шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Əməyin texnologiyası kafedrası

Əməyin texnologiyası kafedrası

 

 

 1Musayeva Səadət dos  2.Məmmədov Xankişi dos  3.Əliyeva Səkinə dos kamil m  4.İsmayılov Akif dos  a1 
Musayeva Səadət
Kafedra müdiri
Dosent 
Məmmədov Xankişi
Dosent 
 Əliyeva Səkinə
Dosent
Abbasov Kamil
Dosent
İsmayılov Akif
Dosent
Mustafayev Arif
Dosent
 6.Qasımov Niyazi dos    10.Quliyev Ədalət baş m  11.Həmidova Ofeliya b.m  12Əliyev Qacay baş m 13.Teymurova Əsbət baş m 
Qasımov Niyazi
Dosent 
Şirinov Kamil
Dosent 
Quliyev Ədalət
Baş müəllim 
Həmidova Ofeliya
Baş müəllim 
 Əliyev Qaçay
Baş müəllim
 Teymurova Əsbət
Baş müəllim
 9.Əlirza Əyubov baş m  20Məmmədov İsrail b.m  15.İbrahimova Sevinc m  16.İsayev Qabil m  17.Məmmədova Rəna m 18.Mehdiyeva Təranə m 
Əyubov Əlirza
Baş müəllim  
Məmmədov İsrail
Baş müəllim
İbrahimova Sevinc
Müəllim 
İsayev Qabil
Müəllim  
Məmmədova Rəna
Müəllim 
Mehdiyeva Təranə
Müəllim
   21.Hüseynova Sənayə lab m  20 Xəlilova Tükəzban lab m  22.Əhmədova Elmira b.lab 24.Əzizova günel b.l  23.Yolçuyeva Təhminə böy l 
   Hüseynova Sənayə
Laboratoriya müdiri 
Xəlilova Tükəzban
Laboratoriya müdiri 
Əhmədova Elmira
Böyük laborant 
Əzizova Günel
Böyük laborant 
 Yolçuyeva Təhminə
Böyük laborant 

 

İş telefonu:  +994 (0) 12 565 75 89

e-poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. 

             Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Ünvan: Bakı ş., Nəsimi r., Koroğlu Rəhimov 13

  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universtetinin “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” kafedrası “İstehsalatın əsasları” adı ilə 1957-cı ildə Fizika fakültəsinin nəzdində yaradılmışdır. 1971-ci ildə kafedra iki sərbəst kafedraya bölünmüşdür: “Ümumi texniki fənlər” və “Materiallar texnologiyası və onun tədrisi metodikası”. Fakültənin nəzdində 1974-cü ildə yeni kafedra - “Elektroradiotexnika” kafedrası yaradılmışdır. 1986-ci ildən “Ümumi texniki fənlər” və “Materiallar texnologiyası və onun tədrisi metodikası”kafedraları birləşdirilmiş, 1994-cü ildə isə bu kafedra iki yerə bölünərək “İstehsalatın əsasları və “Maşınşünaslıq” kafedraları kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2013-cü ildə “Maşınşünaslıq” kafedrası ilə “Elektroradiotexnika” kafedraları birləşərək “Ümumtexniki fənlər” kafedrası yaradıılmış, 2016-cı ildə isə “İstehsalatın əsasları” kafedrası ilə “Ümumtexniki fənlər” kafedrası birləşdirilərək “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” kafedrası fəaliyyətə başlamışdır. Müxtəlif illərdə kafedralara prof.K.D.Hüseynov, dos.A.Ə.Məmmədov, dos.Ş.H.Əhmədova, dos.S.İ.Abdullayev, prof.H.İ.Həşimov, dos.Ə.Ağalarov, dos.S.M.Musayeva, dos.N.V.Qasımov, dos.A.İ.İsmayıliov rəhbərlik etmişdir. Hazırda kafedra “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” adı altında müstəqil fəaliyyət göstərir və kafedraya dosent S.M.Musayeva rəhbərlik edir.

Strukturu

Kafedranın nəzdində aşağıdakı laboratoriya və emalatxanalar  fəaliyyət göstərir:

 1. Kulinariya
 2. Tikiş texnologiyası
 3. Metalların kəsilməsi, dəzgah və alətlər
 4. Kənd təsərrüfatı texnologiyası və nəqliyyat vasitələri
 5. Konstruksiya materialları texnologiyası
 6. Elektrotexnika, radiotexnika və avtomatikanın əsasları
 7. Maşınşünaslığın əsasları, hidravlika və tətbiqi mexanika
 8. Qrafika, elektron texnologiyalarından istifadənin əsasları və elektrik ölçmələri
 9. Seçmə fənn və texniki yaradıcılıq

