шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
İş telefonu: +(994) 12  598  18 20
e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 4 oktyabr 1945-cü ildə Masallı rayonunun Mollaoba kəndində anadan olub.
 • 1963-cü ildə Boradigah qəsəbə on bir illik məktəbini  qızıl medalla bitirib.
 • Evlidir. Üç oğlu, altı nəvəsi var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1967-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin)  fizika fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1972-ci ildə “KNO3, AgNO3, və TlNO3 monokristallarında polimorf çevrilmələrin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) müdafiə edərək 01.040-eksperimental fizika ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını almışdır.
 • 1993-cü ildə AMEA-nın  H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutunda “İon və molekulyar kristallarda polimorfizm” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək, 01.04.10-“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 1994-cü ildən ADPU-nun professorudur.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1967-68-ci illər  ADPU-nun  Ümumi fizika və astronomiya kafedrasının baş laborantı.
 • 1971-1973-cü illər  ADPU-nun  Ümumi fizika və astronomiya kafedrasının assistenti
 • 1973-1978-cü illər  ADPU-nun “Elektrik və optika”  kafedrasının baş müəllimi.
 • 1978-1994-cü illər  ADPU-nun “Elektrik və optika”  kafedrasının dosenti.
 • 1977-78-ci illərdə XI  Paris universitetinə 10 aylıq   elmi ezamiyyətdə.
 • 1978-ci ildə Fransa Kimyəvi-fizika Cəmiyyətinə üzv seçilmişdir.
 • 1983-87-ci illərdə Əlcəzair Demokratik Respublikası Bumerdes Yüngül Sənaye İnstitutuna  ezam olunmuş və həmin institutun Fizika kafedrasına rəhbərlik etmiş, əlcəzairli tələbələrə  fizikanı fransız dilində tədris etməklə yanaşı  onlar üçün elə həmin dildə Ümumi fizika kursunun müxtəlif bölmələrindən 4 dərs vəsaiti yazmışdır.
 • 1994-cü ildən “Elektrik  və optika”  kafedrasının professorudur.
 • Azərbaycan Yazıçıları Birliyinin üzvüdür.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

 • Elektrik və maqnetizm
 • Optika
 • Fizika tarixi

ELMİ YARADICILIĞI

 • 10  bədii əsərin (8 şeir kitabı, 2 sənədli povest) və iki cildli “seçmələrin”-in müəllifidir.
 • Yüz əllidən artıq elmi-metodiki əsərin
 • 26 adda kitabın, müəllifidir.

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 2-elmlər namizədinə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Üzvi  və qeyri-üzvi birləşmələrin kristallarda polimorf çevrilmələrin mexanizminin araşdırılması.
 • Polimorf çevrilmələrin morfologiya və kinetikasının tədqiqi.
 • Polimorf modifikasiyaların kristal quruluşunun  tədqiqi

 MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

 • 2004-cü ildəYusif Məmmədəliyev mükafatına layiq görülmüşdür.
 • 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl təhsilişçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
 • 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

 • 1971. Совешания по применению рентгеновских лучей
 • 1971. Ali məktəblər arası III Respublika konfransı, Bakı
 • 1978. Mürəkkəb yarımkeçiricilərin fiziki xassələrinə həsr olunmuş Respublika Konfransı, Bakı
 • 1980. VI Международная конференция по росту кристалов, Москва
 • 1984. Seminar scientitique de  lab. Univer. Paris-Sud., Франция
 • 1984. Seminar scientitique de  lab. Crystallophysique, del Univ. Paris-4., Франция
 • 1992. Sattelite conf. of. Eurohen high. pressur. rech. group. Baku
 • 1992. Fourteen Europ. Crystallogr. meeting, Netterland, Amsterdam
 • 1994. The First Inter. Conf. Mat. Sci. Chalogenide and. Diam. Semissor Cherinvitsi
 • 2006.  Национальная  конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва
 • 2007. Metallar fizikasının müasir problemləri Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı
 • 2007. Национальная конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва
 • 2010. Metalşunaslığın müasir problemləri II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı
 • 2010. Международная  конференция по росту кристаллов (НКРК), Москва
 • 2013. Akad. M. Nağıyevin 105 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf., Bakı
 • 2013. B. Əsədov -80. Elmi konfrans, Bakı
 • 2013. Fizikanın müasir problemləri VI Respublika konfransı, Bakı
 • 2013. Седомой Международной Науч. тех. Конф., Ваку
 • 2014. Fizikanın müasir problemləri VII Resp. konf., Bakı
 • 2015. Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi konfransı Qafqaz universiteti, Bakı
 • 2016. Metallar fizikasının müasir problemləri V Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı
 • International Conference MODERN TRENDS IN PHYSICS, 20-22 aprel 2017, Baku, Azerbaijan

