шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

ADPU-nun “İngilis dili” kafedrasının müəllimi

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

* 1983-cü il aprelin 1-də Tovuz rayonunda anadan olub.

* 2000-ci ildə Tovuz rayonunda Y.Sadıqov adına orta məktəbi bitirib.

* Ailəlidir. Bir oğlu və bir qızı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

* Ali təhsillidir.

* 2004-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya (İngilis dili) fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib.

* 2007-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq (İngilis dili) fakültəsini magistr pilləsi üzrə Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

* 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici dillər kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir.

* 2008-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İngilis dili kafedrasında müəllim işləyir.

* 2012-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 58.04.01 Dil nəzəriyyəsi ixtisasına dissertant qəbul olunub.Seminarı olub.

APARDIĞI DƏRSLƏR

* İngilis dili

TƏDQİQAT SAHƏSİ

* Xarici dilin (ingilis dilinin) tədrisi metodikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

* Beynəlxalq Elmi Konfrans. "Kitabi-Dədə Qorqud" və türk dünyası". Bakı, 26-27 noyabr, 2015

* Doktorların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika Elmi Konfransı. Bakı, 2015

* "İnsan və zaman" mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Bakı, 2015. 26-27 noyabr.

* "Müasir təhsil sistemində xarici dilin inkişaf perspektivləri" mövzusunda Respublika simpoziumu. Bakı, 2018

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

* Ş.N.Namazova. Məqalə."Amerika toponimikasının inkişaf tarixindən". Elmi Onomastika" jurnalı. Bakı, 4, 2008.

* Ş.N.Namazova. Məqalə. "ABŞ-ın mikrotoponimik adlarının bölgüsü". Dil və Ədəbiyyat. Bakı-2, 2009.

* Ş.N.Namazova. Məqalə. "Dilçilikdə model və koqnitiv modelləşdirmə".Bakı , 7, 2013.

* Ş.N.Namazova. Məqalə. "Tərz və zaman kateqoriyalarının əlaqəsinə dair." Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı, 4. 2013.

* Ş.N.Namazova. Məqalə. “Koqnitiv dilçilikdə konsept məsələsinə müasir yanaşmalar”Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq Elmi-nəzəri jurnal. 2, Bakı, 2015.

* Ş.N.Namazova. Məqalə. "Müasir ingilis dilində zaman və tərz kateqoriyaları probleminə dair. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2, 2016.

* Ş.N.Namazova. Məqalə. “Tərz funksional –semantik kateqoriya kimi”. Вiписк филологични науки. Украина.2016 (11)

* Ş.N.Həsənova. Məqalə. "Koqnitiv linqvistika və onun əsas prinsipləri. Filologiya məsələləri. N 20, 2017.