Emalatxanalar:

 1. Metal emalı emalatxanası
 2. Ağac emalı emalatxanası

Fənn kabineti:

 1. Metodika kabineti

Kulinariya laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Tərəvəzlərin ilkin emalı və yarımfabrukatların hazırlanması. Tərəvəz yeməklərinin hazırlanması texnologiyası
 2. Məhsulların isti emalı üsullarının həyata keçirilməsi
 3. Yarma, paxla və makaron məmulatlarından kökələrin hazırlanması
 4. Yumurta və kəsmikdən  xörəklərin hazırlanması
 5. Kəsmikli kökənin hazırlanması
 6. Ət və ət məhsullarından xörəklərin hazırlanması
 7. Balığın suda və buxarda bişirilməsi
 8. Ev və ov quşlarından yeməklərindən hazırlanması
 9. Soyuq xörəklərin və qəlyanaltıların hazırlanması
 10. Şorbaların hazırlanması
 11. Sousların hazırlanması
 12. Südlü xörəklərin hazırlanması
 13. Buterbrod və qamburqerin hazırlanması
 14. İsti və soyuq içkilərin hazırlanması (çay, qəhvə, kakao)
 15. Xəmir xörəklərinin hazırlanması və süfrəyə verilməsi
 16. Şirin xörəklərin hazırlanması və süfrəyə verilməsi
 17. Biskvit və tortların hazırlanması
 18. Qutab, kətə və pirajkinin hazırlanması və süfrəyə verilməsi
 19. Pəhriz yeməklərinin hazırlanması
 20. Uşaq yeməklərinin hazırlanması
 21. Mürəbbə, cem və kompotların hazırlanması
 22. Tərəvəzlərin konservləşdirilməsi

Tikiş texnologiyası laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Tikiş haqqında məlumat.İş yerinin təşkili və təhlükəsizlik texnikası qaydaları
 2. Əl ilə tikərkən lazım olan ləvazimatlar və əl işlərinin yerinə yetirilməsi
 3. Tikiş maşınlarının quruluşu və işə hazırlanması texnikası
 4. Paltarın nəm, isti halda emalı
 5. Önlük və papağın çertyojunun  qurulması
 6. Müxtəlif növ yubkaların çertyojunun qurulması texnologiyası
 7. Gecə köynəyinin çertyojunun qurulması texnologiyası
 8. Xalatın çertyojunun qurulması texnologiyası
 9. Koftanın çertyojunun qurulması texnologiyası
 10. Uzun şalvarın çertyojunun qurulması texnologiyası
 11. Qısa şalvarın çertyojunun qurulması texnologiyası
 12. Paltarın (donun) hazırlanması texnologiyası
 13. Tikiş maşınında emal texnologiyası
 14. Toxuma texnologiyası
 15. Qayış tikmə texnologiyası

Metalların kəsilməsinin əsasları laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Alət mikroskopu vasitəsilə yivin addımının təyini
 2. Alət mikroskopu vasitəsilə yivin diametrinin təyini
 3. Şaquli optimetrlə səthin kələkötürlüyünün təyini
 4. Üfüqi optimetrlə səthin kələkötürlüyünün təyini
 5. Tokar kəskilərinin həndəsi parametrlərinin təyini
 6. Spiral burğuların həndəsi parametrlərinin təyini
 7. Slindrik frezlərin həndəsi parametrlərinin təyini
 8. Bölücü başlıqla bölgülərin aparılması
 9. Tokar (TV-4) dəzgahının texniki xarakteristikasının öyrənilməsi
 10. Burğu (HC-12) dəzgahının texniki xarakteristikasının öyrənilməsi
 11. Frez dəzgahının texniki xarakteristikasının öyrənilməsi
 12. İtiləmə dəzgahının texniki xarakteristikasının öyrənilməsi
 13. Proqramla idarə olunan dəzgahının texniki xarakteristikasının öyrənilməsi
 14. Yonmada kəsmə rejimi elementlərinin seçilməsi və hesablanması
 15. Burğulamada kəsmə rejimi elementlərinin seçilməsi və hesablanması
 16. Frezləmədə kəsmə rejimi elementlərinin seçilməsi və hesablanması
 17. Pardaqlamada kəsmə rejimi elementlərinin seçilməsi və hesablanması
 18. Tokar kəskilərinin quruluşu və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi
 19. Burğuların quruluşu və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi
 20. Frezlərin quruluşu və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi
 21. Abraziv materialların quruluşu və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi
 22. Yonqarların növləri, yığışması, öyrənilməsi.Yığışma əmsalının təyini  
 23. Kəsmə temperaturunun  təyini üsulları 

Kənd təsərrüfatı texnologiyası və nəqliyyat vasitələri 

                