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov. Kalium nitratda yeni fazanın böyüməsinin ritmik xarakteri haqqında. Dokladı AN SSSR (rusdilində). 191, N6, 1280-1283, Moskva 1970
 • Y.Q.Əsədov, Q.A.Cəbrayılova, V.İ.Nəsirov. KNO3, AgNO3, NH4NO3 kristalların dapoli­morf çevrilmələrinin morfologiyası.   J.Cristl Growth, (ingilis dilində)-15,  45-50,  Nyu-York 1972
 •  V.İ.Nəsirov, X.A.Adıgözəlova. SnS-in aşağı temperatur fazasının  stabilləşməsinə  nadir torpaq metallarının təsiri. (rus dilində)- İzvestiya Rossiyskoy Akademii (Neorq. mater.) tom 37. N11, səh.1099-1101,  Bakı 2001.
 •  V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov. Bərk cisimlərdə polimorf çevrilmələr zamanı rüşeyim əmələ gəlmə prosesində defektlərin rolu (rus dilində).  AMEA-nın  Xəbərləri, T LXI, N2, 12-15,  Bakı 2002.
 •  V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov. Maye fazadan böyümə ilə polimorf çevrilmələr zamanı böyümə arasında bəzi oxşarlıqlar (rus dilində). AMEA-nın Məruzələri, T.LXI, N1  222-226,  Bakı 2002.
 • V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov, E.V.Nəsirov. Rubudium  nitratda III↔II↔I çevrilmələrin morfo­lo­giyası (rus dilində). Metallar fizikasının müasir problemləri Beynəlxalq prak. konf. səh 103, Bakı 2007, AMİU
 • V.İ.Nəsirov, Y.Q.Əsədov, A.F.Həziyeva.  monokristallarında polimorf çev­ril­mələr (rus dilində). AMEA-nın Məruzələri, T.LXV, N2, səh.66-70, Bakı 2009.  
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  -də IV«III«II«I  polimorf çevrilmələr (rus dilində). AMEA-nın  Xəbərləri, N5, səh.156-159,  Bakı 2009.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  monokristallarında polimor­fizm (rus dilində). AMEA-nın  Xəbərləri,  N5, T.ХХХ, səh.87-91, Bakı 2010.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov, R.B.Bayramov, E.V.Nəsirov  Rb1-xCsxNO3  (x=0.025; 0.1)  monokristallarında IV→III→II polimorf çevrilmələrin kinetikası. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild X (39), ATU, N3, Bakı 2011 
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  -də monokristal→monokristal polimorf çevrilmələr (rus dilində). Кристаллография,  N5, T.56, səh.990-994, Moskva 2011.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov.  kristallarının alınması və ret­ge­noqrafik tədqiqi (rus dilində).  Кристаллография, N6, T.57, səh.964-967, Moskva  2012.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov, A.S.Əmirov.  kristallarının ret­ge­noqrafik tədqiqi (rus dilində).  AМEA-nın Məruzələri, N3, T.LXVII, səh.33-38, Bakı 2011.
 • V.İ.Nəsirov, A.F.Həziyeva, Q.Hüseynov, Y.Q.Əsədov. Yüksək temperaturlu rentgeno­qrafiya metodu ilə və  -də polimorf çevrilmələrin tədqiqi (rus dilində).  AMEA-nın Məruzələri, T.XXXI, N5, səh.167-173, Bakı 2011.  
 • , A.F.Həziyeva, Y.Q.Əsədov Rb0,90Cs0,10NO3    monkristallarının morfologiyası. Fizika, Cild XVI,№2, 2012,
 • В.И.Насиров. Ю.Г.Асадов ,А.С.Амиров Получение кристаллов Rb0.90Cs0.10NO3 и их рентгенографичекие исследования, Кристаллография, 2012, №6
 • В.И.Насиров, А.Ф.Хазиева,  Ю.Г.Асадов Получение и исследование методом высокотемпературной Рентгенографии  монокристаллов и , Azərb.МEA Məruzələri (Dокл. НАН Азерб.№6, Т.LXVIII,стр.,2012
