шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Xarici Dillər Mərkəzi

ADPU-nun" İngilis dili" kafedrasının müəllimi

E-mail; tt.aaa.2014@ mail.r

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT.

1985 -ci il mayın22-də Naxçıvan Muxtar Respublikasınin Şərur rayonunda anadan olub.

.2001 ci ildə Bakı şəhəri N.Nərimanov rayonundakı 47nömrəli orta məktəbi bitirib.

.Ailəlidir.İki oqlu və bir qızı var.

TƏHSİLİ ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

Ali təhsillidir.

2005ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya (İngilis dili və Ədəbiyyatı müəllimi) fakültəsini bitirib.

.2007- ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq(İngilis dili ) fakültəsini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

.2015 -ci ildən ADPU -nun İngilis dili kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində çalışır.

APARDIĞİ DƏRSLƏR

.İngilis dili

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

B.A.Əsgərova .Məqalə"İngilis dilində frazeoloji birləşmələr "Azərbaycan Dillər Universiteti , Bakı -2002 ,Elmi xəbərlər səh.74-76

Bakı -2004 Azərbaycan Dillər Universiteti ,Elmi xəbərlər səh.63-66

.B.A.Əsgərova .Məqalə Müasir Azərbaycan və İngilis dillərində qayıdışlıq kateqoriyası" Bakı-2007 ,Elmi xəbərlər səh.46-48

.B.A.Əsgərova .Məqalə"İngilis dilində Feilin zaman formalarının tədrisi".Filologiya .Məsələləri,Baki -2014 səh.95-97

.B..A.Əsgərova .Məqalə"Bədii üslubda sözlərin məna çalarlıqları " Filologiya məsələləri Bakı-2014 səh.68-73

.B..A.Əsgərova .Məqalə" Təlim prosesində öyrədici ,nəzarətedici və tərbiyəedici fəaliyyətinin optimal təşkili" Bakı- 2016 səh.70-74

B..A.Əsgərova .Məqalə" İngilis dilində cerund və məsdərin fərqli və oxşar cəhətləri " Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Jurnal ,sэh.91-96