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Şum aqraqatının işə hazırlanması və nizamlanması
 2. Kotanların quruluşu və işinin öyrənilməsi
 3. Gübrəsəpən maşınlar
 4. Səpən və basdıran maşınların quruluşunun öyrənilməsi
 5. Dənli taxıl toxumlarının səpin normasının təyini
 6. Kənd təsərrüfatı bitkiləri ziyanvericilərinə, alaq otlarına qarşı mübarizə (çiləyici maşınlar)
 7. Gübrənin tərkibi, hektara verilən gübrə normasının təyini
 8. Traktor otbiçənin quruluşunun öyrənilməsi, işinin nizamlanması
 9. Taxılyığan kombaynların quruluşunun öyrənilməsi və nizamlanması
 10. Qarğıdalı yığan maşınların quruluşunun öyrənilməsi
 11. Pambıqyığan maşınların quruluşunun öyrənilməsi
 12. Yemhazırlayan və yığan maşınların quruluşunun öyrənilməsi
 13. Torpağın hidroskopik nəmliyinin təyini
 14. Traktorun  dartı xarakteristikasının təyini

Konstruksiya materialları texnologiyası laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Makroskopik analiz üsulu ilə metal və ərintilərin quruluşunun təyini
 2. Mikroskopik analiz üçün mikroşlifin hazırlanması
 3. MİM- 8 metalloqrafik mikroskopu ilə tanışlıq
 4. Polad kürəciyi batırmaqla bərkliyin təyini
 5. Almaz konusu batırmaqla bərkliyin təyini
 6. Metalların kristallaşma prosesinin tətqiqi
 7. Metalların müqavimətinin temperatur asılılığının təyini
 8. İkili ərintilərin diaqramlarının termiki üsulla qurulması
 9. Çuqunların mikrostruktur analizi
 10. Dəmir-beton ərintilərinin hal diaqramının qurulması və xarakteristikası
 11. Termiki emalın karbonlu poladların strukturasına və xassələrinə təsirinin öyrənilməsi
 12. Karbonlu poladların termiki emalının öyrənilməsi
 13. Poladların böhran nöqtələrinin temperaturunun təyini
 14. Əlvan metallar və ərintilərin mikroanalizi
 15. Ağac materiallarının nəmliyinin təyini
 16. Ağac materiallarının bərkliyinin təyini
 17. Qaynaqlanmış və lehimlənmiş birləşmələrin mikrostrukturunun öyrənilməsi

Elektrotexnika, radiotexnika və avtomatikanın əsasları laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. K 4822-2 tipli laboratoriya qurğusunun öyrənilməsi
 2. İşlədicilərin ardıcıl birləşdirilməsi və Om qanununa əsasən hər bir işlədicidə gərginlik düşgüsünün yoxlanılması 
 3. İşlədicilərin paralel birləşdirilməsi və Kirxhofun 1 qanununun yoxlanılması
 4. Ampermetr və voltmetrin yoxlanılması
 5. Voltmetrin yoxlanılması
