шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ədəbiyyatın  tədrisi  metodikası kafedrasının dosenti

İş telefonu: + (99412) 493-92-56

 

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1940-ci ildə fevralın 19-da Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1957-ci ildə Bakı şəhərində 134 saylı orta məktəbini rus dilində bitirib.
 • Evlidir. İki qızı, bir oğlu, dörd nəvəsi var.

 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1962-ci ildə S.M. Kirov adına ADU-nin Rus dili və Ədəbiyyat fakültəsini bitirib.
 • 1978-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «00.23.09 – Rus  və Azərbaycan  ədəbiyyatı » üzrə filologiya elmləri namizədi adını alıb.
 • 1983-cü ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 • 1965-1971.      “Azərbaycan  ədəbiyyatı”  kafedrasında müəllim.
 • 1971-1976. Göstərilən  kafedrada  baş   müəllim.
 • 1976 -1983. “Rus və xarici ölkələr ədəbiyyatı”  kafedrasında baş   müəllim.
 • 1983-1994. Həmin kafedrada dosent.
 • 1994. “Müasir Azərbaycan və Dünya ədəbiyyat” kafedrasında dosent
 • 1994 - 1998. “Uşaq ədəbiyyatı”  kafedrasında dosent
 • 1998-2003. “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasında dosent
 • 2003-2011. “Folklor və Qədim ədəbiyyat” kafedrasında dosent
 • 2011-2015. “Dünya ədəbiyyatı”  kafedrasında dosent
 • 2015-2017. “Azərbaycan  və Dünya ədəbiyyatı”  kafedrasında dosent
 • 2017-hal- hazıradək. “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası”  kafedrasında dosent

Apardığı dərslər

 1. Rus və azərbaycan  uşaq  ədəbiyyatı;
 2. Azərbaycan və rus  ədəbiyyatının tarixi;
 3. Xarici ölkələr ədəbiyyatı (qərb ədəbiyyatı);
 4. Türk və slavyan xalqları  ədəbiyyatı;
 5. Fənlərarası əlaqənin problemləri (maqistratura pilləsində).

 

Elmi yeniliklər

Müasir uşaq ədəbiyyatı sahəsində rus və azərbaycan  aparıcı nümayəndələrinin yaradıcılığının təhlilı,  elmi tədqiqatların aparılması.

Uşaq ədəbiyyatının son nailiyyətləri  və müasir müəlliflərin yaradacılığı nəzərə alınmaqla fənn proqramın   yenidən işlənib-hazırlanması.     

 

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr

2012 – 2016.  ADPU-nin Filologiya fakültəsində Elmi Şuranın üzvi

 

Mükafatlar

 1. 2015. Fəxri Fərman

 

Tədqiqat sahəsi

 • Klassik Rus ədəbiyyatına aid tədqiqatlar aparmışdır.
 • Uşaq ədəbiyyatına aid araşdırmalar aparmışdır.
 • Azərbaycan və Rus ədəbiyyatına aid tədqiqatlar aparmışdır.

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 1. F.Qasımzadənin 100 illiyə həsr olunmuş elmi-kofrans. Bakı,1998;
 2. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda Həsən bəy Zərdabinin 165 illik yubileyi ilə əlaqədar “Həsən bəy Zərdabi və uşaq ədəbiyyatı” mövzusunda elmi konfrans. Bakı, 2007;
 3. Cəfər Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Klassik azərbaycan filologiyasi və müasir problemlər” mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Bakı, 2010;
 4. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycanın xalq şairi, ədəbiyyatşünas və ictimai xadim, SSRİ-nin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatları laureatı, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2015;
 5. Qafqaz Universitetinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə təşkil etdiyi III Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Simpoziumu. Bakı, 2016;
 6. AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda akademik Feyzulla Qasımzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunan elmi konfrans. Bakı, 2018;
 7. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində (ADPU) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fənlərin tədrisi metodikası: müasir yanaşmalar” mövzusunda magistrantların birinci respublika elmi konfransı. Bakı, 2018.

Seçilmiş əsərləri

1.     Традиции детских рассказов Л.Н. Толстого в творчестве С.М. Гани-заде. Журнал «Русский язык и литература  в азербайджанской школе». Баку, 1975,  №3;

2.     Воспитательное значение  детских рассказов Л.Н.Толстого и их влияние на произведения А. Шаига. Учёные записки. АПИ им. В.И. Ленина. 1975,  №4;

3.     Традиции детских произведений Л.Н. Толстого в творчестве детских писателей начала ХХ века. Учёные записки. АГУ им. С.М.Кирова. 1975,  №5;

4.     Вопросы воспитания в азербайджанской детской литературе в начале ХХ века. Учёные записки. АПИ им. В.И. Ленина. 1976, №6;

5.     Переводы детских произведений Л.Н. Толстого в дореволюционных азербайджанских учебниках. Учёные записки.  АГУ им. С.М.Кирова. 1976,  №6;

6.     Воспитательный характер стихов М.А.Сабира для детей. Учёные записки. АГУ им. С.М.Кирова. 1976,  №7;

7.     Стихи А. Блока  на азербайджанском языке. Баку. АПИРЯЛ, 1978

 

 

1.     Сборник тестов для изложения  по русскому языку в 4-10 классах азербайджанской школы. Баку, Маариф, 1969;

2.     Развитие азербайджанской детской литературы в начале ХХ века (1905-1920 гг.). Учебное пособие. Баку, 1986;

3.     Программа для студентов - бакалавров по предмету «Азербайджанская детская литература» (русский сектор). АГПУ, Баку, 2005;

4.     Proqram “IX əsr rus ədəbiyyətində tənqidi realizm” APDU, Baku, 2016;

5.     IX əsr Azərbaycan ədəbiyyətı. F.S. Qasımzadə. Dərslik / Yenidən dərc olması. N.F.Qasımova.  Bakı, Elm və təhsil, 2017;

6.     Программа для студентов по предмету «Русская литература» (русский сектор) – nəşriyyətdə;

7.     Программа для студентов по предмету «Азербайджанская литература» (русский сектор) – nəşriyyətdə;

8.     Азербайджанская детская литература. Учебное пособие – nəşriyyətdə.