 2016-2018-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Heydər Əliyev Mərkəzinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.
 • 2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elm və innovasiyalar şöbəsində baş mütəxəssis vəzifəsində çalışır.

Sertifikatlar, təltiflər

 

 1. Sertificate of training on “Developing Project Proposais” within Internationalising Higher Education Programme on 12-13 April 2011, Baku, Azerbaijan. British Council.
 2. Sertifikat. 20-21 dekabr 2011-ci il tarixlərində Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika konfransında iştirakına görə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.
 3. Sertificate of attendance. 1st International Scientific Conference of Young Researchers between 25-27 April 2013 dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2013, Qafqaz University. 
 4. Sertificate of attendance. II International Scientific Conference of Young Researchers between 18-19 April 2014 dedicated to the 91th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2014, Qafqaz University. 
 5. Fəxri fərman. Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində səmərəli fəaliyyətinə, müasir Azərbaycan tarixinin və Ulu öndər Heydər Əliyev irsinin öyrədilməsi məqsədi ilə Nərimanov rayonunun ümumtəhsil məktəblərinin XI sinif şagirdləri üçün dərslərin təşkilində və rayonun mədəni-kütləvi tədbirlərində fəal iştirakına görə. Bakı şəhəri, 13 iyun 2014-cü il, Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyəti.
 6. Sertificate No. S/2014 – 0105. LXXXIII International Researchers and Practice Conference “Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications” held from June 26 till July 02, 2014 in London (UK) in the framework of the project of the International Academy of Science and Higher Education (London, UK): World Championship, continental, National and regional research analytics championships”. London, United Kingdom. International Academy of Science and Higher Education. Global İnternational Scientific Analytical Project.
 7. Sertifikat. 7-8 aprel 2015-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika konfransında iştirakına görə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.
 8. Sertificate of attendance. III International Scientific Conference of Young Researchers between 17-18 April 2015 dedicated to the 92nd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2015, Qafqaz University. 
 9. Təşəkkürnamə. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI beynəlxalq konfransda fəal iştiraka görə. Bakı, 5-7 may, 2015, Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.
 10. Sertificate of attendance. IV International Scientific Conference of Young Researchers between 29-30 April 2016 dedicated to the 93rd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2016, Qafqaz University.
 11. Sertificate of attendance. I International Scientific Conference of Young Researchers between 5-6 May 2017 dedicated to the 94th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2017, Baku Engineering University.

Beynəlxalq forum, konfranslarda iştirak

 

 1. “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2011.
 2. “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçirilmiş beynəlxalq konfrans. Bakı, 2012.
 3. Научно-практическая конференция, посвященная 22-oй годовщине Комратского государственного университета «Наука, культура, образование». Комрат, 2013.
 4. “Soyqırımı və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi” AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunda keçirilmiş beynəlxalq konfrans. Bakı, 2013.
 5. 1st International Scientific Conference of Young Researchers between 25-27 April 2013 dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2013, Qafqaz University.
 6. II International Scientific Conference of Young Researchers between 18-19 April 2014 dedicated to the 91th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2014, Qafqaz University.
 7. LXXXIII International Researchers and Practice Conference “Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications” LXXX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Philology (June 26-July 02). London, 2014.
 8. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” Bakı Slavyan Universitetində keçirilmiş VI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2015.
 9. III International Scientific Conference of Young Researchers between 17-18 April 2015 dedicated to the 92nd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2015, Qafqaz University.  
 10. IV International Scientific Conference of Young Researchers between 29-30 April 2016 dedicated to the 93rd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2016, Qafqaz University.
 11. I International Scientific Conference of Young Researchers between 5-6 May 2017 dedicated to the 94th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaijan, 2017, Baku Engineering University.
 12. “Ali məktəb müəllimlərinin I Respublika Forumu. Bakı, 2017

 

 

