шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Filologiya fakültəsi

 

 Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası

 

 1 Zahid Xelilov Professor  2 Yagub babayev Professor  solt m  4. Fexreddin Yusofov dosent  5.Fizuli eskerli dosent  6. Cemile Meheremova dosent
 Xəlilov Zahid
Professor
Kafedra müdiri
 Babayev Yaqub
Professor
 Əliyev Soltan
Dosent
 Yusifov Fəxrəddin
Dosent
 Əskərli Fizuli
Dosent
 Məhərrəmova Cəmilə
Dosent
 7. Sedaget huseynova dosent  9 Bilal Hesenli dosent  10nigar gasimzade dosent  12.Aygun Ahmedova dosent  14 Mahmudiova Shalale dosent 13 Nazile Abdullayeva dosent 
 Hüseynova Sədaqət
Dosent
  Həsənli Bilal
Dosent
Qasımzadə Nigar
Dosent
Əhmədova Aygün
Dosent 
Mahmudova Şəlalə
Dosent
  Abdullazadə Nazilə
Dosent
 11 Perixanim huseynova dosent  15Shohret memmedova dosent  16. Tenzile aliyeva baş m simuzr   17Aliyeva Xoshbext müəllim  
 Hüseynova Pərixanım
Dosent
 Məmmədova Şöhrət
Dosent
Əliyeva Tənzilə
Baş müəllim 
Əliyeva Simuzər
Müəllim 
Əliyeva Xoşbəxt
Müəllim 
Məmmədov Nazir
Müəllim 
 gwlay          
Bağırova Gülay
Laborant
         

Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası

Bu kafedra 1973-cü ildə yaranmışdır. Yarandığı ik gündən 2 fənnin tədrisi ilə məşğuldur:

 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 • Uşaq ədəbiyyatı

 “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” fənni institutun  təşkilinin ilk illərindən tədris olunur. Bir müddət bu fənni prof. Mikayıl Rəfili, akademik Feyzulla Qasımzadə tədris etmiş, həmin sahənin mütəxəssisləri yetişdikdən sonra 1973-cü  ildə müstəqil kafedra təşkil olunmuşdur. Kafedranın yaradıcısı və ilk müdiri görkəmli folklorşunas alim  prof. Fərhad Fərhadov olmuşdur.

Kafedra müstəqil şəkildə fəaliyyətə başlayan gündən həm ədəbiyyat metodikası, həm də uşaq ədəbiyyatı fənlərini əhatə etmişdir. O, 1994-1998-ci illərdə “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” və “Uşaq ədəbiyyatı” adları ilə iki müstəqil kafedra kimi fəaliyyət göstərmişdir. “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” kafedrasına  prof. Aydın Hacıyev, “Uşaq ədəbiyyatı” kafedrasına isə prof. Zahid Xəlil rəhbərlik etmişdir. 1998-ci ildən hər iki kafedra “Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrası adı altında birləşdirilmişdir. Hazırda kafedra müdiri filologiya elmləri doktoru, professor Zahid Xəlildir.

Professor  Zahid  Xəlil elmi-pedaqoji və ictimai ədəbi fəaliyyəti ilə seçilən tanınmış alimlərimizdən və görkəmli uşaq yazışılarımızdan biridir. O, UNESCO-nun uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan Beynəlxalq təşkilatının (MOİDL) tədbirlərində dəfələrlə iştirak edib, bu ədəbiyyatın problemləri ilə bağlı məruzə və çıxışlara qatılıb. Moskvada rus dilində çap olunmuş  “Detskaya literatura Azərbaydjana” adlı monoqrafiyası təkcə bizim respublikada deyil, Rusiyanın ali məktəblərində də dərs vəsaiti kimiistifadə olunur. Həmçinin professor Zahid Xəlil Respublikanın ali məktəbləri üçün uşaq ədəbiyyatı proqramlarının, dərsliklərinin yazılmasında, kurikulumların , yeni tədris standartlarının hazırlanmasında fəal iştirak etmiş, Təhsil Nazirliyinin yaratdığı xüsusi komissiyaya rəhbərlik etmişdir. Hazırda o, “Orta məktəb dərsliklərinin qiymətləndirmə Şurası”nın üzvüdür.

