шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

ADPU-nun “ Ingilis dili “ kafedrasının müəllimi

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

* 1992-ci il avqustun 13-də Bakı şəhərində anadan olub.

* 2009-cu ildə Nəsimi rayonundakı 5 nömrəli orta məktəbi bitirib.

* Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

* Ali təhsillidir.

* 2013-cü ildə Bakı Slavyan Universitetinin Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili) fakültəsini bitirib.

* 2015-ci ildə Bakı Slavyan Universitetinin Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili üzrə) fakültəsini bitirib. (Magistratura)

* 2015-ci ildə Odlar Yurdu Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 5704.01- Dil nəzəriyyəsi ixtisasına doktorant qəbul olunub. (Doktorantura)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

* 2015-i il: Azərbaycan Müəllimlər İnstitutun Xarici dillər kafedrasının baş laborantı

* 2016-cı il: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İngilis dili kafedrasının yarım ştat müəllimi

* 2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İngilis dili kafedrasında tam ştat müəllim vəzifəsində çalışır.

APARDIĞI DƏRSLƏR

* İngilis dili

TƏDQİQAT SAHƏSİ

* Dil nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

* Tezis “Особенности использования фразеологизмов с соматическим компонентом в современном английском языке” (V Beynəlxalq Tələbə Elmi Konfransının Tezisləri, Bakı-2013, 15-16 mart 2013, səh. 182-183)

* Tezis “Придаточные предложения и их классификация” (Сборник докладов II Международной научной конференции молодых ученых, посвященная 91-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Баку, Университет Кавказ, 2014, с. 401-402)

* Tezis “Developing and teaching second-language listening comprehension” (Сборник докладов II Международной научной конференции молодых ученых, посвященная 93-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Баку, Университет Кавказ, 2016, с. 1247-1248)

* Tezis “The Status of Multilingualism in the Period of Globalization” (II International Scientific Conference of Young Researchers dedicated to the 95th Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Baku, Azerbaihan 27-28 April 2018, p. 1427-1429)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

* Tezis “Структурно- семантический анализ придаточного предложения сказуемого с союзом «that»” (Материалы магистрантов XIV Республиканской научной конференции, посвященной 91-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Сумгаит, Сумгаитский Государственный Университет, 2014, с. 719-720)

* Məqalə “Структурно-семантический анализ дополнительных придаточных предложений” (Проблемы. Поиски. Перспективы. Сборник научных статей магистрантов. XVIII выпуск. Баку, Мутарджим, 2014, с. 79-81)

* Məqalə “Сочинение и подчинение союза «while» в сложных предложениях” (Проблемы. Поиски. Перспективы. Сборник научных статей магистрантов. XIX выпуск. Баку, Мутарджим, 2015, c. 203-204)

* Məqalə “Развитие толерантности и мультикультурализма в Азербайджанской республике” (Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX

respublika elmi konfransı. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. Bakı-2016. 24-25 may 2016, с, 573-576)

* Məqalə “The Role of Multilingual Diversity in Education and Society of Azerbaijan Republic” (The Scientific and Pedagogical News of Odlar Yurdu University, №47, Baku 2017, p. 217-222)

* Məqalə “Лексико-семантическая интерференция, как феномен многоязычия” (Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI respublika elmi konfransı. Bakı Dövlət Universiteti, 2017, c. 208-210)

* Məqalə “Phonological interference as a result of second–language learning in the period of globalization” (Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”, Київ – 2018, Випуск 129 (№ 2), c. 241-244)

* Məqalə “Heydar Aliyev as a Founder of National Multiculturalism at the State Level” (Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olunmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir” mövzusunda Respublika elmi konfrans. 3 May, 2018. Qərbi Kaspi Universiteti)