 • V.İ.Nəsirov,  Y.Q.Əsədov,  E.V.Nəsirov Структурные превращения в K0,975Rb0,025NO3, ААHDM-n Elmi əsərləri, XXII buraxılış, 2013   
 • V.İ.Nəsirov, R.Bayramov,  Y.Q.Əsədov  K0,955Rb0,045NO3 kristallarında quruluş çevrilmələri, Fizika, cild XIX,sayı 2,səh 89-91 ,2013      
 • V.İ.Nəsirov, G.Zülfüqarova Cu1.96Ni0.04Se monokristallarında quruluş faza çevrilmələri,  Fizikanın müasir prob.-VII  Resp.konf.mat., Bakı,2013,    
 •  V.İ.Nəsirov, E.V.Nəsirov, R.B.Bayramov Kalium nitrat kristallarinda qismən kation əvəzlən­məsinin quruluşfaza çevrilmələrinin xarakterinə təsiri ,   Седьмой Международной Научно-Технической Конф. Мат. СДУ, Баку, 2013
 • V.İ.Nəsirov, Q.H.Hüseynov, A.S.Əmirov, A.G.Rzayeva Cu1.95Ni0.05S kristallarında quruluş faza çevrilməsi. AzTU-nun elmi əsərləri Fundamental elmlər, N 2, 2013
 • V.İ.Nəsirov,  R.V.Abasov   Cu1.96Ni0.04Se  kristallarında polimorf çevrilmələrin xüsusiyyətləri. AAHDM-in Elmi əsərləri, XXIII buraxılış, 2014,   
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, Yu.G.Asadov, A.F.Khazieva Single Crystal«Single Crystal Polymorphic Trans­formations in K0.985Rb0.015NO3, Crystallography Reports, 2014, Vol.59, No. 7
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, N.M.Namazova, G.G.Guseinov, A.S.Amirov The Influence of Vacuum on Polymorphic Trans­formations in Rubidium Nitrate, Crystallography Reports, 2014, Vol.59, No. 7
 • V.İ.Nəsirov, N.M.Namazova, Q.Q.Hüseynov, İ.M.Məmmədov Рентгенографическое исследование кристаллов Rb2Na(NO3)3, AzTU-nun elmi əsərləri Fundamental elmlər, N 2,  2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, E.V.Nəsirov,  K0,965Cs0,035NO3monokristallarında II«III çev­rilmə­lərin morfologiyası, AAHDM-in  Elmi əsərləri, XXIV buraxılış, Bakı, 2015
 • V.İ.Nəsirov, R.B.Bayramov, E.V.Nəsirov Morphology and Kinetics of  Polimorphic Transformations in K0.965Rb0.035NO3 Single Crystals,  Crystallography Reports, 2015, Vol.60, No. 7
 • V.İ.Nəsirov,  R.B.Bayramov K0,965Rb0,035NO3 monokristallarında II polimorf çevrilmənin kinetikası, Azerbaijan Journal of Physics, vol.XXI, N2 Baku, AMEA, 2015.    
 • В.И.Насиров, Н.М.Намазова, Г.Г.Гусейнов, А.С.Амиров Growth and X-ray Diffraction Study of  Rb2Na(NO3)3 Crystals,  Crystallography Reports, 2015, Vol.60, No. 6
 • V.İ.Nəsirov,  R.B.Bayramov K0,965Rb0,035NO3 kristallarında quruluş faza çevrilmələri,  Fizika-texnika və riyaziyyаt elmləri seriyası, fizika və astr. AMEA, Xəbərləri 2015, №5
 • V.İ.Nəsirov, N.M.Namazova, Q.Q.Hüseynov , A.S.Əmirov Polymorphism of rubidium nitrate in atmosphere of arqon, AMEA, Məruzələr, cild  LХXI, №2, Bakı,2015
 • V.İ.Nəsirov, A.Rzaeva, H.İbrahimov Structural phase transformation in Cu1,95Ni0,05S crystal,  AMEA, Məruzələr,cild LXXI,3, Bakı,2016.
 • V.İ.Nəsirov, R.Bayramov, E.V.Nəsirov , N.M.Namazova K0,985Rb0,015NO3 monokristallarında  polimorf çevrilmənin kinetikası, Metallar Fizikasının Müasir Problemləri. V Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, 2016
 • V.İ.Nəsirov, R.Bayramov, E.V.Nəsirov K1-xRbxNO3 (x=0,015; 0,035; 0,045)  monokris­tallarinda  II®III  polimorf  çevrilmənin kinetikasi,   Azerbaijan Journal of Physics, Bakı, 2016
 • V.İ.Nəsirov, A.Rzaeva, H.İbrahimov Structural transformation in Cu1,95Ni0,05S crystals,  Crystallography Reports, 2016, Vol.61, No. 7