шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi
ADPU-nun Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosent əvəzi
İş telefonu: +(99412) 493-92-56

Qısa bioqrafik məlumat

  • · 1976-cı ildə Tovuz rayonunda olub.
  • · 1993-cü ildə R.İsmayılov adına Düz Cırdaxan kənd orta məktəbini bitirib.
  • · Evlidir. Iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

  • Ali təhsillidir. 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsini;
  • 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsininj magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
  • 2009-cu ildə dissertasiya müdafiə edərək 10.00.01Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.

Əmək fəaliyyəti

2001-ci ildə Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının müəllimidir.

2009-cu ildən Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi, 2016-cı ildən dosent əvəzidir.

Apardığı dərslər

Uşaq ədəbiyyatı

İfadəli oxu

 

Yetişdirdiyi mütəxəssislər

 

Elmi yeniliklər

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr

Mükafatlar

Fəxri adlar

Tədqiqat sahəsi

30-a yaxın elmi elmi məqalə, Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə tədqiqatlar aparıb.  Təhsil islahatları, müəllim hazırlığı.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Bəxtiyar  Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materiallar. Bakı: BDU, 29 oktyabr, 2015

Türk xalqları ədəbiyyatını aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransın materiallar. Bakı: BDU, 18 dekabr, 2015

Kitabi-Dədə Qorqud və Türk dünyası mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materiallar. Bakı: BDU, 29 dekabrbr, 2015

Seçilmiş əsərləri

Səməd Vurğun lirikasında peysaj məsələsinə dair. “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri elmi, metodik  jurnal.  Bakı: BDU, 1999.

Hüseyn Cavid dramlarında qadın probleminə dair. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri Bakı: 2003,  №3

Hüseyn Cavid dramaturgiyasında qadın məkri. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri Bakı: 2003,   №4

Azərbaycan şerində vətənpərvərlik motivləri. Pedadoji tədqiqatlar. Bakı: Nurlan, 2003 №21/ 18

İnsan və təbiətin vəhdəti məsələsinə bir nəzər. 63-cü Elmi konfransının materialları, IV buraxılış. Bakı: ADPU 2003,  №4

Almas obrazı mükəmməl bir qadın kimi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı: ADPU, 2003, №4

Hüseyn Cavid şeirlərində  qadın azadlığı. Dilçilik problemləri Bakı: ADPU, 2003, №6

Məna və gözəllik poeziyası. AMEA-nın Elmi axtarışlar IX toplu. Bakı: Nurlan,  2003

Mirvarid Dilbazi və uşaq ədəbiyyatının nəzəri məsələləri. AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri Bakı: Nurlan, 2006,  №1

Mirvarid Dilbazinin mənzum nağılları. AMEA-nın Folklor İnstitutu. “Elmi axtarışlar” XIX toplu. Bakı: Səda, 2006

Mirvarid Dilbazinin orijinal süjetli nağıl-poemaları. “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası. Bakı: ADPU, 2006, №3

Mirvarid Dilbazinin uşaq ədəbiyyatı sahəsindəkifəaliyyətinin obyektiv və subyektiv amilləri. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalx elmi -nəzəri  jurnal, Bakı: BDU, 2006,  №2 (50)

Folklor ədəbi qaynaq kimi.. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalx elmi -nəzəri  jurnal, Bakı: BDU, 2006,  №5 (53)

Mirvarid Dilbazinin uşaq əsərlərində folklor nümunələri. “Azərbaycan Dillər Universitetinin xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası. Bakı: Mürtəcim, 2007,  №1

Mirvarid Dilbazinin uşaq poeziyasında təbiət mövzusu. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalx elmi nəzəri  jurnal, Bakı:  2008,  №4 (66)

О собранных рассказах в книге Мирварид Дилбази «В садах Абшерона». Вестник Герценовского Университета, № 7 (57), Санкт- Петербург, 2008

Mirvarid Dilbazinin uşaq poeziyasında Vətənə məhəbbət, müharibə, sülh, uşaqlara qayğı və azadlıq mövzuları. “Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri”, . Humanitar elmlər seriyası. Bakı: Mürtəcim, 2008,  №6

Mirvarid Dilbazinin uşaq əsərlərində bədii təsvir vasitələri. ADPU.  “Klassik Azərbaycan filologiyası və müasir problemlər” mövzusunda Cəfər Xəndanın 100 illik yubleyinə həsr olunmoş elmi-praktik konfransın materialları  Bakı,  2010.

Uşaq dünyasının sevimli sənətkarı. ADPU. X Elmi konfransının materialları Bakı, 2012

  1. Z. Xəlilin uşaq poeziyasınınnideya məzmun xüsusiyyətləri . “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, Bakı, BDU, 2013, №4 (88)

Zahid Xəlilin hekayələrinin orjinal keyfiyyətləri. AMEA-nın əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri Bakı. Nurlan, 2014,  №2

Vətən təbiətinəməgəbbət tərənnüm edən hekayələr. AMEA-nın əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri Bakı. Elmvə təhsil, 2014,  №2

Müasir uşaq nağıllarıının bədii xüsusiyyətləri. Bəxtiyar  Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materiallar. Bakı: BDU, 29 oktyabr, 2015

İlyas Tapdıq poeziyasında bədii ifadənin zənginliyi. Türk xalqları ədəbiyyatını aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransın materiallar. Bakı: BDU, 18 dekabr, 2015

Mirvari Dilbazinin istedadı. Kitabi-Dədə Qorqud və Türk dünyası mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materiallar. Bakı: BDU, 29 dekabrbr, 2015

Kitablar

Uşaq ədəbiyyatı (Mirvarid Dilbazinin uşaq yaradıcılığı). Dərs vəsaiti. Bakı,ADPU, 2014.

Proqram.

Uşaq ədəbiyyatı. Pedaqoji universitetlər və  institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram.Bakı, 2015.

Ədəbi əsərlərin təhlili. Magistr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2015.