Static göstəricilər  (2018)

 • 19 nəfər professor-müəllim heyəti:
 • 2 nəfər professor,
 • 13 nəfər dosent,
 • 1 nəfər baş müəllim,
 • 3 nəfər müəllimdən,
 • 1 nəfər lobarant

 

Tədris olunan fənlər:

Magistratura pilləsi üzrə:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə:

 • AMMEF (Fənlərarası əlaqənin problemləri)
 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 • Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi
 • Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • Ədəbi əsərlərin öyrədilməsində fəal interaktiv təlimin rolu - seçmə fənn
 • Ədəbi əsərlərin təhlili - seçmə fənn
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 • Klassik ədəbiyyatın tədrisi yolları - Seçmə fənn

Bakalavr pilləsi üzrə:

1.Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə:

 • İfadəli oxudan praktium
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

2.İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə:

 • Uşaq ədəbiyyatı

3.Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası üzrə:

 • Uşaq ədəbiyyatı

4.Korreksiyaedici təlim ixtisası üzrə:

 • Uşaq ədəbiyyatı

 

Elmi fəaliyyət

Kafedra bu gün fəaliyyət göstərən filologiya elmləri doktoru, professor Xəlilov Zahid Abdulla, filologiya elmləri doktoru, professor Yaqub Babayev, dos. Həsənov Bilal Ağabala oğlu, dos. Məhərrəmova Cəmilə Oruc qızı, dos. Hüseynova Sədaqət Qüdrət qızı, dos.Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu, dos.Məhərrəmova Cəmilə Oruc qızı, dos.Hüseynova Sədaqət Qüdrət qızı, dos.Əhmədova Aygün  Şükür qızı,  dos.Hüseynova Pərixanım  Soltan qızı, dos.Qasımzadə Nigar Feyzulla qızı,  dos.Abdullazadə  Nazilə Əbdül qızı, dos.Mahmudova Şəlalə Əmirxan qızı, b/m.Əliyeva Tənzilə Səttar qızı, dos. Məmmədova Şöhrət Nüsrət qızı,  f.ü.f.d., müəl.Əliyeva Simuzər Əliyulla qızı, f.ü.f.d., müəl.Əliyeva Xoşbəxt Təyyan qızı, müəl.Məmmədov Nazir Şirin oğlu həm bakalavr, həm də magistr  pilləsi üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, seminar dərsləri aparırlar.

Kafedranın professor -müəllim heyyətinin  elmi fəaliyyətinə görə verilən fəxri adlar:

 

·        Kafedra müdiri,  professor Zahid Xəlilə verilən fəxri adlar:

·        Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

·        “Tərəqqi”  medalı

·        “Zolotoy telyonok” mükafatı laureatı

·        “Qızıl qələm” mükafatı

·        “Qızıl Kəlmə” mükafatı lauriyatı

·        Türksoyun “Haldun Taner”-100

 

·        Kafedranın dosenti Bilal Həsənov “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

·        Kafedra əməkdaşlarından dos.Bilal Həsənov, dos.Soltan Əliyev, dos. Fəxrəddin Yusifov  Kurikulum üzrə təlimçi müəllimlərdir.

·        dos.Bilal Həsənov  və  dos.Soltan Əliyev  5-11-ci siniflər üzrə Ədəbiyyat fənnindən orta məktəb dərsliklərinin və metodki vəsaitlərin müəllifidir.

·        Prof. Zahid Xəlilov İbtidai siniflər üçün Azərbaycan dili fənnindən dərslik və metodiki vəsaitlər  müəllifidir.                                 

 • Kafedranın əməkdaşlarından prof.Z.Xəlilov, prof.Y.Babayev, dos. B.Həsənov, dos.F.Yusifov Dissertasiya Şuralarında, elmi metodik şuralarda fəaliyyət göstərir ki, bu da kafedranın nüfuzunun böyüklüyü kimi qiymətləndirilə bilər.

Kafedranın tədris planlarında  nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir. Fənlər bir qayda olaraq təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır.

 Kafedranın professor-müəllim heyyətindən prof.Zahid Xəlilov, prof. Yaqub Babayev, dos. Füzuli Əsgərli, dos.Soltan Hüseynoğlu, dos.Bilal Həsənov, dos.Fəxrəddin Yusifov, Məhərrəmova Cəmilə, dos.Sədaqət Hüseynova, dos.Nigar Qasımova, dos. Abdullazadə Nazilə, dos. Əhmədova Aygün, dos. Mahmudova Şəlalə, dos. Əliyeva Tənzilə, dos.  Hüseynova Pərixanım, dos. Məmmədova Şöhrət ali məktəblər üçün dərslik və metodik vəsaitlər müəllifidir.

Dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər:

·        Z.Xəlilov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (Moskva) 1986-cı il

·        Z.Xəlilov “Uşaq ədəbiyyatı” Bakı 2008, 2009, 2011, 2012-ci illərdə nəşr olunub.