Elmi əsərlər

 1. Cəmiyyətin inkişaf meyilləri və müəllim kadrlarının hazırlanması. “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B., 2011, s.247-248
 2. Heydər Əliyev Mərkəzi. AMİ-nin “Xəbərlər” i. B., 2011, №2, s.9-11
 3. Ə.Haqverdiyevin hekayələrində bədii xarakter. AMİ-nin “Xəbərlər” i. B., 2011, №3, s.98-102
 4. Heydər Əliyev irsində ədəbiyyatın tərbiyəvi funksiyaları problemi. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika elmi konfransının materialları, II c., B., 2012, s.12-15
 5. Elçinin “Bayraqdar” əsərində dövlətçilik məfkurəsi. “Dil və ədəbiyyat”, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, B., 2012, 4(84), s.152-155
 6. Anarın “Otel otağı” əsərində tarixi yaddaş və milli əxlaq problemi. ADMİU-nun “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” mövzusunda beynəlxalq konfransının materialları, B.: Təknur, 2012, s.265-270
 7. Elçinin nəsrində milli dövlətçilik məfkurəsi. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları, I c., B., 2013, s.281-282
 8. Проблема исторической памяти и её отражение в прозе. Научно-практическая конференция, посвященная 22-oй годовщине Комратского государственного университета «Наука, культура, образование», Комрат, 2013, с.228-229
 9. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaşın bütövlüyü məsələsi. AMEA İnsan Hüquqları İnstitutunun “Soyqırımı və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi” mövzusunda beynəlxalq konfransın tezislər toplusu, B., 2013. s.23-25
 10. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş problemi (İ.Şıxlının “Ölən dünyam” romanı əsasında). Qafqaz Universitetinin Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransının materialları, B., 2013, s.456
 11. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş problemi (İ.Şıxlının “Ölən dünyam” romanı əsasında). Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogy, number 2, 2013, s.177-183
 12. M.Süleymanlının “Köç” romanında tarixi-etnoqrafik dəyərlər. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika elmi konfransının materialları, II c., B., 2013, s.16-17
 13. Tarixi yaddaş probleminin milli nəsrdə əksi məsələləri (M.Süleymanlının “Erməni adındakı hərflər” romanı əsasında). Qafqaz Universitetinin Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları, B., 2014, s.282
 14. Проблема исторической памяти и её отражение в прозе. “Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international communications” LXXX İnternational Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Philology ( June 26-July 02) London, 2014, с.25-26
 15. Kamal Abdulla nəsrində milli tarixin müasir dərki məsələləri (“Yarımçıq əlyazma” və “Sehrbazlar dərəsi” romanları əsasında). Filologiya məsələləri, B., 2014, №9, s.256-262
 16. Kamal Abdullanın “Gizli “Dədə Qorqud” əsərində tarixi yaddaşin epik təsviri. ADU-nun “Elmi Xəbərlər”i. B., 2014, №4, s.258-263
 17. Anarın "Ağ qoç, qara qoç" əsərində milli yaddaş və müasirlik ənənələri. ADPU-nun “Pedaqoji Universitet Xəbərləri” (Təbiət, humanitar və pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi), B., 2014, №4, s.280-283
 18. Anar’ın otel odası eserinde tarih şuuru ve milli ahlak problemi. “Ученые Записки” Таврического Национального Университета имени В.И.Вернадского, Симферополь, 2014, №4, c.198-203
 19. Tarixi yaddaşin milli nəsrdə inikasında bədii sənətkarlıq məsələləri. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının materialları, I c., B., 2015, s.352-354
 20. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi və mənəvi yaddaş millilik kontekstində (M.Süleymanlının “Teymurlar” povesti əsasında). Qafqaz Universitetinin Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq tlmi konfransının materialları, II kitab, B., 2015, s.983-984
 21. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş mənəvi-əxlaqi dəyərlər kontekstində (Elçin və M.Süleymanlının hekayələri əsasında). BSU-nun “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” VI beynəlxalq elmi konfransının materialları, I hissə, B., 2015, s.105-107
 22. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində irs-varislik əlaqələri. AMEA-nın “Xəbərlər”i. Humanitar elmlər seriyası, B.: Elm, 2015, №1, s.122-127
 23. Bədii nəsrdə tarixi yaddaş postmodernizm kontekstində. Qafqaz Universitetinin Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları, II kitab, B., 2016, s.1076-1077
 24. Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş sosial gerçəkliklər kontekstində. Filologiya məsələləri, B., 2016, №6, s.306-310
 25. M.Süleymanlının "Yer üzünə məktub..." əsərində tarixi yaddaşa qayıdış. Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri. B., 2016, №3, s.13-16
 26. M.Süleymanlı yaradıcılığında xalq taleyi problemi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. B.: Mütərcim, 2016, №3, s.83-86
 27. Anar və Kamal Abdulla yaradıcılığında tarixi yaddaş probleminə müasir baxış. Filologiya məsələləri , B., 2016, №7, s.337-341
 28. Bədii nəsrdə tarixi yaddaşa qayıdış problemi. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının materialları, II c., B., 2016, s.19-22
 29. Müstəqillik dövrü bədii nəsrində repressiya və deportasiya problemi. AMEA-nın “Xəbərlər”i. Humanitar elmlər seriyası, B.: Elm, 2016, №2, s.159-163
 30. Tarixi yaddaş probleminin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında qoyuluş ənənələri. Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri). XXVIII c., B.: Elm və təhsil, 2016, s.273-280
 31. Müstəqillik dövrü bədii nəsrində milli ideal və xalq taleyi problemi. Filologiya məsələləri, B., 2016, №9, s.302-306
 32. Elmi-nəzəri araşdırmalarda tarixi yaddaş probleminə müasir baxış (Anarın "Yaşamaq haqqı" tarixi-kultroloji traktatı əsasında). Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. B., 2016, №3, s.61-67
 33. Bədii nəsrdə tarixi yaddaş probleminə müasir yanaşma. Filologiya məsələləri, B., 2016, №11, s.304-308
 34. Bədii nəsrdə tarixi yaddaş problemi və onun elmi-nəzəri dərki. "Ədəbiyyat məcmuəsi" (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri). XXIX cild, №1, B.: Elm  və  təhsil, 2017, s.124-131
 35. Anarın "Yaşamaq haqqı" əsərində tarixi yaddaş problemi. Bakı Mühəndislik Universitetinin Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransının materialları, II kitab, B., 2017, s.771-773
 36. Müasir təlim texnologiyalarından istifadə təlim prosesinin vacib komponenti kimi. Ali məktəb müəllimlərinin I Respublika Forumunun materialları. Bakı, 2017, s.74-75
 37. Ali təhsil müəssisələrində elmi innovasiyaların tətbiqi keyfiyyəti şərtləndirən əsas amil kimi. 20-21 dekabr 2018-ci il tarixlərdə ADPU-da keçirilmiş “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişaf” IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2019

İT biliklər  

 • • Windows XP/7/8, Microsoft Office 2003/2013
 • • Internet Explorer (İnternet search (research works)