 6. Birfazalı dəyişən cərəyan dövrəsində iş və gücün təyini
 7. Aktiv və induktiv müqavimətli birfazalı dəyişən cərəyan dövrəsinin tətqiqi
 8. Aktiv  və tutum  müqavimətli birfazalı dəyişən cərəyan dövrəsinin tətqiqi
 9. Aktiv, induktiv və tutum müqavimətli ardıcıl birləşmiş dövrənin tətqiqi (gərginliklər rezonansı)
 10. İnduktiv və tutum müqavimətləri paralel birləşdirilmiş dövrənin tətqiqi (cərəyanlar rezonansı)
 11. Üçfazalı dövrədə ulduz  birləşmə
 12. Üçfazalı dövrədə üçbucaq birləşmə
 13. Üçfazalı dəyişən cərəyan dövrələrində gücün ölçülməsi
 14. Ampermetr və voltmetr üsulu ilə müqavimətin təyini
 15. Ardıcıl, paralel və qarışıq birləşdirilmiş akkumulyatorlar dövrəsinin tətqiqi
 16. Birfazalı transfarmatorların sınanması
 17. Gərginlik ölçü transfarmatorunun öyrənilməsi
 18. Cərəyan ölçü transfarmatorunun tətqiqi
 19. Birfazalı  asinxron mühərrikin tətqiqi
 20. Üçfazalı  asinxron mühərrikinin məsafədən idarə edilməsinin öyrənilməsi
 21. Sabit cərəyan maşınlarının öyrənilməsi
 22. İkielektrodlu elektron lampasının tədqiqi
 23. Triodun statik rejiminin  tədqiqi
 24. Triodun dinamik rejiminin  tədqiqi
 25. Pentodun statik rejiminin  tədqiqi
 26. Stablitronun  tədqiqi
 27. Cərəyan stabilizatorunun tədqiqi
 28. Yarımkeçirici diodun tədqiqi
 29. Ümumi emitterli tranzistorun  tədqiqi
 30. LRS-I tipli laboratoriya stendinin öyrənilməsi
 31. CL-5 tipli impuls sinxroskopunun öyrənilməsi
 32. Elektron generatorlarının öyrənilməsi
 33. Paralel rəqs konturunun tətqiqi
 34. Ardıcıl rəqs konturunun tətqiqi
 35. Rabitəli rəqs konturunun tətqiqi
 36. Aşağı və yuxarı tezlik süzgəclərinin tətqiqi
 37. Diod məhdudlaşdırıcılarının tətqiqi
 38. Sadə detektorlu radioqəbuledici
 39. Termoelementin dərəcələnməsi və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin təyini
 40. Yarımkeçirici stabilitronun tədqiqi
 41. Varistorun tədqiqi
 42. Körpü ölçü sxemli düzləndiricinin tədqiqi
 43. Sadə parametrik gərginlik stablizatorunun  tədqiqi
 44. İkiyarımperiodlu düzləndiricinin tədqiqi
 45. Potensiometrik vericinin tədqiqi
 46. Tranzistorlu multvibratorun tədqiqi
 47. Müqavimət termometrinin tədqiqi
 48. Alçaq tezlikli tranzistorlu  e.h.q.-nin təyini
 49. Tranzistorda qurulmuş əks əlaqəli gücləndiricinin tədqiqi
 50. Relelərin öyrənilməsi
 51. Tipik siqnalların modelləşdirilməsi
 52. SİMULİNK paketindən istifadə etməklə idarəetmə sisteminin modelləşdirilməsi

