шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasında dosent, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
İş telefonu: (012)493-14-48

e-mail:

 QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1957-ci il yanvarın 1-də Şəki şəhərində anadan olub.
 • 1973-cü ildə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbi bitirib

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI ELMI ADLARI

 • Ali təhsillidir, 1978-ci ildə BDU-nun Fizika fakültəsini bitirib
 • 1985-ci ildə  “Al-Ga-AsvəGa-İn-As-P sistemlərində heterokeçid əsaslı Günəş fotoelementlərinin tədqiqi”  mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10 – Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə Fizika-Riyaziyyat elmləri  namizədi alimlik  adını alıb.
 • 1994-cü ildən dosentdir

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1978-1979. AMEA-nın Radiasiya tədqiqatları sektoru, baş laborant, baş mühəndis
 • 1979-1981 SSRİ EA-nın Sankt-Peterburq A.F.İoffe adına fiziki texniki İnstitut, stajor - tədqiqatçı
 • 1981-1984 SSRİ EA Sant- Peterburq A.F. İoffe  adına Fiziki – texniki İnstitutu,  aspirant
 • 1985- ADPU, laborant, TTV-I laboratoriyasının müdiri, müəllim, baş müəllim, dosent

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

 • Ümumi fizika,
 • Mexanika
 • Molekulyar fizika
 • Çətinliyi artırılmış məsələ həlli praktikumu

ELMİ YARADICILIĞI

 • 55 -elmi məqalənin müəllifidir.

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 4-magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Yarımkeçiricilər fizikası Günəş fotoelementlərinin fotoelektrik xassələrinin tədqiqi.
 • Günəş fotoelementinə radiasiyanın təsirinin öyrənilməsi.
 • Müəllim hazırlığı.      

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

 • 1998. Budapeşt, ətraf mühitelmlərinə həsr olunmuş seminar.
 • 2003. 4th İnternational Conferense Nuclear and  Radiation phisics, Almaty, Kazakhstan
 • 2008. The Fifth Conferense “Nuclear Science and its Application” Ankara, Turkiye.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • A.M. Allahverdiyev,   B.V. Yeqorov, V.Lantratov. “nGaAs-pGaAs- pAlGaA əsəsaslı konsentrasiyalı Günəş işığında işləyən yüksək  effektivikli. Günəş fotoelementləri” (rus dilində)  JTF, 1982.
 • A.M. Allahverdiyev,   V.M.Andreyev, A.V. Qrexovvə b. “Si- AlGaAs   kaskad Günəş fotoelementləri” (rus dilində) FTP, 1984
 • A.M.Allahverdiyev, O.V.İventyeva, B.V.Yeqorov “İnP-Gaxİn1-x As1-yPy  əsaslı Günəş fotoelementləri” (rus dilində), JTF, 1984
 • A.M.Allahverdiyev, V.M.Andreyev, V.B.Larionovvə b. “Hetero fotoelementlərin aşağı işıqlanmalarda (10-1¸10-3vt/sm2) 173-373K temperatur intervalında tədqiqi”(rus dilində) JTF, 1985
 • A.Allahverdiyev, M. Bəkirov, R. Madatov. “İkitərəfli həssas  Günəş  fotoelementləri” (rus dilində) Heliotexnika 1987
 • Allahverdiyev , M. Bəkirov,  və b. “Elektron dəstəsinin p-n keçidlərin parametrlərinin deqredasiya  sürətinə təsiri” (rus dilində) Pisma  v JTF 1990
 • Allahverdiyev , R. Madatov, K.Kabulov “Ge-Si əsaslı fotoelementlərin fotoelektrik parametrlərinə radiasiyanın təsiri” (rus dilində) JTF 1991
 • R. S. Madatov, A. M.Allahverdiyev , N.A. Səfərov. “Si  fotoelementlərinin fotoelektrik xarakteristikalarına radiasiyanın təsiri” (ingilis dilində) 2003 4 th İnternational Conferense Nuclear and Radiction  plisics, Almaty, Kazakhstan
 • R. Madatov, A. Allahverdiyevvə b. “GaAs- AlGa əsəsaslı Günəş fotoelementlərinə electron dəstələrinin təyini” (2008. The Fifth Conferense  “Nuclear Science and its Application” Ankara, Turkiye).
 • R. Madatov, A. Allahverdiyevvə b. “AlGaAs- GaAs  Günəş fotoelementlərinin fotoelektrik xassələrinə sürətləndirilmiş electron şüalarının şüalarının təsiri” (ingilis dilində) AMEA, Xəbərlər 2011
 • A.M.Allahverdiyev, R.S.Mədətov, G.M.Suyvdi, Y.M.Mustafayev, N.İ.Hüseynov Nuclear Science and its Application The Fifth Conferense Ankara, Turkiye, 2008, 14-17 october
 • A.M.Allahverdiyev, R.S.Mədətov, G.M.Suyvdi, Y.M.Mustafayev, N.İ.Hüseynov AlGaAs- GaAs  Günəş fotoelementlərinin fotoelektrik xassələrinə sürətləndirilmiş elektron şüalarının şüalarının təsiri “Radiasiya və ətraf mühit” Respublika konfransı. 1-2 iyun, Bakı, 2010.
 • A.M.Allahverdiyev N.N.Niftiyev Действие электронных потоков на ВАХ Солнечных фотоелементов в системе Al-Ga-As. Fizikanın aktual problemləri, VI Resp. Elmi konfr. Bakı, 20 noyabr 2010.
 • A.M.Allahverdiyev, R.S.Mədətov, G.M.Suyvdi, Y.M.Mustafayev İn Fluence of accelerated elektron radiation on the fotoelektrik properties of AlGaAs-GaAs solar celles. AMEA, Xəbərlər, Bakı, 2011, №2
 • A.M.Allahverdiyev, N.N.Niftiyev, E.A.Dadaşzadə, F.M.Məmmədov Диэлектрическая проницаемость и проводимость на переменного тока, Fizikanın müasir problemleri, III Respublika konfransı 17-18 dekabr, Bakı 2009
 • N.N.Niftiyev, F.M.Məmmədov Диэлектрическая проницаемость и проводимость на переменного тока, Fizikanın aktual problemleri, VI Respublika konfransı 20 noyabr, Bakı 2009
 • A.M.Allahverdiyev, Ş.X.Xəlilov, H.A.Aslanov Bəzi monomerlərin müxtəlif temperaturlarda sıxlıq və dinamik özlülük əmsalı. AMİU, Respublika konfransı, Bakı, 10-12 iyun, 2016