шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Riyaziyyat fakültəsi

Riyaziyyat  fakültəsi

 

 

 araz  3.dos.Acalova Naidə IMG 9832    5 6
 Fərəcov Araz
Dekan
Acalova Naidə
Dekan müavini
İsgəndərova Təranə
Tyutor 
 Baxışova Lalə
Tyutor
Məmmədova Gülçin
Tyutor
Mirzəyeva Aynurə
Tyutor 
 7  3  IMG 9826    8 IMG 9831 
 Abbasova Yuliya
Tyutor 
 Musayeva Zərifə
Tyutor
Əliyeva Gülnarə
Tyutor 
Eyvazova Xədicə
Tyutor
  Şirinova Mərziyyə
Operator 
Əsədova Gülnar
Operator 

 

 İş telefonu:  +992 (0) 12 493 33 69

 e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

              Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 Ünvan: Bakı, AZ1000, Ü.Hacıbəyli küç., 68

 

Tarixi

Ali Pedaqoji İnstitut yaradılarkən, burada təşkil edilən üç şöbədən biri Fizika-riyaziyyat şöbəsi idi. 1930-cu ildə Pedaqoji İnstitut ali təhsil ocağı kimi yenidən təşkil ediləndə Fizika-riyaziyyat şöbəsi müstəqil fakültəyə çevrildi. Şöbə kimi fəaliyyətə başlayan fakültənin ilk dekanı M.R.Əfəndiyev olmuşdur. Fizika-riyaziyyat fakültəsi 1969-cu ildə iki müstəqil fakültəyə bölündü: Riyaziyyat və Fizika fakültəsi.

Ötən illər ərzində fakültədə riyaziyyat, riyaziyyat-informatika ixtisasları üzrə kadr hazırlanınışdır. Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə (riyaziyyat müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi, informatika müəllimliyi ixtisasları) yüksək ixtisaslı müəllim kadrları hazırlanır. Fakültəni indiyə qədər 14 mindən çox mütəxəssis bitirınişdir.

Hazırda fakültənin bakalavr pilləsində 1269 tələbə (1263 nəfər əyani şöbədə, 6 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır, 6 nəfəri isə qiyabi şöbədə), magistr pilləsində 63 nəfər magistr  təhsil alır. Fakültənin təhsil-tərbiyəsi ilə 74 nəfər professor-müəllim (9 elmlər doktoru, professor, 31 fəlsəfə doktoru, dosent, 18 nəfər baş müəllim, 16 müəllim) məşğul olur.

Son illərdə fakültə əməkdaşlarının elmi yaradıcılığı çox zəngin olmuşdur. Fakültədə fəaliyyət göstərən elmi-metodik seminarda təkcə fakültənin deyil, respublikanın digər ali məktəblərinin əməkdaşları da öz elmi araşdırmalarının nəticələri barədə məruzələr etmişlər.

Riyaziyyat yüksək reytinqli elmi jurnallarda çap olunur. Fakültədə professor-müəllim heyyətindən beynəlxalaq elmi konfranslarda prof. Əliyev Bəhram, prof.  Qurbanov Vəli, prof.Rzayev Rəhim, prof. Pələngov Əbülfət, dos. Mazanova Səadət, dos. Quliyev Arzu və başqaları  iştirak etmişdilər.

AMEA-nın akademikləri İbiş İbrahimov, prof.Zahid Xəlilov, Məcid Rəsulov, prof.Maqsud Cavadov, prof.Rəşid Məmmədov, f.r.e.d.prof.Məlikbaxış Babayev, Məmməd Bayramoğlu, Qulam Sadıqov və başqaları fakültənin formalaşmasında, onun elmi potensialının artmasında və yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynamışlar.

Fakültədə, əsasən, funksiyalar nəzəriyyəsi, funksional analiz, diferensial və inteqral tənliklər nəzəriyyəsi, diferensial və inteqral tənliklərin ədədi həlləri, riyaziyyatın tədrisi metodikası, cəbr və həndəsənin bəzi aktual məsələləri ilə bağlı elmi araşdırmalar aparılır, dərslik, dərs vəsaiti və metodik göstərişlər hazırlanır, yeni tədris planlarının tələblərinə uyğun proqramlar nəşr edilir.

Riyaziyyat fakültəsinə

Bakalavr ixtisasları

 • Riyaziyyat müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyaziyyat və inforınatika müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • İnforınatika müəllimliyi
  • Tədris planları: əyani, qiyabi

Magistr ixtisasları

 • Informatika
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Informatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası
  • Tədris planları: əyani, qiyabi
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
  • Tədris planları: əyani, qiyabi

Doktor ixtisasları

 • Analiz və funksional analiz
 • Diferensial tənliklər
 • Riyaziyyatin tədrisi metodikasi
 • İnformatikanın tədrisi metodikası

Statistik göstəricilər

 • Fakültənin bakalavr pilləsində 1292 tələbə təhsil alır:
  • 1206 nəfər əyani şöbədə
  • 86 nəfəri isə qiyabi şöbədə
 • Fakültənin magistr pilləsində 78 nəfər magistr
  • 75 nəfəri əyani,
  • 3 nəfəri qiyabi təhsil alır
 • Elmi-pedaqoji kadrlar:
  • 9 elmlər doktoru, professor,
  • 30 fəlsəfə doktoru, dosent,
  • 9 fəlsəfə doktoru, baş müəllim,
  • 21 baş müəllim,
  • 15 müəllim,
  • 1 elmləri doktoru, dosent,
  • 1 fəlsəfə doktoru, professor.

İmtahan sualları

2017-2018 tədris ili üçün Riyaziyyat və informatika fakültəsi üzrə imtahan sualları:

 • I kurs
 • II kurs
 • III kurs
 • IV kurs

İnformasiya yardımı

Fakültə pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat və informatika fakültəsinin pasportu 

Test bankı