шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

 Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

 

 

 1.Həmidova Teyyubə b.kit  2.Mustafayeva Sürəyya bşbiblioqraf  3.Böyük kitabxa  4.Kitabxanaçı
Həmidova Teyyubə
Baş kitabxanaçı 
Mustafayeva Sürəya
Baş biblioqraf
Xanlarova Şəkurə
Böyük kitabxanaçı 
Ağarzayeva Gülər
Kitabxanaçı 

 

 

 

Kitabxana fondunun komplektləşməsi mənbələri:

-Hökumət idarələrindən

-müəlliflər tərəfindən

-nəşriyyatlardan

-ADPU-nun nəşriyyatından

-oxucular tərəfindən itirilən kitabların əvəzinə alınan kitablar

-köçürmə yolu ilə

-kitabların ümumi uçot kitabında və fərdi uçot kitabında (invertar)qeydə alınması

-uçotun alınması və ştampın vurulması.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma

-biblioqrafik təsvir

-kitabların elmi cəhətdən işlənməsi

-kataloqlaşdırma və indeksləşdirmə

-təsnifləşdirmə

-kataloqların quruluşu

-əlifba kataloqu(dillər üzrə-azərbaycan,rus,digər xarici dillər)

-sistemli kataloq(dillər üzrə-azərbaycan,rus,digər xarici dillər)

-kitabxanada istifadə olunan təsnifat və müəllif işarəsi

-onluq təsnifat

-ikirəqəmli müəllif işarəsi

Fondun quruluşu,düzülüşü,

-nadir kitablar fondu

-humanitar elmlər fondu

-dəqiq və texniki elmlər fondu

Fondun düzülüşü

Sistemli(daxili əlifba ilə)

Fondun tərkibi

Kitablar,dissertasiyalar,avtoreferatlar,magistr dissertasiyasi,metodik vəsaitlər. proqramlar,elmi-təqiqat əsərləri,jurnallar,disklər.

Nadir və qiymətli kitablar fondu azərbaycan,rus, ərəb,fars,türk dillərində və əski əlifba ilə yazılmış bir çox elm sahələrinə aid olan və bədii ədəbiyyatdan ibarətdir.

Kitablarla yanaşı əski əlifba ilə “Molla Nəsrəddin”, “Fyuzat” və “Dəbistan” jurnalları da vardır. Bütün bu ədəbiyyatlar XI,XVIII,XIX,XX əsrlərdə çap olunmuşdur.

Ən qədim kitab 1027-ci ilə aiddir.