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi

 1. Tədris müəssisəsində baş vermiş bədbəxt hadisənin araşdırılması və H-1 aktının tərtib edilməsi
 2. Travmatizmin əsas göstəriciləri
 3. Tədris binasında meteoroloji şəraitin tədqiqi
 4. Tədris və tədris istehsalat binasında işıqlanmanın təyini
 5. Süni işıqlanmanın hesablama üsulları (metodları)
 6. Tədris emalatxanasında elektrik təhlükəsizliyi qaydalarının öyrənilməsi
 7. Elektrik cihazlarının qızdırıcı elementlərinin izolyasiyasının keyfiyyətinin müəyyən edilməsi
 8. Mühafizə torpaqlayıcısının müqavimətinin ölçülməsi
 9. OXP və ON-markalı əl yanğınsöndürənlərin quruluşu və iş prinsiplərinin öyrənilməsi
 10. Yanğın zamanı adamların köçürülməsi planı və ona aid təlimatın verilməsi

Maşınşünaslığın əsasları, hidravlika və tətbiqi mexanika laboratoriyası

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Açıq,düz və çəpdişli slindrik çarx ötürməsinin hesablanması
 2. Qapalı,düz və çəpdişli slindrik çarx ötürməsinin hesablanması
 3. Düz və çəpdişli konusvari çarx ötürməsinin hesablanması
 4. Dişli çarx ötürməsinin tədqiqi
 5. Qayış ötürməsinin tədqiqi
 6. Valların böhran fırlanma sürətinin təyini
 7. Sürüşmə yastıqlarının  tətqiqi
 8. Diyirlənmə yastıqlarının  tətqiqi
 9. Natural nümunə üzrə dişli çarx reduktorunun öyrənilməsi
 10. Natural nümunə üzrə sonsuz vint reduktorunun öyrənilməsi
 11. Dişli çarx və sonsuz vint reduktorlar açan f.i.ə. təyini
 12. Natural nümunə üzrə sürət variatorlarının öyrənilməsi
 13. Müxtəlif profilliyi olan vint ötürməsi üçün f.i.ə.təyini
 14. Val-oymaq zəmanətli gərilmə ilə olan birləşmələrin tədqiqi
 15. Müşahidələr və oturtmalar sisteminin analitik öyrənilməsi
 16. Bölgülü ölçü alətlərinin verilmiş nümunə əsasında praktik öyrənilməsi
 17. Lingli-optik cihazların praktik öyrənilməsi 
 18. Lingli-mexanik cihazların praktik öyrənilməsi 
 19. Səthin kələ-kötürlülüyünə və dəqiqliyinə nəzarətin öyrənilməsi
 20. İşçi manometrin yoxlanılması
 21. Hidrostatik təzyiqin ölçülməsi
 22. Özlülüyün təyini
 23. Presləmə qüvvəsinin təyini
 24. Mayenin hərəkət rejimlərinin təyini
 25. Reynolds ədədinin böhran qiymətlərinin təyini
 26. Uzununa müqavimət əmsalının təyini
 27. Yerli müqavimət əmsalının təyini
 28. Bernulli tənliyinin təcrübi tədqiqi
 29. Sabit basqıda nazik divarlı kiçik dəlikdən mayenin axması
 30. Venturi sərfölçəninin sərf əmsalının təyini
 31. Kürəkli nasosların əsas xarakteristikalarının hesablanması
 32. Sadə nasos qurğusunun hesablanması
 33. Hidravlik zərbə zamanı təzyiq artımının təyini
 34. Sadə boru kəmərinin hesablanması
 35. Dartılma deformasiyasının tədqiqi
 36. Sıxılma deformasiyasının tədqiqi
 37. Sürüşmə deformasiyasının tədqiqi
 38. Materialların əyilməyə sınanması
 39. Dairəvi en kəsikli brusların burulma deformasiyasının tədqiqi
 40. Əyilmə deformasiyasının tədqiqi
 41. Boyuna əyilmədə böhran qüvvəsinin eksperimental yoxlanması
 42. Mexanizmlərin struktur təhlili və təsnifatı
 43. Yastı mexanizmlərin planlar metodu ilə kinematik tədqiqi
 44. Diaqramlar metodu ilə yastı mexanizmlərin kinematik tədqiqi
 45. Yumruqlu mexanizmlərin kinematik tədqiqi və sintezi
 46. Evovalent dişli çarx ötürməsinin əsas parametrləri və onların ölçməklə təyin edilməsi
 47. Dişli çarx mexanizmləri üçün ötürmə nisbətinin təyin edilməsi
 48. Yuvarlatma metodu ilə  çarxın dişlərinin evolvent profillərinin qurulması
 49. Vint cütünün faydalı iş əmsalının təyin edilməsi
 50. Mexanizmlərin qüvvə təhlili
 51. Fırlanan kütlələrin statik müvazinətləşdirilməsi  
 52. Fırlanan kütlələrin (rotorların) dinamik balanslaşdırılması
 53. Temperatur və təzyiqin ölçülmə üsulları
 54. Divarın istilikkeçirmə əmsalının öyrənilməsi
 55. DYM-nin f.i.ə-nin hesablanması
 56. DYM-nin istilik balans tənliyinin hesablanması
 57. Su buxarı üçün TS-diaqramın qurulması
 58. Yanacağın yanması üçün lazım olan havanın miqdarının hesablanması
 59. Reaktiv mühərriklərin gücünün və dartı qüvvəsinin hesablanması
 60. Yanacağın istiliktörətmə qabiliyyətinin öyrənilməsi
 61. İstilikdəyişdiricilərdə istilik balans tənliyin hesablanması
 62. İstilikdəyişdiricilərdə səthin hesablanması
 63.  İstilik elektrik stansiyalarında texnoloji sxeminin  öyrənilməsi
 64. AES-in maketdə sxeminin öyrənilməsi
 65. Aktiv və reaktiv turbinlərin maketdə sxeminin  öyrənilməsi

Qrafika, Elektron texnologiyalarından istifadənin əsasları və Elektrik ölçmələri laboratoriyası (seçmə fənlər də daxildir)

Tədris prosesində aşağıdakı  laboratoriya işləri icra olunur:

