шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

ADPU-nun İngilis dili kafedrasının baş müəllimi

Qısa bioqrafik məlumat

1968-ci il iyul 26 da Bakida anadan olub

1985-ci ildə Bakida 2 saylı orta məktəbi bitirib.

Evlidir. Bir qızı və 2 oğlu var.

Təhsil:

Ali təhsillidir. 1990-ci ildə AXDİ-nu bitirib.

Əmək fəaliyyəti:

1990 – 2011 ABTEU-nun Xarici dillər kafedrasında müəllim

2011-ci ildən ADPU-nun Xarici dillər kafedrasının baş müəllimi

Apardığı dərslər:

İngilis dili

Praktiki ingilis dili

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Tezislərin siyahısı:

1. Qırmızı kitabi qalınlaşdırma! ADPU H. Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr

olunmuş TEC 75-ci elmi konfransının materialları, 2018

2. Albert Eynişteyn .ADPU H. Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş

TEC 75-ci elmi konfransının materialları, 2018

3. Mehriban Əliyevanın təhsildə rolu. ADPU H. Əliyevin 95 illik yubileyinə

həsr olunmuş TEC 75-ci elmi konfransının materialları, 2018

Məqalələrimin siyahısı:

1.”Bəddi əsərlərin tərbiyəvi rolu” “Pedaqoji universitetin xəbərləri”

Humanitar elmlər seriyası, ADPU, Bakı-2004

2. Ingilis dilinde Neologizmler – Turabova Tamilla

Elmi Onomastik Jurnal Baki 2009

3. Yeni gourulmus sozlerin problemi Turabova Tamilla

Elmi Onomastik Jurnal Baki 2010

2.”İngilis dilində qrafik və oxu qaydalarının bəzi xüsusiyyətləri”

Pedaqoji universitetin xəbərləri” ADPU Bakı 2005

3.”Frazeoloji birləşmələr və atalar sözləri” Humanitar elmlər seriyası, ADPU, Bakı-2006

4.”Müasir azərbaycan vəingilis dillərində sifətin qarşılıqlı müqayisəsi”

Bakı-2009, Dil və Ədəbiyyat, BDU səh7-9

5.''Особенности перевода англиских частиц художественном переводе''

“Pedaqoji universitetin xəbərləri” Humanitar elmlər seriyası,

ADPU, Bakı- N 2 2012 səh.250-255

6.''Происхождение фразеологических единиц современного английского языка''

“Pedaqoji universitetin xəbərləri”

Humanitar elmlər seriyası, ADPU, Bakı- N 1 2012 səh 197-202

7.Особенности перевода англиских частиц художественнои литературе

Humanitar elmlər seriyası, ADPU, Bakı- N 1 2013 səh 261-266

8.İngilis Şairinin yaradıcılıq yolu

Humanitar elmlər bölməsi,ADPU, Bakı- N 2 2013 səh 200-203

9."Synonymy in Translation" ADPU ,Baki-N1 2015 she kı-N1 2015 səh 200

10.Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи студетов и

писмьменной речи студентов изучающих английский язык" ADPU Bakı- N 1 2016 səh

11.Особенности фразелогических единиц .Filologiya məsələləri N19 Bakı-2017

12.''İngiis rmantizminin lerik şerində qəsidlər orijinal növdür Vordsvort, Bleyk, Kits və Şelli'' Filologiya məsələləri Bakı-2017

13.''Ingilis dilində frozioloji birləşmələrin semantik xüsusiyyətləri''. Filologiya məsələləri Bakı-2018