 • Y.Babayev “Педагожи мцщит вя ушаг ядябиййаты” ( дярс вясаити). Бакы, «Маариф», 1992. М.Мяммядов, Т.Ъавадовla birlikdə
 • Y.Babayev “Азярбайъан классик ушаг ядябиййаты антолоэийасы” (тяртиб). Бакы, «Елм», 1998. М.Мяммядов, Т.Ъавадов
 • Y.Babayev “Тяригят ядябиййаты: суфизм, щцруфизм” (дярс вясаити). Бакы, «Нурлан», 2007;2011
 • Y.Babayev “Ана дилли Азярбайъан ядябиййатынын тяшяккцлц вя епик шеирин инкишафы (ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр)”. (Монографийа). Бакы, АДПУ, 2008
 • Y.Babayev “ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр ана дилли лирик шеиримизин инкишаф йолу”. (Монографийа). Бакы, «Елм вя Тящсил», 2009
 • Y.Babayev “Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar. (топлама вя тяртиб)”. Бакы, «Елм вя Тящсил», 2016
 • Y.Babayev “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. (XIII-XVIII əsrlər)”. (dərslik). Бакы, «Елм вя Тящсил», 2018
 • F.Əsgərli “Uşaq ədəbiyyatı” (dərslik), Bakı, Pedaqoji Universitetin nəşri, 2007, 2009, 2011, 498 səhifə.
 • F.Əsgərli “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (dərs vəsaiti), Bakı, Pedaqoji Universitetin nəşri, 2012, 535 səhifə.
 • F.Əsgərli “Dünya uşaq ədəbiyyatı” (dərs vəsaiti), Bakı, Pedaqoji Universitetin nəşri, 2012, 323 səhifə.
 • C.Məhərrəmova “1970-1980 ci illər Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Metodik vəsait. Bakı 1997                                                   
 • C.Məhərrəmova “1970-80 cı illər Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında ənənə və novatorluq. Metodik vəsait. Bakı 1997
 • S.Hüseynoğlu “Ədəbiyyatdan proqram materiallarının planlaşdırılması( X-XI siniflər)” metodik tövsiyə vəsaiti. Bakı: “Çaşıoğlu”,2003.
 • S.Hüseynoğlu “Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX sinifləri üçün ədəbiyyat fənnindən proqram mate­rial­larının təxmini planlaşdırılması”(şərikli).  metodik tövsiyə
 • B. Həsənov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”. Bakı: Müəllim, 2015.
 • B.Həsənov “İfadəli oxu” Bakı: Müəllim, 2015.
 • B.Həsənov “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”. Bakı: Müəllim, 2016.
 • F.Yusifov “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” dərslik, Bakı 2015, 293 səh.
 • F.Yusifov “İfadəli oxu”, dərslik, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2012,124 səh.
 • F.Yusifov “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”, dərslik, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2012, 236 səh.
 • F.Yusifov “Məktəbdə Nəsimi əsərlərinin məzmununun öyrədilməsi” dərs vəsaiti, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2004,76 səh.
 • F.Yusifov “Məktəbdə ədəbiyyat dərslərinin təşkili” metodik göstəriş, Bakı,ADPU-nun nəşriyyatı, 2003, 120 səh.,
 • F.Yusifov “Orta məktəbdə S.Ə.Şirvani əsərlərinin dilinin öyrədilməsi” metodik vəsaiti.Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2001, 66 səh.

·        S.Hüseynova “Orta məktəbdə Səməd Vurğunun tədrisi” (metodiki vəsait) Bakı, 2002

·        S.Hüseynova “Nitq inkişafında bədii materiallardan istifadənin rolu” Bakı-2009

·        S.Hüseynova “Ədəbiyyat tədrisində fənlərarası əlaqənin bəzi məsələləri” Bakı -2010

·        N.Qasımova  “IX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” F.S. Qasımzadə. Dərslik / Yenidən dərc olması. N.F.Qasımova.  Bakı, Elm və təhsil, 2017;

·        N.Qasımova  “Азербайджанская детская литература” Учебное пособие – çapda