 1. Vakkum fotoelementinin tətqiqi
 2. Fotorezistorun tətqiqi
 3. Fotodiodun tətqiqi
 4. Keçirici materialların elektrik xassələrinin öyrənilməsi
 5. Ferromaqenetiklərin xassələrinin tətqiqi
 6. Bərk dielektriklərin xüsusi elektrik müqavimətlərinin təyini (bilavasitə meyl etmə üsulu, kondensator doldurulma üsulu)
 7. Qaz dielektriklərinin elektrik deşilməsinin tədqiqi
 8. Maye dielektriklərinin fiziki və kimyəvi xassələrinin təyini
 9. UM-12 tipli laboratoriya maketinin öyrənilməsi
 10. 155 seriyalı inteqral məntiqi elementlərinin tətbiqi
 11. UM-13 tipli cəmləyicinin öyrənilməsi
 12. Məntiq elementlərinin parametrlərinin öyrənilməsi
 13. Yarımkeçirici stabilizatorun tədqiqi
 14. Deşifratorun  tədqiqi
 15. Reqistrin tədqiqi
 16. Tranzistorlu  açarların tədqiqi
 17. Elektron sayğacların tədqiqi
 18. K-33 tipli mikrokalkulyatorun tədqiqi
 19. İnventor əməliyyatının öyrənilməsi
 20. Rezistor gərginlik gücləndiricisi sxeminin təhlili
 21. Güc gücləndiricisi gərginlik sxeminin təhlili
 22. Ümumi bazalı gücləndirmə pilləsinin təhlili
 23. Rezonans gücləndiricisinin təhlili
 24. Əməliyyat gücləndirmə sxeminin təhlili
 25. Bir iki yarımperiodlu düzləndirmə sxemlərinin təhlili
 26. Üçfazalı düzləndirmə sxemlərinin təhlili
 27. Parametrik stabilizatorun  sxeminin təhlili
 28. Kompensasiyalı stabilizator sxeminin təhlili
 29. Ümumi emitterli gücləndiricinin sxeminin təhlili
 30. Ümumi kollektorlu gücləndirmə pilləsinin sxeminin təhlili
 31. Gərginlik gücləndiricisinin sxeminin təhlili
 32. Gərginlik çoxaldıcılarınınsxeminin təhlili
 33. Cərəyan gücləndirmə pilləsinin təhlili
 34. İki yarımperiodlu düzləndirmə sxeminin təhlili
 35. Antenanın istiqamətləndirmə əmsalının ölçülməsi
 36. İstiqamətləndirmə əmsalının mütləq üsulla ölçülməsi
 37. İstiqamətləndirmə əmsalının nisbi üsulla ölçülməsi
 38. Dalğaötürən traktı elementlərinin öyrənilməsi
 39. Atteniatorun iş prinsipinin öyrənilməsi
 40. Vibratorlu UQD antennanın tədqiqi
 41. İstiqamətlənmiş dalğaötürən ayrıcılar
 42. Dairəvi Volpert dioqramının öyrənilməsi
 43. İfrat yüksək tezlikli körpü sxeminin təhlili
 44. Düzbucaqlı dalğaötürən üzərində açılmış sinfaz coxyarıqlı antena-qəfəsinin tətqiqi
 45. Antenanın doydurucu xətlə dar zolaqlı
 46. Mikroskop vasitəsilə şüşənin sındırma əmsalının təyini
 47. Mayelərin sındırma əmsalının Abbe refraktometri vasitəsilə təyini
 48. Antenanın doydurucu xətlə dar zolaqlı razılaşmanın tədqiqi
 49. Əqrəbli qalvonometrin sabitliyinin təyini
 50. Güzgülü qalvonometrin kritik müqavimətinin cəhətinin təyini
 51. Maqnitoelektrik sistemli cihazın dərəcələrə bölünməsi
 52. Texniki ampermetrin yoxlanılması
 53. Texniki voltmetrin yoxlanılması
 54. Texniki vattmetrin yoxlanılması
 55. Nümunəvi ampermetrin yoxlanılması
 56. Birqat körpü vasitəsilə müqavimətlərin ölçülməsi
 57. Yerlə birləşmə və izolyasiya müqavimətlərin ölçülməsi
 58. İnduktivlik və tutumun dəyişən cərəyan körpüsün vasitəsilə ölçülməsi
 59. İnduksiya sayğacının yoxlanması və tənzim edilməsi
 60. Yüksək gərginlikli üçfazalı cərəyann dövrəsində gücün ölçülməsi
 61. Rəqəmli ölçü cihazlarının ölçmə hədləri və həssaslıq həddinin təyini
 62. İnformasiya ölçmə sxemlərinin öyrənilməsi
 63. Maqnit seli və induksiya təyini
 64. Vattmetr üsulu ilə histerfis və burulğanlı cərəyanlar itkisinin təyin edilməsi

Oduncaq emalı emalatxanası

Tədris prosesində emalatxanada aşağıdakı işlər icra olunur:

 1. Nəzarət ölçü alətlərinin əsas növlərinin xarakteristikası və onun tədbiqi qaydaları.Texnoloji sənədlər haqqında əsas məlumatların öyrənilməsi
 2. Nişanlama və ölçü alətləri, onların quruluşu, istifadə etmə qaydaları
 3. Nişanlama üçün  ölçü ləvazimatının seçilməsi.Oduncaq pətahın səthləri karandaş və bizdən istifadə edərək onun üzərində düz və əyri xəttin çəkilməsi
 4. Yerinə yetiriləcək işdən asılı olaraq mişar növlərinin seçilməsi.Praktik işlərin aparılması, dülgər dəzgahında bərkidilməsi
 5. Praktik işlərin aparılması (mətbəx taxtası, bucaqlıq, oxlov, pəncərə çərçivəsi)
 6. Emal olan detalların formasından və ölçüsündən asılı olaraq rəndə alətlərinin seçilməsi, bərkidilməsi və iş üçün hazırlanması
 7. Paltar asqısı, gül dibçəyi, taburetkanın hazırlanması texnologiyası
 8. Yerinə yetiriləcək işlərdən asılı olaraq isgənələrin seçilməsi
 9. Quş yuvasının hazırlanması texnologiyasında burğu alətinin seçilməsi, yerləşdirilməsi və bərkidilməsi
 10. Hazır hissələrin qalınlıqlarından asılı olaraq   mismark növlərinin seçilməsi və yapışqan məhlullarının seçilməsi və istifadə qaydası
 11. Hazır olan detalların birləşdiriləcək hissələrinin qalınlıqlarından asılı olaraq zvana birləşməsi
 12. Oduncaq pəstahların müstəvi səthlərinin iki ağızlı rəndə, yeyə və sumbata kağızı ilə təmizlənməsi
 13. Çəkiş dəstəyinin hazırlanması texnologiyası.Bədii oyma və yandırma üsulu ilə müxtəlif bəzək əşyalarının hazırlanması texnologiyası
 14. Oduncağın mexaniki emalı.Tətbiq edilən dəzgahlara qulluq qaydaları və tanışlıq
 15. Oduncaq pəstahların dairəvi mişar dəzgahlarında emalı, yerinə yetiriləcək işdən asılı olaraq kəsmə rejiminin seçilməsi.Təhlükəsizlik texnikası qaydaları
 16. Oduncaq pəstahların rəndə dəzgahında emalı.Praktik işlərin aparılması
 17. Oduncaq pəstahların burğu dəzgahlarında emalı.Praktik işlərin aparılması
 18. Oduncaq pəstahların torka dəzgahlarında emal üsulu.Praktiki işlərin aparılması

Metal emalı emalatxanası

Tədris prosesində  emalatxanada aşağıdakı işlər icra olunur:

 1. Nazik təbəqə metalların nişanlanma tavası üzərində, müxtəlif bucaq altında xətlərin çəkilməsi
 2. Əymə əməliyyatının köməyi ilə məmulatların hazırlanmasında istifadə olunan pəstahların məngənədə və tərtibatların köməyi ilə əyilməsi və düzəldilməsi.Praktik işlərin aparılması
 3. Metalların məngənədə bərkidilməsi.Cızan, bucaqlığın və qıfıl həncamasının hazırlanma texnologiyası
 4. Əl qayçısı, lingli və elektrik qayçısı ilə nazik təbəqə metalın müxtəlif nişan, xətlər boyunca kəsilməsi.Praktik işlərin aparılması
 5. Məngənədə bərkidilmiş təbəqə metalın əl pıçqısı ilə kəsilməsi. Praktik işlərin aparılması
 6. Metalın çapılması vaxtı kəsici və zərbəçi alətlərinin əldə tutulması qaydası və işçinin duruş vəziyyəti.Çapmada praktik işlərin aparılması
 7. Yeyənin əldə tutulması və işçinin duruş qaydası, müstəvi və fasonlu səthlərin yeyənlənməsi
 8. Əllə daxili və xarici yivlərin kəsilməsi.Yivlər haqqında məlumat., boltun kəsilməsi
 9. Məmulatların səthlərinin lehinləmə üçün hazırlanması.Lehimləmə alətlərin yumşaq və bərk lehimlərlə aparmaq üçün hazırlanması
 10. Sürtmə və çatdırma əməliyyatları üçün abraziv ovuntuların seçilməsi və istifadəsi
 11. Torna dəzgahlarının hissələrinin öyrənilməsi.Surətlər qutusunun Surətlər qutusunun dövrlər sayının tənzimlənməsi.Veriş qutusunun hərəkətinin ötürülməsi.Kəskinin bərkidilməsi
 12. Pəstahların üçrumluqlu özümərkəzləyən patronda və arxa aşığın pinolunda bərkidilməsi, oxunun hazırlanması texnologiyası. Praktik işlərin aparılması
 13. Patronda bərkidilmiş pəstahların pilləli valin əl və mexaniki verişdən istifadə etməklə yonulması. Praktik iş.Texnoloji xəritənin tərtibi
 14. Emal növünə müvafiq olaraq pilləli valin yonulmasında kəsici alətlərin seçilməsi.Pəstahların yonulması
 15. Enli ağızlı kəsici ilə konusvarı səthlərin yonulmasında praktik işlərin aparılması
 16. Supportun üst hissəsinin döndərilməsilə konusvari səthlərin yonulması. Praktik işlərin aparılması
 17. Hamaz tipli məmulatların hazırlanmasında burğu alətlərinin arxa aşıq pinolunda yerləşdirilməsi və deşiklərin burğulanması
 18. Torna dəzgahında slindr səthlərin yonulması və kəsilməsi
 19. Məmulatların burğu dəzgahlarında emalı
 20. Metalların frez dəzgahında emalı, frez dəzgahlarının sazlanması.Dəzgahda tədbiq olunan alət və tərtibat
 21.   Dəzgahda elektrik mühərrikinin işə salınması və dayandırılması.Surətlər qutusunun dəstəyilə dövrlər sayını dəyişdirmək
 22. Metalların yonulmasında tamamlama işləri