 • N.Qasımova “Тяригят ядябиййаты: суфизм, щцруфизм. (дярс вясаити)”. Бакы, «Нурлан», 2007;2011
 • N.Qasımova “Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar” (топлама вя тяртиб). Бакы, «Елм вя Тящсил», 2016
 • N.Qasımova “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (XIII-XVIII əsrlər). (dərslik). Бакы, «Елм вя Тящсил», 2018        
 • A. Abdullazadə İfadəli oxu. 2016 (dərs vəsaiti).
 • A. Əhmədova Müasir Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı (80-90-cı illər) (monoqrafiya). 2001
 • A. Əhmədova “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (dərs vəsaiti). 2012
 • A. Əhmədova “Uşaq şeirinin inkişaf yolları” (80-90-cı illər) (dərs vəsaiti). 2018
 • Mahmudova Ş., Aslanov Y. Mirvarid Dilbazi və uşaq ədəbiyyatı “Bilik” nəşriyyatı. Bakı, 2013. 104 səh.
 • Mahmudova Ş. Uşaq ədəbiyyatının interaktiv təlim metodları ilə tədrisi. Avropa” nəşriyyatı . Bakı 2014, 150 səhifə.
 • Mahmudova Ş. Uşaq ədəbiyyatının tədrisinin problemləri. “Avropa” nəşriyyatı . Bakı 2018, 151 səhifə.
 • P. Hüseynova “Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində mühit və şəxsiyyət (1907-1920-ci illər) Bakı, Çaşıoğlu”, 2006. 130 səh.
 • P. Hüseynova “ Klassik və müasir ədəbiyyatın aktual məsələləri. dərs vəsaiti “Elm və təhsil”, Bakı, 2015. 221 səh.

·        Məmmədova Ş. “Azərbaycan  uşaq ədəbiyyatı antologiyası” dərs vəsaiti I cild. Bakı, ADPU 2018

·        Məmmədova Ş. “Azərbaycan  uşaq ədəbiyyatı antologiyası” dərs vəsaiti II cild. Bakı, ADPU 2018

·        Məmmədova Ş. “Uşaq ədəbiyyatı (Mirvari  Dilbazinin uşaq yaradıcılığı)” dərs vəsaiti. Bakı,ADPU, 2014.

 • Məmməova Ş. “Zahid Xəlilin uşaq poeziyasının bədii xüsusiyyətləri” Bakı , ADPU, 2017.
 • S.Əliyeva “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının aktual problemləri və folklor (H.Arifin yaradıcılığı üzrə) Dərs vəsaiti Bakı ADPU. 2006   

Xarici əlaqələr

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları Rusiya , İran, Türkiyə, və başqa ölkələrin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqə saxlamış, birgə elmi-tədqiqat işləri aparmışlar.

 • 2017-ci ildə Türkəyinin nüfuzlu jurnallarından olan “Temrinq” dərgisi 86-cı sayını bütövlükdə Zahid Xəlilin yaradıcılığına həsr etmişdir.
 • Kafedranın dosenti Nazilə Abdullazadə ADPU-nun elmi xəbərləri jurnalının məsul katibidir.
 • Kafedra müdiri prof Z.Xəlilov “Fakültə tədris-metodiki Şura” nın sədridir.

 Kafedra əməkdaşları  bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Qazaxıstanda, Türkiyədə və başqa xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfraslarda və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

2017-ci ildə Qazaxıstanda keçirilən  “Türksoyun Beynəlxalq Simpoziumu”nda prof. Zahid Xəlilov Türksoyun “Haldun Taner”-100 medalı ilə təltif olunmuşdur.

 • prof. Zahid Xəlilov Moskvada YUNESKO-nun xətti ilə keçirilən “Təhsilin problemləri” beynəlxalq simpoziumunda iştirak etmişdir.
 • dos. Abdullazadə Nazilə Hacet­tepe Universitetində V Beynəl­xalq konfrans  “Müəllim hazırlama siyasəti və problemlər”  mövzusunda
 • dos. Abdullazadə Nazilə “8 Uluslararası Kültür Kör­pü­leri Oluşturma Konfe­ran­sı: Dil Ögretimi, Dilbilim, Edebiyat, tercüme ve Gaze­teçiik Alanlarınıın Egitime Uyarlanması”, 28-29 nisan 2016, Bişkek, Kırğızıstan
 • dos. Abdullazadə Nazilə “XX əsr Azərbaycan şairi Əliağa Vahidin  yaradıcılığında ənənə və novatorluq” mövzusunda məruzə. III Beynəlxalq Türk Dün­ya­sı Araştırmaları Simpoziu­mu, 25-27 may 2016, Niğde Universiteti
 • dos. Abdullazadə Nazilə Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2-4 şubat 2018, Kemer
 • dos. Abdullazadə Nazilə “Azerbaycan edebiyatının beyazsaçlı şairi Zahid Halilin sanat dünyası” mövzusunda məruzə. V Uluslararası Çocuk ve Genclik Edebiyatı Sempozyumu, 19-20 ekim 2018, İstanbul