Statistik göstəricilər

 • 25 nəfər müəllim heyəti,  
  • 10 nəfər dosent,
  • 9 nəfər baş müəllim,
  • 6 nəfər müəllimdən,
 • 14 nəfər tədris köməkçi heyət çalışır.
  • 4 nəfər laboratoriya müdri
  • 7 nəfər böyük laborant
  • 1 nəfər tədris ustası
  • 2 nəfər laborantdan ibarətdir.

Elmi fəaliyyət

Kafedranın elmi tədqiqat işləri üç istiqamətdə aparılır: 1) Təlim-tərbiyə müəssisələri üçün yüksək ixtisaslı pedaqoji kadr hazırlığının elmi metodik əsasları” (problem – texnologiyanın tədrisində müasir təlim metodlarının tətbiqi ilə texnoloji proseslərin araşdırılması); 2) Energetikanın fiziki problemləri (problem - maqnit yarımkeçiricilərinin (şpinel quruluşlu) elektrik və maqnit xassələrinin tətqiqi; Elektrik şəbəkələrinin etibarlılığının artırılması yolları); 3)Energetika və ətraf mühit.

Tədris işi

Tədris olunan fənnlər

Bakalavr pilləsi üzrə:

 1. Ağac məmulatının hazırlanması texnologiyası
 2. Metal məmulatının hazırlanması texnologiyası
 3. Kulinariya praktikumu
 4. Tikiş texnologiyası praktikumu
 5. Texnologiyanın tədrisi metodikası
 6. Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər
 7. Peşə seçimi və istehsalatın əsasları
 8. Peşə hazırlığı istiqamətləri və texniki yaradıcılıq
 9. Avtomobil
 10. Kənd təsərrüfatı işlərinin texnologiyası
 11.  S.f. Nəqliyyat vasitələrinin istismarı və yol hərəkətinin təşkili
 12.  S.F. Ağac materiallarının xassələri və emal texnologiyası
 13.  S.f. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
 14.  Elektrotexnika
 15.  Radiotexnika
 16.  Tətbiqi mexanika
 17.  Konstruksiya materialları texnologiyası
 18.  Maşınşünaslığın əsasları
 19.  Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi
 20.  Qrafika
 21.  Elektron texnologiyalarından istifadənin əsasları
 22.  Avtomatikanın əsasları
 23.  S/f  Elektron sistemlərində ölçmələr
 24.  S/f  Antena qurğularının texnologiyası
 25. S/f Hidravlika və hidravlik maşınlar

Magistr pilləsi üzrə:

 1. Texnologiya fənninin müasir problemləri
 2. Texnologiya fənninin tarixi və metodologiyası
 3. Ağac materialların mütərəqqi üsullarla emal texnologiyaları
 4. Konstruktor yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasları
 5. Müasir istehsalat və peşə təhsili
 6. Metalların kəsilməsinin nəzəri əsasları
 7. Texnoloji təlimin əsasları
 8. Tikiş məmulatlarının konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi
 9. Qida məmulatlarının hazırlanma texnologiyaları
 10.  S.f. Nəqliyyat vasitələri və yol hərəkətinin təşkilinin tədrisi metodikası
 11.  S.f. Materialların emal texnologiyalarının tədrisi metodikası
 12.  S.f. Məişətdə təmir işləri və məişət elektrik cihazlarının tədrisi metodikası
 13. Elektrotexnika, avtomatika və mikroelektronikanın əsasları
 14. Texniki mexanika
 15. S/f  Təlimdə elektron texnologiyalarından istifadənin əsasları

Kafedrada  2012-2013-cü tədris ilindən 060107-“Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir. İndiyə kimi 11 magistrant magistr dərəcəsi almışdır. 2016-2017-ci tədris ilinin I tədris ilində  4 nəfər, II tədris ilində  2 nəfər magistrant təhsil alır.

Tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr edilmişdir. Bütün fənlər mövcud təqvim tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Kafedra əməkdaşları tərəfindən tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Kafedranın mərhum əməkdaşları H.İ.Həşimov və dos. Ə.M.Ağalarov "Tərəqqi" medalı (2006) ilə təltif olunmuşlar. Dosent Səfər Əhli oğlu Hüseynov  isə respublikanın əməkdar mühəndisidir.

Xarici əlaqələr